open access

Vol 13, No 3 (2009)
Review paper
Published online: 2009-05-11
Get Citation

Resistant hypertension

Piotr Zieleń, Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz
Nadciśnienie tętnicze 2009;13(3):206-214.

open access

Vol 13, No 3 (2009)
REVIEV
Published online: 2009-05-11

Abstract

Oporne nadciśnienie tętnicze jest definiowane jako ciśnienie tętnicze przekraczające wartości docelowe (< 140/90 mm Hg w populacji ogólnej oraz < 130/80 mm Hg u osób z cukrzycą i z grupy wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego), pomimo stosowania 3 leków hipotensyjnych (w tym diuretyku) we właściwym skojarzeniu i optymalnych dawkach. Dokładna częstość występowania opornego nadciśnienia tętniczego jest nieznana, jednak badania kliniczne i populacyjne sugerują, że jest ono powszechnym problemem klinicznym, który będzie narastał. Artykuł przedstawia przyczyny opornego nadciśnienia tętniczego (i oporności rzekomej). Opisana jest diagnostyka i opcje terapeutyczne. Rekomendacje dotyczące oceny i postępowania z pacjentami z opornym nadciśnieniem tętniczym są oparte na wytycznych opublikowanych przez European Society of Hypertension i European Society of Cardiology, American Heart Association oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP).

Abstract

Oporne nadciśnienie tętnicze jest definiowane jako ciśnienie tętnicze przekraczające wartości docelowe (< 140/90 mm Hg w populacji ogólnej oraz < 130/80 mm Hg u osób z cukrzycą i z grupy wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego), pomimo stosowania 3 leków hipotensyjnych (w tym diuretyku) we właściwym skojarzeniu i optymalnych dawkach. Dokładna częstość występowania opornego nadciśnienia tętniczego jest nieznana, jednak badania kliniczne i populacyjne sugerują, że jest ono powszechnym problemem klinicznym, który będzie narastał. Artykuł przedstawia przyczyny opornego nadciśnienia tętniczego (i oporności rzekomej). Opisana jest diagnostyka i opcje terapeutyczne. Rekomendacje dotyczące oceny i postępowania z pacjentami z opornym nadciśnieniem tętniczym są oparte na wytycznych opublikowanych przez European Society of Hypertension i European Society of Cardiology, American Heart Association oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP).
Get Citation

Keywords

resistant hypertension; pseudoresistance; causes; diagnosis; treatment

About this article
Title

Resistant hypertension

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 13, No 3 (2009)

Article type

Review paper

Pages

206-214

Published online

2009-05-11

Page views

526

Article views/downloads

1996

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2009;13(3):206-214.

Keywords

resistant hypertension
pseudoresistance
causes
diagnosis
treatment

Authors

Piotr Zieleń
Włodzimierz Januszewicz
Andrzej Januszewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl