dostęp otwarty

Tom 14, Nr 2 (2010)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2010-05-19
Pobierz cytowanie

Ocena wpływu wybranych parametrów biochemicznych i dobowego rytmu ciśnienia na predyspozycję do wystąpienia przewlekłej choroby nerek u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym

Artur Reginia, Joanna Dziwura, Katarzyna Iskierska, Krystyna Widecka
Nadciśnienie tętnicze 2010;14(2):151-156.

dostęp otwarty

Tom 14, Nr 2 (2010)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2010-05-19

Streszczenie


Wstęp Celem pracy była próba ustalenia parametrów biochemicznych i parametrów ciśnienia tętniczego, ocenianych w 24-godzinnym automatycznym pomiarze ciśnienia tętniczego (ABPM), predysponujących do rozwoju przewlekłej choroby nerek (CKD) w populacji chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze.
Materiał i metody Retrospektywną analizą objęto 142 pacjentów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym, w średnim wieku 51 lat. Dane na temat pacjentów uzyskane z dokumentacji lekarskiej obejmowały: wiek, wskaźnik masy ciała oraz parametry biochemiczne, w tym stężenie glukozy, cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i HDL, triglicerydów oraz kreatyniny w surowicy. Na podstawie wzoru Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) obliczono przesączanie kłębuszkowe (GFR). U chorych, u których wartości GFR wynosiły poniżej 60 ml/min/1,73 m2, rozpoznano CKD. Analizie poddano pomiary metodą ABPM, z uwzględnieniem skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętna oraz nocnego spadku ciśnienia. Cechę dippers określano, gdy spadek nocny średniego ciśnienia dziennego wynosił co najmniej 10%, natomiast cechę non-dippers przy spadku tego ciśnienia poniżej 10%.
Wyniki Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i CKD byli starsi oraz mieli wyższe stężenie glukozy niż pozostali chorzy. Ponadto charakteryzowali się hipetriglicerydemią i hipercholesterolemią, choć nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie gospodarki lipidowej między badanymi grupami. Chorzy z CKD mieli wyższe wartości ciśnienia skurczowego w pomiarach tradycyjnych i ciśnienia tętna w ciągu całej doby w ABPM. U chorych z CKD nieistotnie częściej występowała cecha non-dippers. W całej grupie chorych na nadciśnienie tętnicze stwierdzono istotne statystycznie ujemne korelacje między wartością GFR a ciśnieniem skurczowym, stężeniem glukozy i triglicerydów oraz nocnym ciśnieniem tętna w pomiarach metodą ABPM.
Wnioski 1. Istotnie wyższe ciśnienie skurczowe, ciśnienie tętna, wyższe stężenie glukozy w surowicy chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym i CKD oraz ujemne korelacje między tymi parametrami a wielkością GFR świadczą o ich istotnej roli w rozwoju uszkodzenia nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego. 2. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej oraz wysokość ciśnienia skurczowego i ciśnienia tętna są ważnymi wczesnymi wskaźnikami w identyfikowaniu pacjentów z grupy ryzyka rozwoju CKD.
Nadciśnienie Tętnicze 2010, tom 14, nr 2, strony 151-156.

Streszczenie


Wstęp Celem pracy była próba ustalenia parametrów biochemicznych i parametrów ciśnienia tętniczego, ocenianych w 24-godzinnym automatycznym pomiarze ciśnienia tętniczego (ABPM), predysponujących do rozwoju przewlekłej choroby nerek (CKD) w populacji chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze.
Materiał i metody Retrospektywną analizą objęto 142 pacjentów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym, w średnim wieku 51 lat. Dane na temat pacjentów uzyskane z dokumentacji lekarskiej obejmowały: wiek, wskaźnik masy ciała oraz parametry biochemiczne, w tym stężenie glukozy, cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i HDL, triglicerydów oraz kreatyniny w surowicy. Na podstawie wzoru Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) obliczono przesączanie kłębuszkowe (GFR). U chorych, u których wartości GFR wynosiły poniżej 60 ml/min/1,73 m2, rozpoznano CKD. Analizie poddano pomiary metodą ABPM, z uwzględnieniem skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętna oraz nocnego spadku ciśnienia. Cechę dippers określano, gdy spadek nocny średniego ciśnienia dziennego wynosił co najmniej 10%, natomiast cechę non-dippers przy spadku tego ciśnienia poniżej 10%.
Wyniki Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i CKD byli starsi oraz mieli wyższe stężenie glukozy niż pozostali chorzy. Ponadto charakteryzowali się hipetriglicerydemią i hipercholesterolemią, choć nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie gospodarki lipidowej między badanymi grupami. Chorzy z CKD mieli wyższe wartości ciśnienia skurczowego w pomiarach tradycyjnych i ciśnienia tętna w ciągu całej doby w ABPM. U chorych z CKD nieistotnie częściej występowała cecha non-dippers. W całej grupie chorych na nadciśnienie tętnicze stwierdzono istotne statystycznie ujemne korelacje między wartością GFR a ciśnieniem skurczowym, stężeniem glukozy i triglicerydów oraz nocnym ciśnieniem tętna w pomiarach metodą ABPM.
Wnioski 1. Istotnie wyższe ciśnienie skurczowe, ciśnienie tętna, wyższe stężenie glukozy w surowicy chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym i CKD oraz ujemne korelacje między tymi parametrami a wielkością GFR świadczą o ich istotnej roli w rozwoju uszkodzenia nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego. 2. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej oraz wysokość ciśnienia skurczowego i ciśnienia tętna są ważnymi wczesnymi wskaźnikami w identyfikowaniu pacjentów z grupy ryzyka rozwoju CKD.
Nadciśnienie Tętnicze 2010, tom 14, nr 2, strony 151-156.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; filtracja kłębuszkowa; przewlekła choroba nerek

Informacje o artykule
Tytuł

Ocena wpływu wybranych parametrów biochemicznych i dobowego rytmu ciśnienia na predyspozycję do wystąpienia przewlekłej choroby nerek u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 14, Nr 2 (2010)

Strony

151-156

Data publikacji on-line

2010-05-19

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2010;14(2):151-156.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
filtracja kłębuszkowa
przewlekła choroba nerek

Autorzy

Artur Reginia
Joanna Dziwura
Katarzyna Iskierska
Krystyna Widecka

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl