dostęp otwarty

Tom 10, Nr 1 (2006)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2006-01-28

Wpływ ciśnienia tętniczego na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w okresie 14-letniej obserwacji odległej osób uczestniczących w badaniu Pol-MONICA

Walerian Piotrowski, Maria Polakowska
Nadciśnienie tętnicze 2006;10(1):35-42.

dostęp otwarty

Tom 10, Nr 1 (2006)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2006-01-28

Streszczenie

Wstęp W dotychczasowych analizach statystycznych dotyczących różnych aspektów zastosowania pojęcia ryzyko wystąpienia danego zdarzenia w badaniach prospektywnych podstawę stanowiły pomiary czynników ryzyka dokonane w czasie badania początkowego. Mierzone w okresie obserwacji odległej (follow-up) wartości tych czynników ryzyka zmieniają się w czasie i zmienia się także ich wartość predykcyjna. Wartość prognostyczna danego czynnika jest korygowana naturalną jego zmianą w czasie i ocenia się wówczas współczynnik "rozcieńczenia" (dilution ratio).
Celem pracy było określenie wartości współczynnika "rozcieńczenia" (dilution ratio) ciśnienia tętniczego obserwowanego w latach 1984-1998 i jego wpływ na ryzyko zgonu kardiologicznego w grupie mieszkańców Warszawy poddanych obserwacji w ciągu 14 lat.
Materiał i metody Przedmiotem badania była grupa 2646 mężczyzn i kobiet w wieku 35-64 lat zamieszkujących dzielnice Praga Południe i Praga Północ, zbadanych w 1984 roku i poddanych obserwacji w okresie do 1998 roku pod względem wystąpienia zgonu kardiologicznego; 699 osób zbadanych w 1984 roku było następnie kontrolowanych w 1988 i 1993 roku. We wszystkich badaniach oceniono wartości ciśnienia skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) mierzone aparatem rtęciowym, wiek oraz wiele innych czynników ryzyka zgonu spowodowanego chorobami układu krążenia.
Wyniki W okresie 1984-1993 trzykrotnie przeprowadzono badania wylosowanej grupy. Liczba zbadanych przedstawiała się następująco: w 1984 roku - 1309 mężczyzn i 1337 kobiet, w 1988 roku - 348 mężczyzn i 351 kobiet, w 1993 roku - 296 mężczyzn i 307 kobiet. W okresie 14 lat stwierdzono 249 zgonów kardiologicznych [178 (13,6%) wśród mężczyzn, 71 (5,3%) wśród kobiet]. Analiza regresji Coxa wykazała istotny wpływ SBP i DBP na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w I badaniu i ryzyko to wzrastało z wyższym o 1 mm Hg SBP o 2,7% i 4% wraz ze wzrostem DBP o 1 mm Hg. Analiza otrzymanych wartości ryzyka względnego dla badania II i III wykazała stopniowe zmniejszanie się wpływu ciśnienia tętniczego na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Jest to spowodowane efektem rozcieńczenia (dilution) wpływu ciśnienia w czasie obserwacji odległej. W ocenie współczynnika rozcieńczenia w I badaniu zastosowano podział kwartylowy wartości SBP i DBP. Wartości tego współczynnika wynoszą odpowiednio: dla SBP - 0,69 i 0,58 dla mężczyzn oraz 0,70 i 0,55 dla kobiet, a dla DBP - 0,67 i 0,58 dla mężczyzn oraz 0,66 i 0,52 dla kobiet. Po uwzględnieniu współczynnika rozcieńczenia w modelu Coxa wartości ryzyka względnego zgonu dla II i III badania są zbliżone i nie różnią się statystycznie.
Wnioski 1. Współczynnik rozcieńczenia (dilution ratio) jest miarą wygasania siły predykcyjnej badanego czynnika ryzyka w czasie obserwacji odległej.
2. Nieuwzględnianie w badaniach prospektywnych współczynnika rozcieńczenia prowadzi do niedoszacowania wartości predykcyjnej badanego czynnika ryzyka.
3. Prowadzenie metaanaliz połączonych wyników różnych badań wymaga włączenia do modelu współczynnika rozcieńczenia.

Słowa kluczowe

ciśnienie tętnicze; ryzyko zgonu; współczynnik rozcieńczenia

Informacje o artykule
Tytuł

Wpływ ciśnienia tętniczego na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w okresie 14-letniej obserwacji odległej osób uczestniczących w badaniu Pol-MONICA

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 10, Nr 1 (2006)

Strony

35-42

Data publikacji on-line

2006-01-28

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(1):35-42.

Słowa kluczowe

ciśnienie tętnicze
ryzyko zgonu
współczynnik rozcieńczenia

Autorzy

Walerian Piotrowski
Maria Polakowska

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Nadciśnienie Tętnicze dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl