dostęp otwarty

Tom 11, Nr 6 (2007)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2007-10-09
Pobierz cytowanie

Znaczenie spontanicznej wrażliwości baroreceptorów w przewidywaniu późnych nawrotów migotania przedsionków

Katarzyna Styczkiewicz, Mario Facchini, Giovanni Battista Perego, Grzegorz Bilo, Danuta Czarnecka, Kalina Kawecka-Jaszcz, Gianfranco Parati
Nadciśnienie tętnicze 2007;11(6):483-497.

dostęp otwarty

Tom 11, Nr 6 (2007)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2007-10-09

Streszczenie

Wstęp Zmiany w mechanizmach kontroli układu sympatycznego i parasympatycznego odgrywają zasadniczą rolę w modyfikacji właściwości elektrofizjologicznych przedsionka, co sprzyja pojawianiu się epizodów migotania przedsionków (AF, atrial fibrillation). Wrażliwość baroreceptorów (BRS, baroreflex sensitivity) jest parametrem często wykorzystywanym w ocenie autonomicznej kontroli czynności serca, jednak dotychczas brakuje danych dotyczących jej znaczenia w zapoczątkowywaniu AF.
Celami pracy była ocena funkcji baroreceptorów u pacjentów z późnymi nawrotami AF oraz u pacjentów z utrzymanym rytmem zatokowym w obserwacji 6-miesięcznej oraz określenia czynników predykcyjnych późnych nawrotów AF.
Materiał i metody Badana grupa obejmowała 60 pacjentów, którzy przebyli przynajmniej jeden epizod AF w ciągu ostatnich 3 miesięcy. U wszystkich chorych monitorowano ciśnienie tętnicze (BP, blood pressure) metodą beat-to-beat. Funkcję baroreceptorów obliczano zarówno dla analizy częstotliwościowej (współczynnik α, moduł funkcji przejścia - H), jak i czasowej (technika sekwencyjna).
Jako punkt końcowy badania przyjmowano nawrót AF lub ukończenie 6-miesięcznego okresu obserwacji.
Wyniki Podczas obserwacji u 29 (48,3%) pacjentów wystąpił późny nawrót AF. Grupa chorych z późnymi nawrotami AF charakteryzowała się wyższymi wartościami spontanicznej BRS ocenianej za pomocą trzech zastosowanych metod (α LF - 7,7 ± 4,1 vs. 4,8 ± 1,8 ms/ /mm Hg, p = 0,002; α HF - 22,0 ± 17,2 vs. 10,7 ± 5,0 ms/mm Hg, p = 0,002; H-LF - 6,0 ± 3,3 vs. 3,8 ± 1,5 ms/mm Hg, p = 0,002; H-HF - 17,3 ± 13,4 vs. 8,6 ± 3,9 ms/mm Hg, p = 0,002; ważona metoda sekwencyjna - wSeq (weighted sequence method) - 9,5 ± 4,2 vs. 5,8 ± 3,3 ms/mm Hg, p = 0,001) w porównaniu z grupą z zachowanym rytmem fizjologicznym. W analizie regresji Coxa niezależnymi predyktorami nawrotu AF okazały się tylko wskaźniki BRS oraz czas trwania wywiadu w kierunku AF.
Wnioski Pacjenci z późnym nawrotem migotania przedsionków charakteryzują się wzmożoną modulacją parasympatyczną serca. Wskaźniki spontanicznej wrażliwości baroreceptorów są istotnymi niezależnymi predyktorami późnych nawrotów AF. Nieinwazyjna ocena spontanicznej wrażliwości baroreceptorów na podstawie monitorowania ciśnienia metodą beat-to-beat ma prawdopodobnie wartość kliniczną we wczesnej selekcji pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotu migotania przedsionków, który wymaga zastosowania prewe1ncji kolejnych epizodów.
Nadciśnienie Tętnicze 2007, tom 11, nr 4, strony 483-497.

Streszczenie

Wstęp Zmiany w mechanizmach kontroli układu sympatycznego i parasympatycznego odgrywają zasadniczą rolę w modyfikacji właściwości elektrofizjologicznych przedsionka, co sprzyja pojawianiu się epizodów migotania przedsionków (AF, atrial fibrillation). Wrażliwość baroreceptorów (BRS, baroreflex sensitivity) jest parametrem często wykorzystywanym w ocenie autonomicznej kontroli czynności serca, jednak dotychczas brakuje danych dotyczących jej znaczenia w zapoczątkowywaniu AF.
Celami pracy była ocena funkcji baroreceptorów u pacjentów z późnymi nawrotami AF oraz u pacjentów z utrzymanym rytmem zatokowym w obserwacji 6-miesięcznej oraz określenia czynników predykcyjnych późnych nawrotów AF.
Materiał i metody Badana grupa obejmowała 60 pacjentów, którzy przebyli przynajmniej jeden epizod AF w ciągu ostatnich 3 miesięcy. U wszystkich chorych monitorowano ciśnienie tętnicze (BP, blood pressure) metodą beat-to-beat. Funkcję baroreceptorów obliczano zarówno dla analizy częstotliwościowej (współczynnik α, moduł funkcji przejścia - H), jak i czasowej (technika sekwencyjna).
Jako punkt końcowy badania przyjmowano nawrót AF lub ukończenie 6-miesięcznego okresu obserwacji.
Wyniki Podczas obserwacji u 29 (48,3%) pacjentów wystąpił późny nawrót AF. Grupa chorych z późnymi nawrotami AF charakteryzowała się wyższymi wartościami spontanicznej BRS ocenianej za pomocą trzech zastosowanych metod (α LF - 7,7 ± 4,1 vs. 4,8 ± 1,8 ms/ /mm Hg, p = 0,002; α HF - 22,0 ± 17,2 vs. 10,7 ± 5,0 ms/mm Hg, p = 0,002; H-LF - 6,0 ± 3,3 vs. 3,8 ± 1,5 ms/mm Hg, p = 0,002; H-HF - 17,3 ± 13,4 vs. 8,6 ± 3,9 ms/mm Hg, p = 0,002; ważona metoda sekwencyjna - wSeq (weighted sequence method) - 9,5 ± 4,2 vs. 5,8 ± 3,3 ms/mm Hg, p = 0,001) w porównaniu z grupą z zachowanym rytmem fizjologicznym. W analizie regresji Coxa niezależnymi predyktorami nawrotu AF okazały się tylko wskaźniki BRS oraz czas trwania wywiadu w kierunku AF.
Wnioski Pacjenci z późnym nawrotem migotania przedsionków charakteryzują się wzmożoną modulacją parasympatyczną serca. Wskaźniki spontanicznej wrażliwości baroreceptorów są istotnymi niezależnymi predyktorami późnych nawrotów AF. Nieinwazyjna ocena spontanicznej wrażliwości baroreceptorów na podstawie monitorowania ciśnienia metodą beat-to-beat ma prawdopodobnie wartość kliniczną we wczesnej selekcji pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotu migotania przedsionków, który wymaga zastosowania prewe1ncji kolejnych epizodów.
Nadciśnienie Tętnicze 2007, tom 11, nr 4, strony 483-497.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

atrial fibrillation; baroreflex sensitivity; autonomic nervous system

Informacje o artykule
Tytuł

Znaczenie spontanicznej wrażliwości baroreceptorów w przewidywaniu późnych nawrotów migotania przedsionków

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 11, Nr 6 (2007)

Strony

483-497

Data publikacji on-line

2007-10-09

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2007;11(6):483-497.

Słowa kluczowe

atrial fibrillation
baroreflex sensitivity
autonomic nervous system

Autorzy

Katarzyna Styczkiewicz
Mario Facchini
Giovanni Battista Perego
Grzegorz Bilo
Danuta Czarnecka
Kalina Kawecka-Jaszcz
Gianfranco Parati

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl