dostęp otwarty

Tom 13, Nr 1 (2009)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2008-12-12
Pobierz cytowanie

Związek między nerkowym wskaźnikiem oporowości a powikłaniami narządowymi u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym leczonych hipotensyjnie

Elżbieta Florczak, Barbara Pręgowska-Chwała, Magdalena Januszewicz, Aleksander Prejbisz, Magdalena Kaczmarska, Ilona Michałowska, Magdalena Makowiecka-Cieśla, Tomasz Rywik, Dariusz Rynkun, Tomasz Zieliński, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Grzegorz Kowalewski, Piotr Hoffman, Andrzej Januszewicz
Nadciśnienie tętnicze 2009;13(1):22-28.

dostęp otwarty

Tom 13, Nr 1 (2009)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2008-12-12

Streszczenie

Wstęp Celem pracy była ocena związku między wskaźnikiem oporu wewnątrznerkowego (RI) a wartościami ciśnienia tętniczego uzyskanymi w trakcie automatycznej całodobowej rejestracji ciśnienia i powikłaniami narządowymi u pacjentów z leczonym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
Materiał i metody W badaniu wzięło udział 220 osób: 125 chorych z leczonym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym oraz 95 zdrowych osób z prawidłowym ciśnieniem - grupa kontrolna. U każdego pacjenta wykonano badania biochemiczne, całodobowy ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i tętnic nerkowych i badanie echokardiograficzne.
Wyniki Wartości RI w grupie nadciśnienia tętniczego były znamiennie wyższe w porównaniu z wartościami RI w grupie kontrolnej (0,63 ± 0,07 vs. 0,59 ± 0,05; p < 0,01); powyższa różnica była również znamienna po uwzględnieniu podziału pod względem płci. Również wartości wskaźnika pulsacji (PI) były istotnie wyższe w grupie nadciśnienia tętniczego w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej (1,16 ± 0,26 vs. 1,05 ± 0,19; p < 0,01). W grupie nadciśnienia tętniczego w jednoczynnikowej liniowej analizie korelacji wykazano istotny związek między RI a wiekiem, wysokością ciśnienia tętna i ambulatoryjnego wskaźnika sztywności tętnic (AASI) oraz średnią wartością rozkurczowego ciśnienia z okresu doby, GFR, IMT, wskaźnikiem E/E’ i RWT. W analizie wieloczynnikowej tylko korelacja między RI a IMT była niezależna statystycznie od innych zmiennych uwzględnionych w modelu.
Wnioski Wyniki pracy wskazują na istnienie dodatniej korelacji RI z wczesnymi powikłaniami narządowymi nadciśnienia tętniczego, a zwłaszcza z IMT tętnicy szyjnej. Wykazano ponadto, że wartości RI są większe u pacjentów z leczonym hipotensyjnie nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z grupą osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym.

Streszczenie

Wstęp Celem pracy była ocena związku między wskaźnikiem oporu wewnątrznerkowego (RI) a wartościami ciśnienia tętniczego uzyskanymi w trakcie automatycznej całodobowej rejestracji ciśnienia i powikłaniami narządowymi u pacjentów z leczonym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
Materiał i metody W badaniu wzięło udział 220 osób: 125 chorych z leczonym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym oraz 95 zdrowych osób z prawidłowym ciśnieniem - grupa kontrolna. U każdego pacjenta wykonano badania biochemiczne, całodobowy ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i tętnic nerkowych i badanie echokardiograficzne.
Wyniki Wartości RI w grupie nadciśnienia tętniczego były znamiennie wyższe w porównaniu z wartościami RI w grupie kontrolnej (0,63 ± 0,07 vs. 0,59 ± 0,05; p < 0,01); powyższa różnica była również znamienna po uwzględnieniu podziału pod względem płci. Również wartości wskaźnika pulsacji (PI) były istotnie wyższe w grupie nadciśnienia tętniczego w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej (1,16 ± 0,26 vs. 1,05 ± 0,19; p < 0,01). W grupie nadciśnienia tętniczego w jednoczynnikowej liniowej analizie korelacji wykazano istotny związek między RI a wiekiem, wysokością ciśnienia tętna i ambulatoryjnego wskaźnika sztywności tętnic (AASI) oraz średnią wartością rozkurczowego ciśnienia z okresu doby, GFR, IMT, wskaźnikiem E/E’ i RWT. W analizie wieloczynnikowej tylko korelacja między RI a IMT była niezależna statystycznie od innych zmiennych uwzględnionych w modelu.
Wnioski Wyniki pracy wskazują na istnienie dodatniej korelacji RI z wczesnymi powikłaniami narządowymi nadciśnienia tętniczego, a zwłaszcza z IMT tętnicy szyjnej. Wykazano ponadto, że wartości RI są większe u pacjentów z leczonym hipotensyjnie nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z grupą osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; wskaźnik oporu wewnątrznerkowego; wczesne powikłania narządowe; ambulatoryjny wskaźnik sztywności tętnic AASI; ciśnienie tętna

Informacje o artykule
Tytuł

Związek między nerkowym wskaźnikiem oporowości a powikłaniami narządowymi u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym leczonych hipotensyjnie

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 13, Nr 1 (2009)

Strony

22-28

Data publikacji on-line

2008-12-12

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2009;13(1):22-28.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
wskaźnik oporu wewnątrznerkowego
wczesne powikłania narządowe
ambulatoryjny wskaźnik sztywności tętnic AASI
ciśnienie tętna

Autorzy

Elżbieta Florczak
Barbara Pręgowska-Chwała
Magdalena Januszewicz
Aleksander Prejbisz
Magdalena Kaczmarska
Ilona Michałowska
Magdalena Makowiecka-Cieśla
Tomasz Rywik
Dariusz Rynkun
Tomasz Zieliński
Beata Kuśmierczyk-Droszcz
Grzegorz Kowalewski
Piotr Hoffman
Andrzej Januszewicz

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl