English Polski
Vol 21 (2023): Continuous Publishing
Review paper
Published online: 2023-11-06

open access

Page views 298
Article views/downloads 180
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Medical confidentiality in the work of a urologist, andrologist and sexologist — special situations

Krzysztof Kowalik1, Paulina Janik2, Andrzej Modrzejewski1
Journal of Sexual and Mental Health 2023;21:28-33.

Abstract

The authors of this paper discuss the scope of medical confidentiality in terms of the urologist, andrologist and sexologist. They draw attention to special situations such as the problem of male infertility or other sexual problems in a relationship and the obligation of medical confidentiality. The paper also addresses the issue of how to deal with a patient under the age of 18 with intimate problems. The paper reviews the legislation addressing the aspect of medical confidentiality in everyday situations in the practice of urologists, andrologists and sexologists, taking into account special situations. The issues discussed include medical confidentiality in the use of data related to the patient and his/her procedure, the use of medical records for educational and scientific activities and the presence of bystanders during the medical examination, issues related to photo and video documentation of the procedure. The article covers topics related to medical confidentiality that will also be useful for doctors of other specialties.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Source. https://portal.bioslone.pl/obalanie-mitow/hipokrates/przysiega-hipokratesa (1.11.2022).
 2. Declaration of Geneva. https://nil.org.pl/dzialalnosc/osrodki/osrodek-bioetyki/etyka-medyczna/491-deklaracja-genewska-swiatowego-stowarzyszenia-lekarzy-wma (1.11.2022).
 3. The Constitution of the Republic of Poland. Art. 48. https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm (1.11.2022).
 4. Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1436. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112401436 (1.11.2022).
 5. The Constitution of the Republic of Poland. Art. 51. https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm (1.11.2022).
 6. Dz.U. 2022 poz. 1731 t.j. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001731 (1.11.2022).
 7. Code of Medical Ethics (in polish). https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf (1.11.2022).
 8. Dz.U. 2022 poz. 1876. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001876 (1.11.2022).
 9. art 204. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001138/T/D20221138L.pdf (1.11.2022).
 10. Art. 304. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001375/T/D20221375L.pdf.
 11. Art. 178. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001375/T/D20221375L.pdf (1.11.2022).
 12. Bereza A. Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania. OBSiL, Warszawa 2015.
 13. Art. 180. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001375/T/D20221375L.pdf (1.11.2022).
 14. Art. 161. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001138/T/D20221138L.pdf (1.11.2022).
 15. The Penal Code. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001138 (1.11.2022).
 16. Art. 40. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001516/T/D20231516L.pdf (1.11.2022).
 17. Art. 115. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001138/T/D20221138L.pdf (1.11.2022).
 18. Dz. U. 2021 poz. 53. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000053/T/D20210053L.pdf (1.11.2022).
 19. Art. 20. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001876/T/D20221876L.pdf (1.11.2022).
 20. Kordasiewicz B. Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności KPP. KPP. 2000; 1(1): 41–42.
 21. Kubiak R. Aspekty prawne w pracy lekarza androloga. In: Kubiak R. ed. Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020: 1227–1258.
 22. Art. 32. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001516/T/D20231516L.pdf (8.07.2023).
 23. Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417.
 24. Czy pacjent ma prawo sprzeciwić się obecności studentów przy badaniu? https://polisa.med.pl/czy-pacjent-ma-prawo-sprzeciwic-sie-obecnosci-studentow-przy-badaniu-,300.html (18.03.2023).
 25. art. 2 ust. 1 i 2 lit. c, art. 4 pkt 1 i 8, art. 12, 15, 24, 28, 40 i 57 ust. 1 lit. d [in]: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.