open access

Vol 11, No 2 (2007)
Original paper
Published online: 2007-05-18
Get Citation

Norms of arterial blood pressure in children and adolescents - experience from the city of Lodz

Lidia Ostrowska-Nawarycz, Tadeusz Nawarycz
Nadciśnienie tętnicze 2007;11(2):138-150.

open access

Vol 11, No 2 (2007)
Prace oryginalne
Published online: 2007-05-18

Abstract


Wstęp Nadciśnienie tętnicze wśród dzieci i młodzieży to coraz częściej występujący problem medyczny i przyczyna niepokoju nie tylko pediatrów. Interpretacja wyników pomiarów ciśnienia tętniczego w wieku rozwojowym wymaga stosowania adekwatnych dla badanej populacji norm, uwzględniających rozwój biologiczny dziecka. Celem badań było opracowanie norm ciśnienia dla dzieci łódzkich w wieku szkolnym oraz ich porównanie ze stosowanym w Polsce IV Raportem (IVR) Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Nadciśnienia Tętniczego u Dzieci i Młodzieży.
Materiał i metody Na podstawie przekrojowych badań dzieci i młodzieży (26 544 osoby, w tym 13 186 chłopców oraz 13 358 dziewcząt) z Łodzi w wieku szkolnym 7-19 lat opracowano normy ciśnienia tętniczego oraz podstawowe wskaźniki somatyczne. Dokonano porównania wyników badań własnych z IVR.
Wyniki Analiza porównawcza opracowanych norm ciśnienia dla dzieci łódzkich z IVR wykazała, że młodsze roczniki dzieci łódzkich mają wyższe wartości ciśnienia skurczowego (SBP) w stosunku do ich rówieśników amerykańskich przy jednocześnie porównywalnych wartościach ciśnienia rozkurczowego (DBP).
Wnioski Opracowane po raz pierwszy spójne normy ciśnienia tętniczego dla dzieci i młodzieży umożliwiają kwalifikację wartości ciśnienia oraz pozwalają na ocenę skali problemu, jaki stanowi nadciśnienie tętnicze i stan przednadciśnieniowy w populacji dzieci łódzkich. Zaobserwowane różnice wskazują na zasadność opracowywania norm regionalnych.

Abstract


Wstęp Nadciśnienie tętnicze wśród dzieci i młodzieży to coraz częściej występujący problem medyczny i przyczyna niepokoju nie tylko pediatrów. Interpretacja wyników pomiarów ciśnienia tętniczego w wieku rozwojowym wymaga stosowania adekwatnych dla badanej populacji norm, uwzględniających rozwój biologiczny dziecka. Celem badań było opracowanie norm ciśnienia dla dzieci łódzkich w wieku szkolnym oraz ich porównanie ze stosowanym w Polsce IV Raportem (IVR) Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Nadciśnienia Tętniczego u Dzieci i Młodzieży.
Materiał i metody Na podstawie przekrojowych badań dzieci i młodzieży (26 544 osoby, w tym 13 186 chłopców oraz 13 358 dziewcząt) z Łodzi w wieku szkolnym 7-19 lat opracowano normy ciśnienia tętniczego oraz podstawowe wskaźniki somatyczne. Dokonano porównania wyników badań własnych z IVR.
Wyniki Analiza porównawcza opracowanych norm ciśnienia dla dzieci łódzkich z IVR wykazała, że młodsze roczniki dzieci łódzkich mają wyższe wartości ciśnienia skurczowego (SBP) w stosunku do ich rówieśników amerykańskich przy jednocześnie porównywalnych wartościach ciśnienia rozkurczowego (DBP).
Wnioski Opracowane po raz pierwszy spójne normy ciśnienia tętniczego dla dzieci i młodzieży umożliwiają kwalifikację wartości ciśnienia oraz pozwalają na ocenę skali problemu, jaki stanowi nadciśnienie tętnicze i stan przednadciśnieniowy w populacji dzieci łódzkich. Zaobserwowane różnice wskazują na zasadność opracowywania norm regionalnych.
Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży; normy; siatki centylowe ciśnienia

About this article
Title

Norms of arterial blood pressure in children and adolescents - experience from the city of Lodz

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 11, No 2 (2007)

Article type

Original paper

Pages

138-150

Published online

2007-05-18

Page views

1191

Article views/downloads

168392

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2007;11(2):138-150.

Keywords

nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży
normy
siatki centylowe ciśnienia

Authors

Lidia Ostrowska-Nawarycz
Tadeusz Nawarycz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl