English Polski
Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Case report
Published online: 2022-07-04

open access

Page views 1739
Article views/downloads 654
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Group therapy of sexual offenders. The case study of changes under the influence of the group process in the man diagnosed with pedophilia

Alicja Kapała1
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:31-36.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono studium przypadku 45-letniego mężczyzny z rozpoznaniem pedofilii regresyjnej skazanego na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przestępstwo seksualne. Mężczyzna w związku z charakterem przestępstwa oraz diagnozą zaburzeń preferencji seksualnych został skierowany na oddział terapeutyczny we właściwym zakładzie karnym w celu poddania go specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym. W artykule zaprezentowano przebieg procesu terapeutycznego sprawcy przestępstwa seksualnego zaangażowanego w terapię grupową od momentu pogłębionej diagnozy, poprzez proces grupowy, któremu był poddany, po uzyskane efekty oraz prognozę funkcjonowania po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Rutkowski R, Sroka W. Projekt systemu oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolności. Seksuologia Polska. 2007; 5: 1.
 2. Marcinek P, Peda A. Leczenie sprawców przestępstw seksualnych – kompleksowy program terapii. Psychoterapia. 2010; 154: 3.
 3. Prochaska J, Norcross J. Systemy terapeutyczne. Analiza transteoretyczna. IPZ PTP, Warszawa 2006.
 4. Beck JS. Terapia poznawcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 5. Czabała C. Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Pervin LA. Psychologia osobowości. GWP, Gdańsk 2002.
 7. de B. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 8. Carnes P. Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie. Media Rodzina, Poznań 2001.
 9. Kafka M. Zaburzenia o charakterze parafilijnym. Nieparafilijna nadaktywność seksualna oraz seksualna kompulsja (nałóg). In: Leiblum SR, Rosen RC. ed. Terapia zaburzeń seksualnych. GWP, Gdańsk 2005: 542–577.
 10. Marshall WL. Czy pedofilia jest uleczalna? Wyniki badań północnoamerykańskich. Seksuologia Polska. 2008; 6: 1.
 11. Baran D, Czernikiewicz W. Psychoterapia grupowa preferencyjnych sprawców czynów pedofilnych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Seksuologia Polska. 2017; 15: 1.
 12. Sawa M. Oddziaływania terapeutyczne wobec przestępców seksualnych. In: Świtka J, Kuć M, Niewiadomska I. ed. Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005: 243–255.