dostęp otwarty

Tom 13, Nr 1 (2009)
Prace studenckich kół naukowych
Opublikowany online: 2008-12-12
Pobierz cytowanie

Aktywność fizyczna jako czynnik redukujący ryzyko sercowo-naczyniowe w populacji badanej w programie „Kobiety w czerwieni”

Katarzyna Małaczyńska-Rajpold, Lucyna Woźnicka, Angelika Kuczmarska, Julita Janura, Iwona Lipska
Nadciśnienie tętnicze 2009;13(1):42-47.

dostęp otwarty

Tom 13, Nr 1 (2009)
Prace studenckich kół naukowych
Opublikowany online: 2008-12-12

Streszczenie

Wstęp Celem pracy była ocena aktywności fizycznej jako niefarmakologicznego czynnika redukującego ryzyko sercowo-naczyniowe w akcji profilaktycznej „Kobiety w czerwieni”.
Materiał i metody Podczas akcji profilaktycznej „Kobiety w czerwieni” przebadano 337 osób (201 kobiet i 136 mężczyzn) w wieku od 18 do 87 lat. Pacjentów podzielono na dwie grupy: (A) aktywnych fizycznie (1 godzina spaceru, pływania, jazdy na rowerze lub treningu aerobowego przynajmniej raz w tygodniu)- 186 pacjentów oraz (B) nieaktywnych fizycznie - 151 pacjentów. Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem wieku [(A) 46 ± 17 lat; (B) 45 ± 15 lat; p = 0,5719], wysokości skurczowego (SBP) [(A) 139 ± 21 mm Hg; (B) 136 ± 22 mm Hg; p = 0,2083)] oraz rozkurczowego (DBP) [(A) 84 ± 12 mm Hg; (B) 83 ± 12 mm Hg; p = 0,4668)] ciśnienia tętniczego. Podczas akcji dokonano następujących pomiarów: ciśnienie tętnicze, masa ciała, wzrost, wskaźnik masy ciała, obwód pasa, zawartość tkanki tłuszczowej. Zebrano również wywiad dotyczący epizodów bólu dławicowego. Do analizy statystycznej zastosowano test t-Studenta dla zmiennych niezależnych, test t-Studenta z poprawką Welcha, test Chi-kwadrat z poprawką Yate’a. Do analizy korelacji i determinacji użyto liniowego współczynnika korelacji Pearsona oraz współczynnika determinacji.
Wyniki Wykazano statystycznie istotną różnicę w zawartości tkanki tłuszczowej pomiędzy dwoma badanymi grupami [(A) 28,1 ± 7,6%; (B) 30,8 ± 7,0%; p = 0,0009] oraz dodatnią korelację pomiędzy obwodem pasa a zawartością tkanki tłuszczowej (r = 0,1919; p = 0,0004). Ponadto ukazano istotną statystycznie zależność między aktywnością fizyczną a występowaniem epizodów bólu w klatce piersiowej [(A) 65 pacjentów; (B) 79 pacjentów; p = 0,002). Zaobserwowano również statystycznie istotną korelację pomiędzy wartością BMI a skurczowym (r = 0,2879; p < 0,0001), jak i rozkurczowym (r = 0,3522; p < 0,0001) ciśnieniem tętniczym, a także między zawartością tkanki tłuszczowej a skurczowym (r = 0,1187; p = 0,0279) oraz rozkurczowym (r = 0,1288; p = 0,017) ciśnieniem tętniczym.
Wnioski Aktywność fizyczna ma istotny wpływ na zawartość tkanki tłuszczowej. Pacjenci aktywni fizycznie mieli mniej epizodów bólu w klatce piersiowej niż ci, którzy nie uprawiali żadnej aktywności fizycznej. Szczuplejsi pacjenci (niższe wartości BMI oraz zawartości tkanki tłuszczowej) mieli również niższe wartości skurczowego oraz rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Aktywność fizyczna zmniejsza zawartość tkanki tłuszczowej oraz liczbę epizodów bólu w klatce piersiowej, co wpływa na wysokość skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego. W ten sposób aktywność fizyczna może być interpretowana jako czynnik redukujący ryzyko sercowo-naczyniowe, będący istotnym elementem zdrowego stylu życia.

Streszczenie

Wstęp Celem pracy była ocena aktywności fizycznej jako niefarmakologicznego czynnika redukującego ryzyko sercowo-naczyniowe w akcji profilaktycznej „Kobiety w czerwieni”.
Materiał i metody Podczas akcji profilaktycznej „Kobiety w czerwieni” przebadano 337 osób (201 kobiet i 136 mężczyzn) w wieku od 18 do 87 lat. Pacjentów podzielono na dwie grupy: (A) aktywnych fizycznie (1 godzina spaceru, pływania, jazdy na rowerze lub treningu aerobowego przynajmniej raz w tygodniu)- 186 pacjentów oraz (B) nieaktywnych fizycznie - 151 pacjentów. Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem wieku [(A) 46 ± 17 lat; (B) 45 ± 15 lat; p = 0,5719], wysokości skurczowego (SBP) [(A) 139 ± 21 mm Hg; (B) 136 ± 22 mm Hg; p = 0,2083)] oraz rozkurczowego (DBP) [(A) 84 ± 12 mm Hg; (B) 83 ± 12 mm Hg; p = 0,4668)] ciśnienia tętniczego. Podczas akcji dokonano następujących pomiarów: ciśnienie tętnicze, masa ciała, wzrost, wskaźnik masy ciała, obwód pasa, zawartość tkanki tłuszczowej. Zebrano również wywiad dotyczący epizodów bólu dławicowego. Do analizy statystycznej zastosowano test t-Studenta dla zmiennych niezależnych, test t-Studenta z poprawką Welcha, test Chi-kwadrat z poprawką Yate’a. Do analizy korelacji i determinacji użyto liniowego współczynnika korelacji Pearsona oraz współczynnika determinacji.
Wyniki Wykazano statystycznie istotną różnicę w zawartości tkanki tłuszczowej pomiędzy dwoma badanymi grupami [(A) 28,1 ± 7,6%; (B) 30,8 ± 7,0%; p = 0,0009] oraz dodatnią korelację pomiędzy obwodem pasa a zawartością tkanki tłuszczowej (r = 0,1919; p = 0,0004). Ponadto ukazano istotną statystycznie zależność między aktywnością fizyczną a występowaniem epizodów bólu w klatce piersiowej [(A) 65 pacjentów; (B) 79 pacjentów; p = 0,002). Zaobserwowano również statystycznie istotną korelację pomiędzy wartością BMI a skurczowym (r = 0,2879; p < 0,0001), jak i rozkurczowym (r = 0,3522; p < 0,0001) ciśnieniem tętniczym, a także między zawartością tkanki tłuszczowej a skurczowym (r = 0,1187; p = 0,0279) oraz rozkurczowym (r = 0,1288; p = 0,017) ciśnieniem tętniczym.
Wnioski Aktywność fizyczna ma istotny wpływ na zawartość tkanki tłuszczowej. Pacjenci aktywni fizycznie mieli mniej epizodów bólu w klatce piersiowej niż ci, którzy nie uprawiali żadnej aktywności fizycznej. Szczuplejsi pacjenci (niższe wartości BMI oraz zawartości tkanki tłuszczowej) mieli również niższe wartości skurczowego oraz rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Aktywność fizyczna zmniejsza zawartość tkanki tłuszczowej oraz liczbę epizodów bólu w klatce piersiowej, co wpływa na wysokość skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego. W ten sposób aktywność fizyczna może być interpretowana jako czynnik redukujący ryzyko sercowo-naczyniowe, będący istotnym elementem zdrowego stylu życia.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

aktywność fizyczna; ciśnienie tętnicze; BMI; zawartość tkanki tłuszczowej; akcja profilaktyczna „Kobiety w czerwieni”

Informacje o artykule
Tytuł

Aktywność fizyczna jako czynnik redukujący ryzyko sercowo-naczyniowe w populacji badanej w programie „Kobiety w czerwieni”

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 13, Nr 1 (2009)

Strony

42-47

Data publikacji on-line

2008-12-12

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2009;13(1):42-47.

Słowa kluczowe

aktywność fizyczna
ciśnienie tętnicze
BMI
zawartość tkanki tłuszczowej
akcja profilaktyczna „Kobiety w czerwieni”

Autorzy

Katarzyna Małaczyńska-Rajpold
Lucyna Woźnicka
Angelika Kuczmarska
Julita Janura
Iwona Lipska

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl