Plant stanols - underestimated component of diet in prophylasis and therapy of atherosclerotic cardiovascular disease

Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Barbara Cybulska, Krzysztof Narkiewicz, Grzegorz Opolski, Andrzej Tykarski

Abstract

Not available

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl