English Polski
Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2022-06-20

open access

Page views 2105
Article views/downloads 927
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Partnerzy seksualni w ocenie kobiet we wczesnej i średniej dorosłości

Anna Kremska1
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:8-16.

Abstract

Streszczenie Wstęp. W życiu każdej kobiety ważny jest charakter związku, jego stabilność, ogólne zadowolenie z życia małżeńskiego i rodzinnego, urozmaicanie sztuki miłosnej, a także zachowania adoracyjne partnera. Materiał i Metody. Celem artykułu jest ocena partnerów seksualnych przez kobiety we wczesnej i średniej dorosłości. Grupę kobiet we wczesnej dorosłości stanowiło 100 kobiet w wieku 20-30 lat, a grupę kobiet w średniej dorosłości 200 kobiet w wieku 45-55 lat, którym zadano pytania dotyczące ich partnerów seksualnych. Badania przeprowadzono w 2016 roku z wykorzystaniem własnego kwestionariusza ankiety oraz Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety (PL-FSFI). Wyniki: Najwięcej kobiet posiadało jednego partnera seksualnego (61,0%) z grupy wczesnej dorosłości, podobnie kształtował się wynik w grupie średniej dorosłości (67,0%). Zaburzeń seksualnych nie miał żaden z mężów/partnerów kobiet z grupy wczesnej dorosłości, a w grupie kobiet średniej dorosłości takiego problemu doświadczyło 14,5% mężów/partnerów. Bardzo zadowolonych ze swojego życia seksualnego z mężem/partnerem było 66,0% kobiet z grupy wczesnej dorosłości, a umiarkowanie zadowolonych było 39,5% kobiet z grupy średniej dorosłości. Wnioski. Zdecydowana większość kobiet we wczesnej oraz średniej dorosłości posiadało tylko jednego partnera seksualnego. Zaburzenia seksualne występowały rzadko u partnerów kobiet z grupy średniej dorosłości i w ogóle u partnerów kobiet z grupy wczesnej dorosłości. Kobiety we wczesnej oraz średniej dorosłości były zadowolone z życia seksualnego z aktualnym mężem/partnerem i nie myślały o zmianie swojego życia seksualnego. O swoich oczekiwaniach seksualnych częściej rozmawiały z partnerem/mężem kobiety z grupy wczesnej dorosłości.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Meston CM, Buss DM. Dlaczego kobiety uprawiają seks. Motywacje seksualne — od przygody po zemstę. Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2010: 25–52.
 2. Grabowska M. Seksualność we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.
 3. Gałecki P, Depko A, Jędrzejewska S, et al. Orgazm człowieka z perspektywy fizjologicznej — część II. Pol Merk Lek. 2012; 33(194): 120–123.
 4. Lew-Starowicz Z, Szymańska M. Zaburzenia seksualne i problemy osobiste kobiet powyżej 45. roku życia. Prz Menopauz. 2010; 9(6): 381–384.
 5. Nawojczyk M. Przewodnik po statystyce dla socjologów. Wydawnictwo SPSS Polska, Kraków 2002: 25–28.
 6. Lew-Starowicz Z. Ona i on o seksie. Wydawnictwo Bertelsmann Media, Warszawa 2007: 229–232.
 7. Fugl-Meyer AR, Fugl-Meyer K. Sexual disabilities, problems and satisfaction in 18-74 year old Swedes. Scand J Sexol. 1999; 2: 79–105.
 8. Jarecka K. Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet i andropauzalne u mężczyzn. Pol Forum Psychol. 2017; 22(2): 219–241.
 9. Nomejko A, Dolińska-Zygmunt G, Mucha A. Znaczenie jakości komunikacji dla satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn w bliskich związkach o różnym stażu. Seksuol Pol. 2017; 15(1): 1–8.
 10. Hawton K, Gath D, Day A. Sexual function in a community sample of middle-aged women with partners: effects of age, marital, socioeconomic, psychiatric, gynecological, and menopausal factors. Arch Sex Behav. 1994; 23(4): 375–395.
 11. Aouil B. Przyczyny podejmowania zachowań seksualnych przez młodzież akademicką oraz czynniki warunkujące przedwczesną inicjację seksualną (komunikat z badań). Prz Terapeut. 2017; 11(1): 48–67.
 12. Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Sobański JA, et al. Seksualność studentów medycyny — rozwój i realizacja potrzeb seksualnych. Psychiatr Pol. 2012; 46(1): 35–49.
 13. Sałasińska A, Zawiłowski G, Mateńka W. Seksualność i wybrane cechy osobowości studentek wybierających z zakresu seksuologii — komunikat z badań. Prz Seksuol. 2012; 31(4): 17–22.
 14. Zdrojewicz Z, Belowska-Bień K, Boruta M, et al. Badanie seksualności studentek wrocławskich uczelni. Seksuol Pol. 2003; 1(1): 17–22.
 15. Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M, Wilczak M, et al. Seksualność osób otyłych ze szczególnym uwzględnieniem okresu przekwitania. Pol Prz Nauk Zdr. 2015; 4(45): 267–270.
 16. Pongsatha S, Morakot N, Chaovisitsaree S. Sexual in menopausal women comparing perimenopausal and postmenopausal women. J Med Assoc Thai. 2012; 95(12): 1489–1494.
 17. Giuliano FA, Leriche A, Jaudinot EO, et al. Prevalence of erectile dysfunction among 7689 patients with diabetes or hypertension, or both. Urology. 2004; 64(6): 1196–1201.
 18. Jakiel G, Pilewska-Kozak AN, Łepecka-Klusek C, et al. Mężczyźni kobiet menopauzalnych Część II. Relacje partnerskie i seksualne. Prz Menopauz. 2009; 2: 97–101.
 19. Chmielewska EA, Krupienicz A. Zachowania seksualne pielęgniarek. Seksuol Pol. 2015; 13(1): 8–13.
 20. Szpak B, Mastalerz M, Wrześniewska M. Women’s life orientation and pro-health behavioural patterns in the perimenopausal phase. Medical Studies. 2018; 34(4): 309–316.
 21. Müldner-Nieckowski Ł, Sobański J, Klasa K, et al. Seksualność studentów medycyny — przekonania i postawy. Psychiatr Pol. 2012; XLVI(5): 791–805.
 22. Gardziejewska A, Różańska-Kohsek A, Zalewski M, et al. Sexuality of perimenopausal women. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014; 20(4): 400–404.
 23. Lindau ST, Schumm LP, Laumann EO, et al. A study of sexuality and health among older adults in the United States. N Engl J Med. 2007; 357(8): 762–774.
 24. Lo SST, Kok WM. Sexuality of Chinese women around menopause. Maturitas. 2013; 74(2): 190–195.
 25. Posturzyńska M, Rechbereger T, Postawski K. Objawy uroginekologiczne i ich wpływ na jakość życia kobiet w okresie przekwitania. Prz Menopauz. 2006; 6: 388–392.
 26. Wawrzyniak JK. Seksualność osób 50 plus. Wybrane konteksty analizy zjawiska. Eduk Dor. 2011; 1: 65–75.
 27. González M, Viáfara G, Caba F, et al. Sexual function, menopause and hormone replacement therapy (HRT). Maturitas. 2004; 48(4): 411–420.
 28. Bakiera L, Wiśniewska M. Płeć metrykalna i psychologiczna a podział obowiązków domowych i satysfakcja seksualna w związkach konsensualnych. Rocznik Lubuski. 2018; 44(1): 325–344.
 29. Kingsberg SA. The impact of aging on sexual function in women and their partners. Arch Sex Behav. 2002; 31(5): 431–437.
 30. Tomic D, Gallicchio D, Whiteman MK. Factors associated with determinants of sexual functioning in midlife women. Maturitas. 2006; 53: 144–157.
 31. Szpak R, Folwarczny W, Drozdzol A, et al. Relacje partnerskie w okresie klimakterium. Ginekol Pol. 2010; 81(2): 115–119.
 32. da Silva Lara LA, Useche B, Rosa E Silva JC, et al. Sexuality during the climacteric period. Maturitas. 2009; 62(2): 127–133.
 33. Czajkowska KB, Lew-Starowicz Z, Szymańska M. The prevalence of sexual activity, and sexual dysfunction and behaviours in postmenopausal woman in Poland. Prz Menopauzalny. 2016; 15(3): 156–164.
 34. Dąbkowska M. Obraz własnego ciała u kobiet a satysfakcja seksualna. Przegląd Badań Edukacyjnych. 2016; 2(21): 107–118.
 35. Relich A, Matuszewska M. a jego realizacja w sferze seksualnej. Roczniki Socjologii Rodziny. 1999; 11: 197–206.