open access

Vol 13, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-03-10
Get Citation

How low is recommended to decrease the blood pressure in patients with hypertension, diabetes mellitus and glaucoma?

Waldemar Olszewski, Jerzy Głuszek
DOI: 10.5603/ah.12371
·
Nadciśnienie tętnicze 2009;13(2):133-138.

open access

Vol 13, No 2 (2009)
REVIEV
Published online: 2009-03-10

Abstract

Według najnowszych wytycznych European Society of Hypertension/European Society of Cardiology (ESC/ESH) u pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym powinno się dążyć do uzyskania docelowych wartości ciśnienia tętniczego poniżej 130/80 mm Hg. Jeszcze niższe wartości są zalecane w nocy. Istotnym, ale niedocenianym problemem związanym z leczeniem hipotensyjnym u osób z cukrzycą są polekowe nocne spadki ciśnienia tętniczego. Są one związane z ryzykiem rozwoju lub progresji jaskry, zwłaszcza u pacjentów z dysfunkcją autoregulacji krążenia ocznego. Szczególnym ryzykiem obarczone są osoby z cukrzycą. Brak dotychczas jednoznacznych zaleceń co do doboru leków w tym zakresie, ale przesłanki wskazują na większe bezpieczeństwo terapii opartej na lekach beta-adrenolitycznych. Konieczne są dalsze randomizowane badania, które ostatecznie wyjaśnią rolę nocnej hipotonii w progresji jaskry u chorych na cukrzycę. Badania te powinny ustalić bezpieczne wartości ciśnienia, zwłaszcza rozkurczowego w godzinach nocnych, do jakich można obniżać ciśnienie tętnicze u chorych z jaskrą, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym.

Abstract

Według najnowszych wytycznych European Society of Hypertension/European Society of Cardiology (ESC/ESH) u pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym powinno się dążyć do uzyskania docelowych wartości ciśnienia tętniczego poniżej 130/80 mm Hg. Jeszcze niższe wartości są zalecane w nocy. Istotnym, ale niedocenianym problemem związanym z leczeniem hipotensyjnym u osób z cukrzycą są polekowe nocne spadki ciśnienia tętniczego. Są one związane z ryzykiem rozwoju lub progresji jaskry, zwłaszcza u pacjentów z dysfunkcją autoregulacji krążenia ocznego. Szczególnym ryzykiem obarczone są osoby z cukrzycą. Brak dotychczas jednoznacznych zaleceń co do doboru leków w tym zakresie, ale przesłanki wskazują na większe bezpieczeństwo terapii opartej na lekach beta-adrenolitycznych. Konieczne są dalsze randomizowane badania, które ostatecznie wyjaśnią rolę nocnej hipotonii w progresji jaskry u chorych na cukrzycę. Badania te powinny ustalić bezpieczne wartości ciśnienia, zwłaszcza rozkurczowego w godzinach nocnych, do jakich można obniżać ciśnienie tętnicze u chorych z jaskrą, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym.
Get Citation

Keywords

hypertension treatment; hypotension; diabetes mellitus; glaucoma

About this article
Title

How low is recommended to decrease the blood pressure in patients with hypertension, diabetes mellitus and glaucoma?

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 13, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

133-138

Published online

2009-03-10

Page views

488

Article views/downloads

2789

DOI

10.5603/ah.12371

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2009;13(2):133-138.

Keywords

hypertension treatment
hypotension
diabetes mellitus
glaucoma

Authors

Waldemar Olszewski
Jerzy Głuszek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl