dostęp otwarty

Tom 9, Nr 3 (2005)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2005-05-11
Pobierz cytowanie

Wpływ rewaskularyzacji mięśnia sercowego za pomocą przezskórnej angioplastyki balonowej na stężenie NT-proBNP w osoczu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym samoistnym i bez niego

Urszula Brzezinska, Andrzej Tykarski
Nadciśnienie tętnicze 2005;9(3):184-193.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 3 (2005)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2005-05-11

Streszczenie

Wstęp Podwyższone stężenia mózgowego peptydu natriuretycznego typu B (BNP) i N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) w osoczu są czułymi biochemicznymi wskaźnikami dysfunkcji komór. Ponadto niedawno wykazano, że stężenia tych peptydów wzrastają również w ostrych zespołach wieńcowych. Mimo że coraz więcej pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, jak również osób w stabilnym okresie choroby wieńcowej jest poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym, istnieje niewiele doniesień na temat wpływu rewaskularyzacji mięśnia sercowego za pomocą przezskórnej angioplastyki balonowej (PTCA) na stężenie NT-proBNP w osoczu. W związku z tym celem pracy była ocena wpływu PTCA na osoczowe stężenie NT-proBNP, oraz porównanie zmian stężenia tego peptydu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym samoistnym i bez niego.
Materiał i metody Badaniem objęto 80 chorych podzielonych na 3 grupy: I grupa — 30 pacjentów z udokumentowaną w koronarografii (CA) chorobą niedokrwienną serca oraz z samoistnym nadciśnieniem tętniczym, u których wykonano PTCA; II grupa — 30 pacjentów z udokumentowaną w CA chorobą niedokrwienną serca, lecz bez nadciśnienia, u których wykonano PTCA; III grupa — 20 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i prawidłowym stanem tętnic wieńcowych w CA. Badane grupy nie różniły się wiekiem i wskaźnikiem masy ciała. Próbki krwi pobierano 2-krotnie: 24 godziny przed i 24 godziny po PTCA lub CA. Stężenie NT-proBNP w osoczu oznaczono immunochemiczną metodą elektroluminescencyjną na analizatorze Elecsys firmy Roche Diagnostics.
Wyniki Wykazano istotny wzrost stężenia NT-proBNP w osoczu po PTCA zarówno w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (193,3 ± 168,4 pg/ml vs. 289,8 ± 358,6 pg/ml; p < 0,05), jak i bez nadciśnienia (165,7 ± 101,2 pg/ml vs. 207,9 ± 152,1 pg/ml; p < 0,05). Nie stwierdzono natomiast istotnej zmiany stężenia NT-proBNP w osoczu po CA w grupie kontrolnej. Nie wykazano istotnej różnicy w wielkości zmiany stężenia NT-proBNP w osoczu po PTCA między grupą pacjentów z nadciśnieniem i bez niego. Podobnie, istotnej różnicy nie stwierdzono w wielkości względnej zmiany stężenia NT-proBNP w osoczu po PTCA między grupą pacjentów z NT i bez NT.
Wnioski Skuteczny zabieg PTCA powoduje wzrost stężenia NT-proBNP w osoczu. Efekt ten nie jest związany z samym badaniem koronarograficznym. Choroba nadciśnieniowa nie wpływa na stężenie NT-proBNP po PTCA. Uzyskane wyniki sugerują, że nadciśnienie tętnicze nie wpływa również na stopień przejściowego pogorszenia parametrów hemodynamicznych lewej komory serca prowadzących do wzrostu stężenia NT-proBNP bezpośrednio po zabiegach PTCA.

Streszczenie

Wstęp Podwyższone stężenia mózgowego peptydu natriuretycznego typu B (BNP) i N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) w osoczu są czułymi biochemicznymi wskaźnikami dysfunkcji komór. Ponadto niedawno wykazano, że stężenia tych peptydów wzrastają również w ostrych zespołach wieńcowych. Mimo że coraz więcej pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, jak również osób w stabilnym okresie choroby wieńcowej jest poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym, istnieje niewiele doniesień na temat wpływu rewaskularyzacji mięśnia sercowego za pomocą przezskórnej angioplastyki balonowej (PTCA) na stężenie NT-proBNP w osoczu. W związku z tym celem pracy była ocena wpływu PTCA na osoczowe stężenie NT-proBNP, oraz porównanie zmian stężenia tego peptydu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym samoistnym i bez niego.
Materiał i metody Badaniem objęto 80 chorych podzielonych na 3 grupy: I grupa — 30 pacjentów z udokumentowaną w koronarografii (CA) chorobą niedokrwienną serca oraz z samoistnym nadciśnieniem tętniczym, u których wykonano PTCA; II grupa — 30 pacjentów z udokumentowaną w CA chorobą niedokrwienną serca, lecz bez nadciśnienia, u których wykonano PTCA; III grupa — 20 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i prawidłowym stanem tętnic wieńcowych w CA. Badane grupy nie różniły się wiekiem i wskaźnikiem masy ciała. Próbki krwi pobierano 2-krotnie: 24 godziny przed i 24 godziny po PTCA lub CA. Stężenie NT-proBNP w osoczu oznaczono immunochemiczną metodą elektroluminescencyjną na analizatorze Elecsys firmy Roche Diagnostics.
Wyniki Wykazano istotny wzrost stężenia NT-proBNP w osoczu po PTCA zarówno w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (193,3 ± 168,4 pg/ml vs. 289,8 ± 358,6 pg/ml; p < 0,05), jak i bez nadciśnienia (165,7 ± 101,2 pg/ml vs. 207,9 ± 152,1 pg/ml; p < 0,05). Nie stwierdzono natomiast istotnej zmiany stężenia NT-proBNP w osoczu po CA w grupie kontrolnej. Nie wykazano istotnej różnicy w wielkości zmiany stężenia NT-proBNP w osoczu po PTCA między grupą pacjentów z nadciśnieniem i bez niego. Podobnie, istotnej różnicy nie stwierdzono w wielkości względnej zmiany stężenia NT-proBNP w osoczu po PTCA między grupą pacjentów z NT i bez NT.
Wnioski Skuteczny zabieg PTCA powoduje wzrost stężenia NT-proBNP w osoczu. Efekt ten nie jest związany z samym badaniem koronarograficznym. Choroba nadciśnieniowa nie wpływa na stężenie NT-proBNP po PTCA. Uzyskane wyniki sugerują, że nadciśnienie tętnicze nie wpływa również na stopień przejściowego pogorszenia parametrów hemodynamicznych lewej komory serca prowadzących do wzrostu stężenia NT-proBNP bezpośrednio po zabiegach PTCA.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

peptyd natriuretyczny; angioplastyka wieńcowa; choroba niedokrwienna serca; nadciśnienie tętnicze

Informacje o artykule
Tytuł

Wpływ rewaskularyzacji mięśnia sercowego za pomocą przezskórnej angioplastyki balonowej na stężenie NT-proBNP w osoczu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym samoistnym i bez niego

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 9, Nr 3 (2005)

Strony

184-193

Data publikacji on-line

2005-05-11

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2005;9(3):184-193.

Słowa kluczowe

peptyd natriuretyczny
angioplastyka wieńcowa
choroba niedokrwienna serca
nadciśnienie tętnicze

Autorzy

Urszula Brzezinska
Andrzej Tykarski

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl