dostęp otwarty

Tom 9, Nr 4 (2005)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2005-08-05
Pobierz cytowanie

Wpływ 6-tygodniowego leczenia nebiwololem na wysokość ciśnienia tętniczego oraz wybrane parametry echokardiograficzne u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Elżbieta Florczak, Magdalena Makowiecka-Cieśla, Anna Klisiewicz, Bogna Puciłowska, Rafał Baranowski, Iwona Korzeniowska-Kubacka, Katarzyna Paschalis-Purtak, Hanna Janaszek-Sitkowska, Aleksander Prejbisz, Ewelina Mikocka, Andrzej Januszewicz, Piotr Hoffman
Nadciśnienie tętnicze 2005;9(4):243-251.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 4 (2005)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2005-08-05

Streszczenie

Wstęp Badania, w których porównano leki β-adrenolityczne nowych generacji z β-adrenolitykami starszych generacji pod względem wpływu na wysokość ciśnienia i wybrane parametry hemodynamiczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, nie dostarczają jednoznacznych wyników. Głównym celem pracy była ocena skuteczności hipotensyjnej β-adrenolityku nowej generacji — nebiwololu — w porównaniu z wpływem wywieranym przez atenolol. Przeanalizowano również wpływ leczenia nebiwololem na wybrane parametry echokardiograficzne. Oceniano wpływ terapii na tolerancję wysiłku u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
Materiał i metody Badaniami objęto 76 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym łagodnym i umiarkowanym (wg ESH/ESC z 2003 roku: odpowiednio stopień 1 i 2) w wieku od 22 do 61 lat (średnio: 43,6 ± 8,2 roku). W warunkach wyjściowych oraz po 6 tygodniach leczenia nebiwololem (5 mg raz dziennie) oraz atenololem (50 mg raz dziennie) odpowiednio u 39 i 37 chorych wykonywano następujące badania: całodobową automatyczną rejestrację ciśnienia tętniczego (ABPM), badanie echokardiograficzne (ECHO), EKG całodobowe metodą Holtera (EKG-24 h) oraz elektrokardiograficzny test wysiłkowy.
Wyniki W grupie leczonej nebiwololem efekt hipotensyjny w zakresie SBP i DBP uzyskano odpowiednio u 87% i 69%. Średnie wartości ciśnienia tętniczego z całej doby obniżały się odpowiednio o 13 ± 8/8 ± 8 mm Hg, średnie wartości ciśnienia z dnia o 14 ± 9/10 ± 7 mm Hg, średnie wartości z okresu nocy o 9 ± 8/6 ± 8 mm Hg (p < 0,01 dla wszystkich różnic). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami.
W grupie przyjmującej nebiwolol prędkość fali E w warunkach wyjściowych wynosiła 0,75 ± 0,15 m/s i po leczeniu wzrosła do 0,81 ± 0,2 m/s (p = 0,05), prędkość fali A w warunkach wyjściowych wynosiła 0,66 ± 0,08 m/s, a w momencie zakończenia leczenia 0,64 ± 0,1 m/s (NS). Stwierdzono wzrost wartości współczynnika E/A z 1,14 ± 0,25 do 1,3 ± 0,23 (p < 0,001).
Podczas testu wysiłkowego — w momencie zakończenia leczenia w porównaniu z wartościami wyjściowymi — wartości maksymalnego SBP i DBP zmniejszyły się o 18 ± 26 mm Hg (p < 0,001) i o 3 ± 14 mm Hg (NS) pod wpływem leczenia nebiwololem.
Wnioski Uzyskane wyniki wskazują na dużą skuteczność hipotensyjną nebiwololu u wysokiego odsetka chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. W przeprowadzonej analizie stwierdzono korzystny kierunek zmian w ocenie wybranych parametrów echokardiograficznych. Nie wykazano niekorzystnego wpływu nebiwololu na zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego — zaobserwowano, że omawiany lek wywiera umiarkowanie zaznaczony wpływ na poprawę tolerancji wysiłku u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

Streszczenie

Wstęp Badania, w których porównano leki β-adrenolityczne nowych generacji z β-adrenolitykami starszych generacji pod względem wpływu na wysokość ciśnienia i wybrane parametry hemodynamiczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, nie dostarczają jednoznacznych wyników. Głównym celem pracy była ocena skuteczności hipotensyjnej β-adrenolityku nowej generacji — nebiwololu — w porównaniu z wpływem wywieranym przez atenolol. Przeanalizowano również wpływ leczenia nebiwololem na wybrane parametry echokardiograficzne. Oceniano wpływ terapii na tolerancję wysiłku u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
Materiał i metody Badaniami objęto 76 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym łagodnym i umiarkowanym (wg ESH/ESC z 2003 roku: odpowiednio stopień 1 i 2) w wieku od 22 do 61 lat (średnio: 43,6 ± 8,2 roku). W warunkach wyjściowych oraz po 6 tygodniach leczenia nebiwololem (5 mg raz dziennie) oraz atenololem (50 mg raz dziennie) odpowiednio u 39 i 37 chorych wykonywano następujące badania: całodobową automatyczną rejestrację ciśnienia tętniczego (ABPM), badanie echokardiograficzne (ECHO), EKG całodobowe metodą Holtera (EKG-24 h) oraz elektrokardiograficzny test wysiłkowy.
Wyniki W grupie leczonej nebiwololem efekt hipotensyjny w zakresie SBP i DBP uzyskano odpowiednio u 87% i 69%. Średnie wartości ciśnienia tętniczego z całej doby obniżały się odpowiednio o 13 ± 8/8 ± 8 mm Hg, średnie wartości ciśnienia z dnia o 14 ± 9/10 ± 7 mm Hg, średnie wartości z okresu nocy o 9 ± 8/6 ± 8 mm Hg (p < 0,01 dla wszystkich różnic). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami.
W grupie przyjmującej nebiwolol prędkość fali E w warunkach wyjściowych wynosiła 0,75 ± 0,15 m/s i po leczeniu wzrosła do 0,81 ± 0,2 m/s (p = 0,05), prędkość fali A w warunkach wyjściowych wynosiła 0,66 ± 0,08 m/s, a w momencie zakończenia leczenia 0,64 ± 0,1 m/s (NS). Stwierdzono wzrost wartości współczynnika E/A z 1,14 ± 0,25 do 1,3 ± 0,23 (p < 0,001).
Podczas testu wysiłkowego — w momencie zakończenia leczenia w porównaniu z wartościami wyjściowymi — wartości maksymalnego SBP i DBP zmniejszyły się o 18 ± 26 mm Hg (p < 0,001) i o 3 ± 14 mm Hg (NS) pod wpływem leczenia nebiwololem.
Wnioski Uzyskane wyniki wskazują na dużą skuteczność hipotensyjną nebiwololu u wysokiego odsetka chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. W przeprowadzonej analizie stwierdzono korzystny kierunek zmian w ocenie wybranych parametrów echokardiograficznych. Nie wykazano niekorzystnego wpływu nebiwololu na zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego — zaobserwowano, że omawiany lek wywiera umiarkowanie zaznaczony wpływ na poprawę tolerancji wysiłku u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

leczenie hipotensyjne; nebiwolol; parametry echokardiograficzne

Informacje o artykule
Tytuł

Wpływ 6-tygodniowego leczenia nebiwololem na wysokość ciśnienia tętniczego oraz wybrane parametry echokardiograficzne u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 9, Nr 4 (2005)

Strony

243-251

Data publikacji on-line

2005-08-05

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2005;9(4):243-251.

Słowa kluczowe

leczenie hipotensyjne
nebiwolol
parametry echokardiograficzne

Autorzy

Elżbieta Florczak
Magdalena Makowiecka-Cieśla
Anna Klisiewicz
Bogna Puciłowska
Rafał Baranowski
Iwona Korzeniowska-Kubacka
Katarzyna Paschalis-Purtak
Hanna Janaszek-Sitkowska
Aleksander Prejbisz
Ewelina Mikocka
Andrzej Januszewicz
Piotr Hoffman

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl