dostęp otwarty

Tom 11, Nr 4 (2007)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2007-09-07
Pobierz cytowanie

Wyniki zastosowania systemu telemonitorowania ciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej

Marek Rajzer, Małgorzata Brzozowska-Kiszka, Grzegorz Bilo, Wiktoria Wojciechowska, Kalina Kawecka-Jaszcz
Nadciśnienie tętnicze 2007;11(4):318-327.

dostęp otwarty

Tom 11, Nr 4 (2007)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2007-09-07

Streszczenie

Wstęp Telemonitorowanie ciśnienia jest nową techniką diagnostyczną umożliwiającą obserwację zachowania się ciśnienia tętniczego w warunkach domowych, eliminującą błąd obserwatora poprzez bezpośrednie przesyłanie wyników pomiarów do lekarza prowadzącego.
Materiał i metody 70 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym I i II stopnia (średni wiek 50,4 roku, SD - 9,9), uprzednio nieleczonych, zrandomizowano do dwóch grup po 35 chorych. Na wizycie wyjściowej dla każdego z pacjentów obliczono wartość ryzyka globalnego w skali EuroSCORE oraz wykonano badanie echokardiograficzne. Wyjściowo i po miesiącu leczenia w obu grupach wykonano pomiary ciśnienia tętniczego krwi w gabinecie oraz 24-godzinną ABPM. W obu grupach wdrożono leczenie przeciwnadciśniowe według takiego samego schematu. W jednej grupie (SDOM) chorzy samodzielnie przeprowadzali pomiary domowe ciśnienia tętniczego aparatem OMRON M5 I (codziennie dwa pomiary rano i dwa pomiary w godzinach wieczornych, zapisywali je i zgłaszali telefonicznie co 2 tygodnie). W grupie drugiej (TELE) zastosowano system telemonitorowania ciśnienia tętniczego (TensioCare); pacjenci samodzielnie dokonywali w nim pomiarów, a system automatycznie przesyłał dane do centralnego komputera w tych samych interwałach czasowych. Opierając się na wynikach pomiarów w obu grupach, dokonywano telefonicznie modyfikacji dawkowania leku. Celem badania było porównanie przydatności systemu telemonitorowania ciśnienia z samopomiarem domowym w zakresie czasu potrzebnego do uzyskania kontroli nadciśnienia (< 135/85 mm Hg) podczas leczenia, porównanie obu systemów pod względem dokładności pomiarów ciśnienia tętniczego i jego zmienności, a także korelacji ciśnienia tętniczego z ryzykiem w skali EuroSCORE i przerostem lewej komory serca.
Wyniki Po 4 tygodniach leczenia mierzone przez system TensioCare ciśnienie tętnicze rozkurczowe w grupie TELE było istotnie niższe niż ciśnienie rozkurczowe mierzone metodą samopomiaru domowego w grupie SDOM: - dla całej doby: 78,1 (SD - 9,1) mm Hg vs. 84,4 (SD - 9,4) mm Hg; p = 0,005; - w godzinach rannych: 77,4 (SD - 8,8) mm Hg vs. 85,0 (SD - 10,0) mmHg; p = 0,001; - w godzinach wieczornych: 78,5 (SD - 9,5) mm Hg vs. 83,3 (SD - 8,8) mm Hg; p = 0,03. Istotnie mniejsza była zmienność ciśnienia rozkurczowego mierzonego przez system TensioCare w grupie telemonitorowania niż zmienność ciśnień mierzonych samodzielnie w grupie samopomiarów domowych aparatem OMRON M5-I: 7,2 (SD - 1,8) mm Hg vs. 9,5 (SD - 3,9) mm Hg; p = 0,002. W 24-godzinnej ABPM, wielkość spadku ciśnienia była istotnie większa w grupie TELE niż w grupie samopomiarów domowych zarówno w zakresie ciśnienia skurczowego: 12,9 (SD - 11,0) mm Hg vs. 8,05 (SD - 8,5) mm Hg; p = 0,001, jak i ciśnienia rozkurczowego: 8,2 (SD - 6,4) mm Hg vs. 4,29 (SD - 6,3) mm Hg; p = 0,001. Ciśnienie rozkurczowe zmierzone przez system TensioCare w grupie Tele korelowało istotnie z globalnym ryzykiem wyliczonym w skali EuroSCORE: r = 0,12; p < 0,05, a ciśnienie skurczowe z przerostem mięśnia lewej komory: r = 0,21; p < 0,05. Korelacji takich nie obserwowano dla ciśnień uzyskanych w samopomiarze domowym.
Wnioski Telemonitorowanie ciśnienia tętniczego jest czulszą metodą wykrywania wczesnych zmian ciśnienia tętniczego pod wpływem leczenia niż pomiary domowe. Pomiary z telemonitorowania cechuje mniejsza zmienność i pozostają one w ściślejszym związku z globalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym wyliczonym według skali EuroSCORE oraz przerostem lewej komory serca. Nadciśnienie Tętnicze 2007, tom 11, nr 4, strony 318–327.

Streszczenie

Wstęp Telemonitorowanie ciśnienia jest nową techniką diagnostyczną umożliwiającą obserwację zachowania się ciśnienia tętniczego w warunkach domowych, eliminującą błąd obserwatora poprzez bezpośrednie przesyłanie wyników pomiarów do lekarza prowadzącego.
Materiał i metody 70 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym I i II stopnia (średni wiek 50,4 roku, SD - 9,9), uprzednio nieleczonych, zrandomizowano do dwóch grup po 35 chorych. Na wizycie wyjściowej dla każdego z pacjentów obliczono wartość ryzyka globalnego w skali EuroSCORE oraz wykonano badanie echokardiograficzne. Wyjściowo i po miesiącu leczenia w obu grupach wykonano pomiary ciśnienia tętniczego krwi w gabinecie oraz 24-godzinną ABPM. W obu grupach wdrożono leczenie przeciwnadciśniowe według takiego samego schematu. W jednej grupie (SDOM) chorzy samodzielnie przeprowadzali pomiary domowe ciśnienia tętniczego aparatem OMRON M5 I (codziennie dwa pomiary rano i dwa pomiary w godzinach wieczornych, zapisywali je i zgłaszali telefonicznie co 2 tygodnie). W grupie drugiej (TELE) zastosowano system telemonitorowania ciśnienia tętniczego (TensioCare); pacjenci samodzielnie dokonywali w nim pomiarów, a system automatycznie przesyłał dane do centralnego komputera w tych samych interwałach czasowych. Opierając się na wynikach pomiarów w obu grupach, dokonywano telefonicznie modyfikacji dawkowania leku. Celem badania było porównanie przydatności systemu telemonitorowania ciśnienia z samopomiarem domowym w zakresie czasu potrzebnego do uzyskania kontroli nadciśnienia (< 135/85 mm Hg) podczas leczenia, porównanie obu systemów pod względem dokładności pomiarów ciśnienia tętniczego i jego zmienności, a także korelacji ciśnienia tętniczego z ryzykiem w skali EuroSCORE i przerostem lewej komory serca.
Wyniki Po 4 tygodniach leczenia mierzone przez system TensioCare ciśnienie tętnicze rozkurczowe w grupie TELE było istotnie niższe niż ciśnienie rozkurczowe mierzone metodą samopomiaru domowego w grupie SDOM: - dla całej doby: 78,1 (SD - 9,1) mm Hg vs. 84,4 (SD - 9,4) mm Hg; p = 0,005; - w godzinach rannych: 77,4 (SD - 8,8) mm Hg vs. 85,0 (SD - 10,0) mmHg; p = 0,001; - w godzinach wieczornych: 78,5 (SD - 9,5) mm Hg vs. 83,3 (SD - 8,8) mm Hg; p = 0,03. Istotnie mniejsza była zmienność ciśnienia rozkurczowego mierzonego przez system TensioCare w grupie telemonitorowania niż zmienność ciśnień mierzonych samodzielnie w grupie samopomiarów domowych aparatem OMRON M5-I: 7,2 (SD - 1,8) mm Hg vs. 9,5 (SD - 3,9) mm Hg; p = 0,002. W 24-godzinnej ABPM, wielkość spadku ciśnienia była istotnie większa w grupie TELE niż w grupie samopomiarów domowych zarówno w zakresie ciśnienia skurczowego: 12,9 (SD - 11,0) mm Hg vs. 8,05 (SD - 8,5) mm Hg; p = 0,001, jak i ciśnienia rozkurczowego: 8,2 (SD - 6,4) mm Hg vs. 4,29 (SD - 6,3) mm Hg; p = 0,001. Ciśnienie rozkurczowe zmierzone przez system TensioCare w grupie Tele korelowało istotnie z globalnym ryzykiem wyliczonym w skali EuroSCORE: r = 0,12; p < 0,05, a ciśnienie skurczowe z przerostem mięśnia lewej komory: r = 0,21; p < 0,05. Korelacji takich nie obserwowano dla ciśnień uzyskanych w samopomiarze domowym.
Wnioski Telemonitorowanie ciśnienia tętniczego jest czulszą metodą wykrywania wczesnych zmian ciśnienia tętniczego pod wpływem leczenia niż pomiary domowe. Pomiary z telemonitorowania cechuje mniejsza zmienność i pozostają one w ściślejszym związku z globalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym wyliczonym według skali EuroSCORE oraz przerostem lewej komory serca. Nadciśnienie Tętnicze 2007, tom 11, nr 4, strony 318–327.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; telemonitorowanie; ABPM; pomiary domowe ciśnienia tętniczego; skala EuroSCORE

Informacje o artykule
Tytuł

Wyniki zastosowania systemu telemonitorowania ciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 11, Nr 4 (2007)

Strony

318-327

Data publikacji on-line

2007-09-07

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2007;11(4):318-327.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
telemonitorowanie
ABPM
pomiary domowe ciśnienia tętniczego
skala EuroSCORE

Autorzy

Marek Rajzer
Małgorzata Brzozowska-Kiszka
Grzegorz Bilo
Wiktoria Wojciechowska
Kalina Kawecka-Jaszcz

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl