dostęp otwarty

Tom 14, Nr 5 (2010)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2010-11-15
Pobierz cytowanie

Wyższe wartości wskaźnika aldosteronowo-reninowego u chorych na nadciśnienie tętnicze z brakiem spadku nocnego

Joanna Porzezińska-Furtak, Anna Brzeska, Joanna Ziemak, Krystyna Widecka
Nadciśnienie tętnicze 2010;14(5):381-386.

dostęp otwarty

Tom 14, Nr 5 (2010)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2010-11-15

Streszczenie


Wstęp Celem pracy było porównanie aktywności reninowej osocza (PRA), stężenia aldosteronu oraz wskaźnika aldosteronowo-reninowego (ARR) u pacjentów zakwalifikowanych do grupy non-dippers i dippers na podstawie dobowego profilu ciśnienia tętniczego.
Materiał i metody W badaniu wzięło udział 96 osób (47 kobiet i 49 mężczyzn) z nadciśnieniem tętniczym. U wszystkich pacjentów wykonano 24 godzinną rejestrację ciśnienia tętniczego metodą ambulatoryjną (ABPM) aparatem firmy Spacelabs 90207, przeprowadzając pomiary co 20 minut między godziną 6.00, a 22.00 oraz co 30 minut między godziną 22.00 a 6.00. Obliczano średnie dobowe, dzienne, nocne ciśnienie tętnicze ze wszystkich pomiarów w ciągu doby oraz spadek nocny średniego ciśnienia dziennego. Określano cechę dippers, gdy spadek nocny średniego ciśnienia dziennego wynosił co najmniej 10% , natomiast cechę non-dippers przy spadku tego ciśnienia poniżej 10%, zgodnie z przyjętymi kryteriami. U wszystkich chorych będących po 8-godzinnym spoczynku nocnym i pozostających w pozycji leżącej oznaczono PRA, stężenie aldosteronu, a następnie wyliczono ARR, przyjmując za nieprawidłową wartość wskaźnika większą lub równą 20.
Wyniki Spośród 96 badanych cechę non-dippers stwierdzono u 47 osób (24 K, 23 M, w wieku 45,9 ± 14,5 roku), a cechę dippers u 49 osób (23 K, 26 M w wieku 44,0 ± 13,6 roku). Badane grupy nie różniły się wskaźnikiem masy ciała, parametrami biochemicznymi, średnimi wartościami ciśnienia w ABPM oraz stężeniem aldosteronu w surowicy. Stwierdzono nieznaczne, ale istotnie wyższe, wartości ARR w grupie non-dippers. Cechę non-dippers wykazywało 31 (65,9%) osób z ARR co najmniej 20 i i 16 osób (34,1%) z ARR poniżej 20. Ponadto w grupie non-dippers stężenie aldosteronu dodatnio korelowało z parametrami ciśnienia w ABPM, a ujemnie - ze stężeniem potasu w surowicy.
Wnioski Stwierdzony u chorych z nadciśnieniem tętniczym brak nocnego spadku oraz nieprawidłowy profil ciśnienia w ABPM istotnie wiążą się z podwyższonym ARR oraz dodatnio korelują ze stężeniem aldosteronu, co sugeruje, że zależą one od nieprawidłowego wydzielania tego hormonu.
Nadciśnienie Tętnicze 2010, tom 14, nr 5, strony 381-386.

Streszczenie


Wstęp Celem pracy było porównanie aktywności reninowej osocza (PRA), stężenia aldosteronu oraz wskaźnika aldosteronowo-reninowego (ARR) u pacjentów zakwalifikowanych do grupy non-dippers i dippers na podstawie dobowego profilu ciśnienia tętniczego.
Materiał i metody W badaniu wzięło udział 96 osób (47 kobiet i 49 mężczyzn) z nadciśnieniem tętniczym. U wszystkich pacjentów wykonano 24 godzinną rejestrację ciśnienia tętniczego metodą ambulatoryjną (ABPM) aparatem firmy Spacelabs 90207, przeprowadzając pomiary co 20 minut między godziną 6.00, a 22.00 oraz co 30 minut między godziną 22.00 a 6.00. Obliczano średnie dobowe, dzienne, nocne ciśnienie tętnicze ze wszystkich pomiarów w ciągu doby oraz spadek nocny średniego ciśnienia dziennego. Określano cechę dippers, gdy spadek nocny średniego ciśnienia dziennego wynosił co najmniej 10% , natomiast cechę non-dippers przy spadku tego ciśnienia poniżej 10%, zgodnie z przyjętymi kryteriami. U wszystkich chorych będących po 8-godzinnym spoczynku nocnym i pozostających w pozycji leżącej oznaczono PRA, stężenie aldosteronu, a następnie wyliczono ARR, przyjmując za nieprawidłową wartość wskaźnika większą lub równą 20.
Wyniki Spośród 96 badanych cechę non-dippers stwierdzono u 47 osób (24 K, 23 M, w wieku 45,9 ± 14,5 roku), a cechę dippers u 49 osób (23 K, 26 M w wieku 44,0 ± 13,6 roku). Badane grupy nie różniły się wskaźnikiem masy ciała, parametrami biochemicznymi, średnimi wartościami ciśnienia w ABPM oraz stężeniem aldosteronu w surowicy. Stwierdzono nieznaczne, ale istotnie wyższe, wartości ARR w grupie non-dippers. Cechę non-dippers wykazywało 31 (65,9%) osób z ARR co najmniej 20 i i 16 osób (34,1%) z ARR poniżej 20. Ponadto w grupie non-dippers stężenie aldosteronu dodatnio korelowało z parametrami ciśnienia w ABPM, a ujemnie - ze stężeniem potasu w surowicy.
Wnioski Stwierdzony u chorych z nadciśnieniem tętniczym brak nocnego spadku oraz nieprawidłowy profil ciśnienia w ABPM istotnie wiążą się z podwyższonym ARR oraz dodatnio korelują ze stężeniem aldosteronu, co sugeruje, że zależą one od nieprawidłowego wydzielania tego hormonu.
Nadciśnienie Tętnicze 2010, tom 14, nr 5, strony 381-386.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; wskaźnik aldosteronowo-reninowy; nadciśnienie tętnicze; zmienność ciśnienia tętniczego; powikłania sercowo-naczyniowe

Informacje o artykule
Tytuł

Wyższe wartości wskaźnika aldosteronowo-reninowego u chorych na nadciśnienie tętnicze z brakiem spadku nocnego

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 14, Nr 5 (2010)

Strony

381-386

Data publikacji on-line

2010-11-15

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2010;14(5):381-386.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
wskaźnik aldosteronowo-reninowy
nadciśnienie tętnicze
zmienność ciśnienia tętniczego
powikłania sercowo-naczyniowe

Autorzy

Joanna Porzezińska-Furtak
Anna Brzeska
Joanna Ziemak
Krystyna Widecka

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl