English Polski
Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Review paper
Published online: 2022-06-24

open access

Page views 7685
Article views/downloads 8791
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Betrayal in borderline personality disorder

Anna Mosiołek12, Sławomir Jakima2
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:69-76.

Abstract

Zaburzenie osobowości borderline (BPD) cechują się dużą chwiejnością emocjonalną, słabą kontrolą emocji oraz nastroju, impulsywnością, wysokim poziomem napięcia, niskim progiem tolerancji frustracji. U osób z zaburzeniami borderline występuje lęk przed odrzuceniem, lęk przed bliskością oraz trudności w nawiązaniu więzi. Często cechuje ich silne pragnienie bardzo bliskiej, wręcz symbiotycznej, wyłącznej relacji z partnerem. Osoby takie są skłonne podejmować nawet najbardziej ekstremalne ryzykowne zachowania seksualne w celu zadowolenia i przywiązania do siebie partnera. Przyczyny zdrady borderline wynikające z organizacji osobowości to przede wszystkim zaburzenia w badaniu i ocenie rzeczywistości. Chwiejność dotyczy emocji, postaw, bliskich związków międzyludzkich, poglądów, zainteresowań, co oznacza ogólną życiową, osobistą i zawodową niestabilność. U pacjentów z BPD występuje statystycznie istotnie większa liczba partnerów seksualnych. Cechy narcystyczne i socjopatyczne występujące w borderline powodują, że taka osoba zdradza, bo lubi wyzwania, chce sobie podnieść samoocenę bądź z powodu obawy przed monotonią i nudą. Osoby borderline mają często skrajnie impulsywne podejście do własnej seksualności, zdarza się, że decydują się na ryzykowne zachowania z wieloma partnerami. Współżycie z licznymi partnerami może być formą samoleczenia z poczucia samotności lub znudzenia czy odrętwienia. Niekiedy zdrada jest formą zemsty na bliskiej osobie bądź na sobie, może być formą karania się. Behawioralna funkcja zdrady wiąże się przede wszystkim z potrzebą dostymulowania się, sposobem na redukcję napięcia. Może wynikać z konieczności poddania się kompulsjom oraz potrzeby ucieczki przed nudą i pustką.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Atkins DC, Yi J, Baucom DH, et al. Infidelity in couples seeking marital therapy. J Fam Psychol. 2005; 19(3): 470–473.
 2. CBOS (2011a), Zdrady i romanse, komunikat z badań 90, Warszawa:Centrum Badania Opinii Społecznej.
 3. Sroczyńska M. Linek A. Społeczne konteksty współbycia i intymności. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020: 182–205.
 4. Kot-Kamińska M. Temat zdrady małżeńskiej w piśmiennictwie. Seksuologia Polska. 2006(4).
 5. Machaj A. Przyczyny i konsekwencje niewierności kobiet w związkach heteroseksualnych. Przegląd terapeutyczny. 2008(4).
 6. Warach B, Josephs L, Gorman BS. Pathways to Infidelity: The Roles of Self-Serving Bias and Betrayal Trauma. J Sex Marital Ther. 2018; 44(5): 497–512.
 7. Hackathorn J, Ashdown BK. The Webs We Weave: Predicting Infidelity Motivations and Extradyadic Relationship Satisfaction. J Sex Res. 2021; 58(2): 170–182.
 8. Mark KP, Janssen E, Milhausen RR. Infidelity in heterosexual couples: demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Arch Sex Behav. 2011; 40(5): 971–982.
 9. Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku xxi wieku. Studium badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 10. Blow AJ, Hartnett K. Infidelity in committed relationships II: a substantive review. J Marital Fam Ther. 2005; 31(2): 217–233.
 11. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Rozdział V: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99). Wyd. Vesalius, Kraków 1994.
 12. American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth edition. Text revision (DSM-IV-TR). American Psychiatric Association, Washington 2000; 706–710.
 13. Smesny S, Große J, Gussew A, et al. Prefrontal glutamatergic emotion regulation is disturbed in cluster B and C personality disorders - A combined H/P-MR spectroscopic study. J Affect Disord. 2018; 227: 688–697.
 14. Goldstein EG. Zaburzenia z pogranicza. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003: 120.
 15. Lazarus SA, Choukas-Bradley S, Beeney JE, et al. Too Much Too Soon?: Borderline Personality Disorder Symptoms and Romantic Relationships in Adolescent Girls. J Abnorm Child Psychol. 2019; 47(12): 1995–2005.
 16. Sosic-Vasic Z, Eberhardt J, Bosch JE, et al. Mirror neuron activations in encoding of psychic pain in borderline personality disorder. Neuroimage Clin. 2019; 22: 101737.
 17. Bohus M, Schmahl C, Lieb K. New developments in the neurobiology of borderline personality disorder. Curr Psychiatry Rep. 2004; 6(1): 43–50.
 18. Silbersweig D, Clarkin JF, Goldstein M, et al. Failure of frontolimbic inhibitory function in the context of negative emotion in borderline personality disorder. Am J Psychiatry. 2007; 164(12): 1832–1841.
 19. Madej A. Techniki i metody poznawczo-behawioralne w terapii schematu zaburzeń osobowości. Psychoterapia. 2010; 4(152): 53–66.
 20. Giesen-Bloo J, Dyck Rv, Spinhoven P, et al. Outpatient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder. Archives of General Psychiatry. 2006; 63(6): 649.
 21. Young J, Behary WT. Schema-focused therapy for personality disorders. In: Tarrier N, Wells A, Haddock G. ed. Treating complex cases: The cognitive therapy approach. Wiley, Chichester, UK 1998: 340–368.
 22. Herman JL, Perry JC, van der Kolk BA. Childhood trauma in borderline personality disorder. Am J Psychiatry. 1989; 146(4): 490–495.
 23. Popiel A. Zaburzenie osobowości z pogranicza — wyzwanie terapeutyczne . Psychiatria. 2011; 8(2): 64–78.
 24. Zawadzki B, Kaczmarek M, Strelau J. Reaktywność emocjonalna a nasilenie objawów zaburzenia stresowego pourazowego: efekt patoplastyczności, spektrum, podatności czy komplikacji? In: Strelau J, Zawadzki B, Kaczmarek M. ed. Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia. Scholar, Warszawa 2009: 77–108.
 25. Popiel A. Psychopatologia reakcji na traumatyczne wydarzenia. In: Strelau J, Zawadzki B, Kaczmarek M. ed. Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia. Scholar, Warszawa 2009: 31–36.
 26. Marshall-Berenz EC, Morrison JA, Schumacher JA, et al. Affect intensity and lability: the role of posttraumatic stress disorder symptoms in borderline personality disorder. Depress Anxiety. 2011; 28(5): 393–399.
 27. McMahon K, Hoertel N, Peyre H, et al. Age differences in DSM-IV borderline personality disorder symptom expression: Results from a national study using item response theory (IRT). J Psychiatr Res. 2019; 110: 16–23.
 28. Sharp C, Steinberg L, Michonski J, et al. Borderline Criterion Function Across Age-Groups: A Cross-Sectional Mixed-Method Study. Assessment. 2019; 26(6): 1014–1029.
 29. Bouchard S, Sabourin S, Lussier Y, et al. Relationship quality and stability in couples when one partner suffers from borderline personality disorder. J Marital Fam Ther. 2009; 35(4): 446–455.
 30. Yalch MM, Levendosky AA. Influence of betrayal trauma on borderline personality disorder traits. J Trauma Dissociation. 2019; 20(4): 392–401.
 31. Yalch MM, Levendosky AA. Betrayal trauma and dimensions of borderline personality organization. J Trauma Dissociation. 2014; 15(3): 271–284.
 32. Doornwaard SM, van den Eijnden RJ, Baams L, et al. Lower Psychological Well-Being and Excessive Sexual Interest Predict Symptoms of Compulsive Use of Sexually Explicit Internet Material Among Adolescent Boys. J Youth Adolesc. 2016; 45(1): 73–84.
 33. Sansone RA, Lam C, Wiederman MW. The relationship between borderline personality disorder and number of sexual partners. J Pers Disord. 2011; 25(6): 782–788.
 34. Tragesser SL, Benfield J. Borderline personality disorder features and mate retention tactics. J Pers Disord. 2012; 26(3): 334–344.
 35. Navarro-Gómez S, Frías Á, Palma C. Romantic Relationships of People with Borderline Personality: A Narrative Review. Psychopathology. 2017; 50(3): 175–187.
 36. Lazarus SA, Scott LN, Beeney JE, et al. Borderline personality disorder symptoms and affective responding to perceptions of rejection and acceptance from romantic versus nonromantic partners. Personal Disord. 2018; 9(3): 197–206.
 37. Bouchard S, Sabourin S. Borderline personality disorder and couple dysfunctions. Curr Psychiatry Rep. 2009; 11(1): 55–62.
 38. Schulte-Herbrüggen O, Ahlers CJ, Kronsbein JM, et al. Impaired sexual function in patients with borderline personality disorder is determined by history of sexual abuse. J Sex Med. 2009; 6(12): 3356–3363.
 39. Frías Á, Palma C, Farriols N, et al. Sexuality-related issues in borderline personality disorder: A comprehensive review. Personal Ment Health. 2016; 10(3): 216–231.
 40. Meloy JR, Boyd C. Female stalkers and their victims. J Am Acad Psychiatry Law. 2003; 31(2): 211–219.
 41. Johnstone L, Cooke DJ. Psychopathic-like traits in childhood: conceptual and measurement concerns. Behavioral Sciences and the Law 2004; 22: 103–125.
 42. Snowden RJ, Smith C, Gray NS. Risk taking and the triarchic model of psychopathy. J Clin Exp Neuropsychol. 2017; 39(10): 988–1001.
 43. Ponzi D, Wilson MC, Maestripieri D. Eveningness is associated with higher risk-taking, independent of sex and personality. Psychol Rep. 2014; 115(3): 932–947.