dostęp otwarty

Tom 10, Nr 5 (2006)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2006-09-13
Pobierz cytowanie

Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu ACE a dobowa zmieność ciśnienia, albuminuria i sodowrażliwość u chorych na nadciśnienie tętnicze

Andrzej Brzeziński, Katarzyna Widecka, Justyna Widecka, Grażyna Adler, Joanna Dziwura, Krystyna Widecka
Nadciśnienie tętnicze 2006;10(5):362-369.

dostęp otwarty

Tom 10, Nr 5 (2006)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2006-09-13

Streszczenie

Wstęp W prezentowanym badaniu oceniano częstość insercyjno-delecyjnego polimorfizmu genu konwertazy angiotensyny (ACE) w grupie chorych na nadciśnienie tętnicze oraz jego związek ze zmiennością ciśnienia tętniczego, albuminurią i sodowrażliwością, uznanymi wskaźnikami wczesnych powikłań sercowo-naczyniowych, w zależności od podaży sodu w diecie.
Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 69 chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze I stopnia lub II stopnia według klasyfikacji Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Badania przeprowadzono w warunkach szpitalnych u osób stosujących przez 7 dni kontrolowaną dietę, zawierającą kolejno: 100-120 mmol, 10-20 mmol, 220-240 mmol sodu na dobę. W 6. i 7. dobie spożywania diety niskosodowej oraz wysokosodowej zakładano dobowe zbiórki moczu, w których oznaczano objętość moczu, wydalanie sodu, potasu i kreatyniny oraz wydalanie albumin. W 7. dobie diety niskosodowej i wysokosodowej dokonywano 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą ABPM. Na każdej z diet pobierano próbki krwi żylnej celem oznaczeń rutynowymi metodami: aktywności reninowej osocza (PRA), aldosteronu (ALDO), sodu, potasu i kreatyniny. Ponadto od wszystkich badanych jednorazowo pobierano 10 ml krwi żylnej w celu izolacji DNA, a następnie oznaczania metodą PCR polimorfizmu I/D genu ACE.
Wyniki Stwierdzono istotnie większą częstość genotypu DD i alleli D u osób sodowrażliwych. W warunkach diety niskosodowej chorzy sodowrażliwi z genotypem DD i ID/II nie różnili się albuminurią (UAE), klirensem meatyniny (Ccr), dobowym wydalaniem sodu (UNa), dobowym wydalaniem potasu (UK), objętością moczu (Uvol) oraz wartościami średniego dobowego (MAP), dziennego (DMAP) i nocnego ciśnienia tętniczego (NMAP), a także jego spadkiem nocnym. Dieta wysokosodowa wywoływała podobny, znamienny wzrost 24MAP, DMAP, NMAP i STD oraz istotnie hamowała spadek nocnego ciśnienia, zarówno u osób z genotypem DD, jak i ID/II. Jednak średnia wartość N/D była jednak istotnie mniejsza u chorych z genotypem DD. Na diecie wysokosodowej zaobserwowano istotnie większy wzrost wydalania UAE i Ccr u DD. W warunkach diety niskosodowej stwierdzono nieznacznie, ale znamiennie wyższą PRA i ALDO u osób z genotypem DD w porównaniu z osobami o genotypie ID/II. Dieta wysokosodowa wywoływała znamiennie wyższe zahamowanie PRA i ALDO u osób z genotypem DD w porównaniu z ID/II.
Wnioski 1. Genotyp delecyjny DD występuje istotnie częściej u osób rasy białej badanej populacji, z nadciśnieniem tętniczym sodowrażliwym.
2. Dieta wysokosodowa wywołuje znamiennie słabszy nocny spadek ciśnienia, większą albuminurię, mniejszy spadek PRA i ALDO u chorych z nadciśnieniem sodowrażliwym o genotypie DD, co może sugerować, że przy przewlekłym nadciśnieniu i długotrwale stosowanej diecie bogatosodowej u tych chorych wcześniej rozwiną się powikłania sercowo-naczyniowe i nerkowe.

Streszczenie

Wstęp W prezentowanym badaniu oceniano częstość insercyjno-delecyjnego polimorfizmu genu konwertazy angiotensyny (ACE) w grupie chorych na nadciśnienie tętnicze oraz jego związek ze zmiennością ciśnienia tętniczego, albuminurią i sodowrażliwością, uznanymi wskaźnikami wczesnych powikłań sercowo-naczyniowych, w zależności od podaży sodu w diecie.
Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 69 chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze I stopnia lub II stopnia według klasyfikacji Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Badania przeprowadzono w warunkach szpitalnych u osób stosujących przez 7 dni kontrolowaną dietę, zawierającą kolejno: 100-120 mmol, 10-20 mmol, 220-240 mmol sodu na dobę. W 6. i 7. dobie spożywania diety niskosodowej oraz wysokosodowej zakładano dobowe zbiórki moczu, w których oznaczano objętość moczu, wydalanie sodu, potasu i kreatyniny oraz wydalanie albumin. W 7. dobie diety niskosodowej i wysokosodowej dokonywano 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą ABPM. Na każdej z diet pobierano próbki krwi żylnej celem oznaczeń rutynowymi metodami: aktywności reninowej osocza (PRA), aldosteronu (ALDO), sodu, potasu i kreatyniny. Ponadto od wszystkich badanych jednorazowo pobierano 10 ml krwi żylnej w celu izolacji DNA, a następnie oznaczania metodą PCR polimorfizmu I/D genu ACE.
Wyniki Stwierdzono istotnie większą częstość genotypu DD i alleli D u osób sodowrażliwych. W warunkach diety niskosodowej chorzy sodowrażliwi z genotypem DD i ID/II nie różnili się albuminurią (UAE), klirensem meatyniny (Ccr), dobowym wydalaniem sodu (UNa), dobowym wydalaniem potasu (UK), objętością moczu (Uvol) oraz wartościami średniego dobowego (MAP), dziennego (DMAP) i nocnego ciśnienia tętniczego (NMAP), a także jego spadkiem nocnym. Dieta wysokosodowa wywoływała podobny, znamienny wzrost 24MAP, DMAP, NMAP i STD oraz istotnie hamowała spadek nocnego ciśnienia, zarówno u osób z genotypem DD, jak i ID/II. Jednak średnia wartość N/D była jednak istotnie mniejsza u chorych z genotypem DD. Na diecie wysokosodowej zaobserwowano istotnie większy wzrost wydalania UAE i Ccr u DD. W warunkach diety niskosodowej stwierdzono nieznacznie, ale znamiennie wyższą PRA i ALDO u osób z genotypem DD w porównaniu z osobami o genotypie ID/II. Dieta wysokosodowa wywoływała znamiennie wyższe zahamowanie PRA i ALDO u osób z genotypem DD w porównaniu z ID/II.
Wnioski 1. Genotyp delecyjny DD występuje istotnie częściej u osób rasy białej badanej populacji, z nadciśnieniem tętniczym sodowrażliwym.
2. Dieta wysokosodowa wywołuje znamiennie słabszy nocny spadek ciśnienia, większą albuminurię, mniejszy spadek PRA i ALDO u chorych z nadciśnieniem sodowrażliwym o genotypie DD, co może sugerować, że przy przewlekłym nadciśnieniu i długotrwale stosowanej diecie bogatosodowej u tych chorych wcześniej rozwiną się powikłania sercowo-naczyniowe i nerkowe.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; sodowrażliwość nadciśnienia tętniczego; zmienność ciśnienia tętniczego; insercyjno-delecyjny polimorfizm genu ACE; powikłania sercowo-naczyniowe

Informacje o artykule
Tytuł

Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu ACE a dobowa zmieność ciśnienia, albuminuria i sodowrażliwość u chorych na nadciśnienie tętnicze

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 10, Nr 5 (2006)

Strony

362-369

Data publikacji on-line

2006-09-13

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(5):362-369.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
sodowrażliwość nadciśnienia tętniczego
zmienność ciśnienia tętniczego
insercyjno-delecyjny polimorfizm genu ACE
powikłania sercowo-naczyniowe

Autorzy

Andrzej Brzeziński
Katarzyna Widecka
Justyna Widecka
Grażyna Adler
Joanna Dziwura
Krystyna Widecka

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl