open access

Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Case report
Published online: 2022-07-04
Get Citation

Group therapy of sexual offenders. The case study of changes under the influence of the group process in the man diagnosed with pedophilia

Alicja Kapała1
·
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:31-36.
Affiliations
 1. Dział Terapeutyczny Zakładu Karnego w Rawiczu

open access

Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Case report
Published online: 2022-07-04

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono studium przypadku 45-letniego mężczyzny z rozpoznaniem pedofilii regresyjnej skazanego na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przestępstwo seksualne. Mężczyzna w związku z charakterem przestępstwa oraz diagnozą zaburzeń preferencji seksualnych został skierowany na oddział terapeutyczny we właściwym zakładzie karnym w celu poddania go specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym. W artykule zaprezentowano przebieg procesu terapeutycznego sprawcy przestępstwa seksualnego zaangażowanego w terapię grupową od momentu pogłębionej diagnozy, poprzez proces grupowy, któremu był poddany, po uzyskane efekty oraz prognozę funkcjonowania po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono studium przypadku 45-letniego mężczyzny z rozpoznaniem pedofilii regresyjnej skazanego na bezwzględną karę pozbawienia wolności za przestępstwo seksualne. Mężczyzna w związku z charakterem przestępstwa oraz diagnozą zaburzeń preferencji seksualnych został skierowany na oddział terapeutyczny we właściwym zakładzie karnym w celu poddania go specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym. W artykule zaprezentowano przebieg procesu terapeutycznego sprawcy przestępstwa seksualnego zaangażowanego w terapię grupową od momentu pogłębionej diagnozy, poprzez proces grupowy, któremu był poddany, po uzyskane efekty oraz prognozę funkcjonowania po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Get Citation

Keywords

group therapy, pedophilia, defense mechanisms, deviation cycle

About this article
Title

Group therapy of sexual offenders. The case study of changes under the influence of the group process in the man diagnosed with pedophilia

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 20 (2022): Continuous Publishing

Article type

Case report

Pages

31-36

Published online

2022-07-04

Page views

1647

Article views/downloads

535

DOI

10.5603/SP.2022.0009

Bibliographic record

Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:31-36.

Keywords

group therapy
pedophilia
defense mechanisms
deviation cycle

Authors

Alicja Kapała

References (12)
 1. Rutkowski R, Sroka W. Projekt systemu oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolności. Seksuologia Polska. 2007; 5: 1.
 2. Marcinek P, Peda A. Leczenie sprawców przestępstw seksualnych – kompleksowy program terapii. Psychoterapia. 2010; 154: 3.
 3. Prochaska J, Norcross J. Systemy terapeutyczne. Analiza transteoretyczna. IPZ PTP, Warszawa 2006.
 4. Beck JS. Terapia poznawcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 5. Czabała C. Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Pervin LA. Psychologia osobowości. GWP, Gdańsk 2002.
 7. de B. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 8. Carnes P. Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie. Media Rodzina, Poznań 2001.
 9. Kafka M. Zaburzenia o charakterze parafilijnym. Nieparafilijna nadaktywność seksualna oraz seksualna kompulsja (nałóg). In: Leiblum SR, Rosen RC. ed. Terapia zaburzeń seksualnych. GWP, Gdańsk 2005: 542–577.
 10. Marshall WL. Czy pedofilia jest uleczalna? Wyniki badań północnoamerykańskich. Seksuologia Polska. 2008; 6: 1.
 11. Baran D, Czernikiewicz W. Psychoterapia grupowa preferencyjnych sprawców czynów pedofilnych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Seksuologia Polska. 2017; 15: 1.
 12. Sawa M. Oddziaływania terapeutyczne wobec przestępców seksualnych. In: Świtka J, Kuć M, Niewiadomska I. ed. Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005: 243–255.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl