dostęp otwarty

Tom 12, Nr 6 (2008)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2008-12-11
Pobierz cytowanie

CD146 - nowa cząsteczka adhezyjna a markery funkcji śródbłonka u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Jolanta Małyszko, Justyna Tymcio
Nadciśnienie tętnicze 2008;12(6):419-423.

dostęp otwarty

Tom 12, Nr 6 (2008)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2008-12-11

Streszczenie


Wstęp Zaburzenia hemostazy i funkcji śródbłonka często towarzyszą nadciśnieniu tętniczemu. Dysfunkcja śródbłonka może odgrywać istotną rolę w rozwoju nadciśnienia, a podwyższone wartości ciśnienia tętniczego mogą przyczyniać się do dalszego upośledzenia jego funkcji. CD146 jest nową cząsteczką adhezyjną zlokalizowaną na złączu komórek śródbłonka. Celem pracy była ocena stężenia CD146 u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w odniesieniu do wartości ciśnienia tętniczego. Ponadto oceniano stężenie innych markerów uszkodzenia śródbłonka - czynnika von Willebranda (vWF) i trombomoduliny.
Materiał i metody Badaną grupę stanowili chorzy z nadciśnieniem tętniczym: dotychczas nieleczeni, leczeni betaksololem lub enalaprilem oraz zdrowi ochotnicy. U każdego pacjenta dodatkowo wykonano APBM i USG serca, ocenę gospodarki lipidowej, funkcji nerek i glikemii.
yniki Stężenie CD146 było najwyższe u nieleczonych chorych z nadciśnieniem. W grupie leczonej enalaprilem stężenie vWF było wyższe niż w grupie leczonej betaksololem. Nie zaobserwowano istotnych różnic w 3 grupach chorych z nadciśnieniem co do wieku, stężenia kreatyniny, fibrynogenu i D-dimera. W grupie leczonej betaksololem stężenie triglicerydów było istotnie wyższe niż w pozostałych grupach, podobnie jak frakcja wyrzutowa, zaś ciśnienie tętnicze niższe. CD146 istotnie korelowało z innymi markerami uszkodzenia śródbłonka u nieleczonych chorych z nadciśnieniem, lecz tylko ze stężeniem trombomoduliny u chorych leczonych enalaprilem lub betaksololem.
Wnioski Podwyższone stężenie CD146, odzwierciedlające uszkodzenie śródbłonka u pacjentów z nadciśnieniem, może przyczyniać się do upośledzenia fibrynolizy, rozwoju powikłań zakrzepowych i postępu miażdżycy w tej populacji. Różnice w badanych parametrach mogą wynikać z małej liczebności grup, monoterapii i możliwego wpływu leków hipotensyjnych na glikemię, frakcję wyrzutową czy stężenie triglicerydów.

Streszczenie


Wstęp Zaburzenia hemostazy i funkcji śródbłonka często towarzyszą nadciśnieniu tętniczemu. Dysfunkcja śródbłonka może odgrywać istotną rolę w rozwoju nadciśnienia, a podwyższone wartości ciśnienia tętniczego mogą przyczyniać się do dalszego upośledzenia jego funkcji. CD146 jest nową cząsteczką adhezyjną zlokalizowaną na złączu komórek śródbłonka. Celem pracy była ocena stężenia CD146 u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w odniesieniu do wartości ciśnienia tętniczego. Ponadto oceniano stężenie innych markerów uszkodzenia śródbłonka - czynnika von Willebranda (vWF) i trombomoduliny.
Materiał i metody Badaną grupę stanowili chorzy z nadciśnieniem tętniczym: dotychczas nieleczeni, leczeni betaksololem lub enalaprilem oraz zdrowi ochotnicy. U każdego pacjenta dodatkowo wykonano APBM i USG serca, ocenę gospodarki lipidowej, funkcji nerek i glikemii.
yniki Stężenie CD146 było najwyższe u nieleczonych chorych z nadciśnieniem. W grupie leczonej enalaprilem stężenie vWF było wyższe niż w grupie leczonej betaksololem. Nie zaobserwowano istotnych różnic w 3 grupach chorych z nadciśnieniem co do wieku, stężenia kreatyniny, fibrynogenu i D-dimera. W grupie leczonej betaksololem stężenie triglicerydów było istotnie wyższe niż w pozostałych grupach, podobnie jak frakcja wyrzutowa, zaś ciśnienie tętnicze niższe. CD146 istotnie korelowało z innymi markerami uszkodzenia śródbłonka u nieleczonych chorych z nadciśnieniem, lecz tylko ze stężeniem trombomoduliny u chorych leczonych enalaprilem lub betaksololem.
Wnioski Podwyższone stężenie CD146, odzwierciedlające uszkodzenie śródbłonka u pacjentów z nadciśnieniem, może przyczyniać się do upośledzenia fibrynolizy, rozwoju powikłań zakrzepowych i postępu miażdżycy w tej populacji. Różnice w badanych parametrach mogą wynikać z małej liczebności grup, monoterapii i możliwego wpływu leków hipotensyjnych na glikemię, frakcję wyrzutową czy stężenie triglicerydów.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

CD146; czynnik von Willebranda; trombomodulina; śródbłonek; nadciśnienie tętnicze

Informacje o artykule
Tytuł

CD146 - nowa cząsteczka adhezyjna a markery funkcji śródbłonka u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 12, Nr 6 (2008)

Strony

419-423

Data publikacji on-line

2008-12-11

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2008;12(6):419-423.

Słowa kluczowe

CD146
czynnik von Willebranda
trombomodulina
śródbłonek
nadciśnienie tętnicze

Autorzy

Jolanta Małyszko
Justyna Tymcio

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl