open access

Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2022-06-20
Get Citation

Partnerzy seksualni w ocenie kobiet we wczesnej i średniej dorosłości

Anna Kremska1
·
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:8-16.
Affiliations
 1. Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

open access

Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Original papers
Published online: 2022-06-20

Abstract

Streszczenie Wstęp. W życiu każdej kobiety ważny jest charakter związku, jego stabilność, ogólne zadowolenie z życia małżeńskiego i rodzinnego, urozmaicanie sztuki miłosnej, a także zachowania adoracyjne partnera. Materiał i Metody. Celem artykułu jest ocena partnerów seksualnych przez kobiety we wczesnej i średniej dorosłości. Grupę kobiet we wczesnej dorosłości stanowiło 100 kobiet w wieku 20-30 lat, a grupę kobiet w średniej dorosłości 200 kobiet w wieku 45-55 lat, którym zadano pytania dotyczące ich partnerów seksualnych. Badania przeprowadzono w 2016 roku z wykorzystaniem własnego kwestionariusza ankiety oraz Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety (PL-FSFI). Wyniki: Najwięcej kobiet posiadało jednego partnera seksualnego (61,0%) z grupy wczesnej dorosłości, podobnie kształtował się wynik w grupie średniej dorosłości (67,0%). Zaburzeń seksualnych nie miał żaden z mężów/partnerów kobiet z grupy wczesnej dorosłości, a w grupie kobiet średniej dorosłości takiego problemu doświadczyło 14,5% mężów/partnerów. Bardzo zadowolonych ze swojego życia seksualnego z mężem/partnerem było 66,0% kobiet z grupy wczesnej dorosłości, a umiarkowanie zadowolonych było 39,5% kobiet z grupy średniej dorosłości. Wnioski. Zdecydowana większość kobiet we wczesnej oraz średniej dorosłości posiadało tylko jednego partnera seksualnego. Zaburzenia seksualne występowały rzadko u partnerów kobiet z grupy średniej dorosłości i w ogóle u partnerów kobiet z grupy wczesnej dorosłości. Kobiety we wczesnej oraz średniej dorosłości były zadowolone z życia seksualnego z aktualnym mężem/partnerem i nie myślały o zmianie swojego życia seksualnego. O swoich oczekiwaniach seksualnych częściej rozmawiały z partnerem/mężem kobiety z grupy wczesnej dorosłości.

Abstract

Streszczenie Wstęp. W życiu każdej kobiety ważny jest charakter związku, jego stabilność, ogólne zadowolenie z życia małżeńskiego i rodzinnego, urozmaicanie sztuki miłosnej, a także zachowania adoracyjne partnera. Materiał i Metody. Celem artykułu jest ocena partnerów seksualnych przez kobiety we wczesnej i średniej dorosłości. Grupę kobiet we wczesnej dorosłości stanowiło 100 kobiet w wieku 20-30 lat, a grupę kobiet w średniej dorosłości 200 kobiet w wieku 45-55 lat, którym zadano pytania dotyczące ich partnerów seksualnych. Badania przeprowadzono w 2016 roku z wykorzystaniem własnego kwestionariusza ankiety oraz Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety (PL-FSFI). Wyniki: Najwięcej kobiet posiadało jednego partnera seksualnego (61,0%) z grupy wczesnej dorosłości, podobnie kształtował się wynik w grupie średniej dorosłości (67,0%). Zaburzeń seksualnych nie miał żaden z mężów/partnerów kobiet z grupy wczesnej dorosłości, a w grupie kobiet średniej dorosłości takiego problemu doświadczyło 14,5% mężów/partnerów. Bardzo zadowolonych ze swojego życia seksualnego z mężem/partnerem było 66,0% kobiet z grupy wczesnej dorosłości, a umiarkowanie zadowolonych było 39,5% kobiet z grupy średniej dorosłości. Wnioski. Zdecydowana większość kobiet we wczesnej oraz średniej dorosłości posiadało tylko jednego partnera seksualnego. Zaburzenia seksualne występowały rzadko u partnerów kobiet z grupy średniej dorosłości i w ogóle u partnerów kobiet z grupy wczesnej dorosłości. Kobiety we wczesnej oraz średniej dorosłości były zadowolone z życia seksualnego z aktualnym mężem/partnerem i nie myślały o zmianie swojego życia seksualnego. O swoich oczekiwaniach seksualnych częściej rozmawiały z partnerem/mężem kobiety z grupy wczesnej dorosłości.
Get Citation

Keywords

życie seksualne, partnerzy seksualni, wczesna i średnia dorosłość

About this article
Title

Partnerzy seksualni w ocenie kobiet we wczesnej i średniej dorosłości

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 20 (2022): Continuous Publishing

Article type

Research paper

Pages

8-16

Published online

2022-06-20

Page views

1849

Article views/downloads

629

DOI

10.5603/SP.2022.0005

Bibliographic record

Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:8-16.

Keywords

życie seksualne
partnerzy seksualni
wczesna i średnia dorosłość

Authors

Anna Kremska

References (35)
 1. Meston CM, Buss DM. Dlaczego kobiety uprawiają seks. Motywacje seksualne — od przygody po zemstę. Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2010: 25–52.
 2. Grabowska M. Seksualność we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.
 3. Gałecki P, Depko A, Jędrzejewska S, et al. Orgazm człowieka z perspektywy fizjologicznej — część II. Pol Merk Lek. 2012; 33(194): 120–123.
 4. Lew-Starowicz Z, Szymańska M. Zaburzenia seksualne i problemy osobiste kobiet powyżej 45. roku życia. Prz Menopauz. 2010; 9(6): 381–384.
 5. Nawojczyk M. Przewodnik po statystyce dla socjologów. Wydawnictwo SPSS Polska, Kraków 2002: 25–28.
 6. Lew-Starowicz Z. Ona i on o seksie. Wydawnictwo Bertelsmann Media, Warszawa 2007: 229–232.
 7. Fugl-Meyer AR, Fugl-Meyer K. Sexual disabilities, problems and satisfaction in 18-74 year old Swedes. Scand J Sexol. 1999; 2: 79–105.
 8. Jarecka K. Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet i andropauzalne u mężczyzn. Pol Forum Psychol. 2017; 22(2): 219–241.
 9. Nomejko A, Dolińska-Zygmunt G, Mucha A. Znaczenie jakości komunikacji dla satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn w bliskich związkach o różnym stażu. Seksuol Pol. 2017; 15(1): 1–8.
 10. Hawton K, Gath D, Day A. Sexual function in a community sample of middle-aged women with partners: effects of age, marital, socioeconomic, psychiatric, gynecological, and menopausal factors. Arch Sex Behav. 1994; 23(4): 375–395.
 11. Aouil B. Przyczyny podejmowania zachowań seksualnych przez młodzież akademicką oraz czynniki warunkujące przedwczesną inicjację seksualną (komunikat z badań). Prz Terapeut. 2017; 11(1): 48–67.
 12. Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Sobański JA, et al. Seksualność studentów medycyny — rozwój i realizacja potrzeb seksualnych. Psychiatr Pol. 2012; 46(1): 35–49.
 13. Sałasińska A, Zawiłowski G, Mateńka W. Seksualność i wybrane cechy osobowości studentek wybierających z zakresu seksuologii — komunikat z badań. Prz Seksuol. 2012; 31(4): 17–22.
 14. Zdrojewicz Z, Belowska-Bień K, Boruta M, et al. Badanie seksualności studentek wrocławskich uczelni. Seksuol Pol. 2003; 1(1): 17–22.
 15. Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M, Wilczak M, et al. Seksualność osób otyłych ze szczególnym uwzględnieniem okresu przekwitania. Pol Prz Nauk Zdr. 2015; 4(45): 267–270.
 16. Pongsatha S, Morakot N, Chaovisitsaree S. Sexual in menopausal women comparing perimenopausal and postmenopausal women. J Med Assoc Thai. 2012; 95(12): 1489–1494.
 17. Giuliano FA, Leriche A, Jaudinot EO, et al. Prevalence of erectile dysfunction among 7689 patients with diabetes or hypertension, or both. Urology. 2004; 64(6): 1196–1201.
 18. Jakiel G, Pilewska-Kozak AN, Łepecka-Klusek C, et al. Mężczyźni kobiet menopauzalnych Część II. Relacje partnerskie i seksualne. Prz Menopauz. 2009; 2: 97–101.
 19. Chmielewska EA, Krupienicz A. Zachowania seksualne pielęgniarek. Seksuol Pol. 2015; 13(1): 8–13.
 20. Szpak B, Mastalerz M, Wrześniewska M. Women’s life orientation and pro-health behavioural patterns in the perimenopausal phase. Medical Studies. 2018; 34(4): 309–316.
 21. Müldner-Nieckowski Ł, Sobański J, Klasa K, et al. Seksualność studentów medycyny — przekonania i postawy. Psychiatr Pol. 2012; XLVI(5): 791–805.
 22. Gardziejewska A, Różańska-Kohsek A, Zalewski M, et al. Sexuality of perimenopausal women. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014; 20(4): 400–404.
 23. Lindau ST, Schumm LP, Laumann EO, et al. A study of sexuality and health among older adults in the United States. N Engl J Med. 2007; 357(8): 762–774.
 24. Lo SST, Kok WM. Sexuality of Chinese women around menopause. Maturitas. 2013; 74(2): 190–195.
 25. Posturzyńska M, Rechbereger T, Postawski K. Objawy uroginekologiczne i ich wpływ na jakość życia kobiet w okresie przekwitania. Prz Menopauz. 2006; 6: 388–392.
 26. Wawrzyniak JK. Seksualność osób 50 plus. Wybrane konteksty analizy zjawiska. Eduk Dor. 2011; 1: 65–75.
 27. González M, Viáfara G, Caba F, et al. Sexual function, menopause and hormone replacement therapy (HRT). Maturitas. 2004; 48(4): 411–420.
 28. Bakiera L, Wiśniewska M. Płeć metrykalna i psychologiczna a podział obowiązków domowych i satysfakcja seksualna w związkach konsensualnych. Rocznik Lubuski. 2018; 44(1): 325–344.
 29. Kingsberg SA. The impact of aging on sexual function in women and their partners. Arch Sex Behav. 2002; 31(5): 431–437.
 30. Tomic D, Gallicchio D, Whiteman MK. Factors associated with determinants of sexual functioning in midlife women. Maturitas. 2006; 53: 144–157.
 31. Szpak R, Folwarczny W, Drozdzol A, et al. Relacje partnerskie w okresie klimakterium. Ginekol Pol. 2010; 81(2): 115–119.
 32. da Silva Lara LA, Useche B, Rosa E Silva JC, et al. Sexuality during the climacteric period. Maturitas. 2009; 62(2): 127–133.
 33. Czajkowska KB, Lew-Starowicz Z, Szymańska M. The prevalence of sexual activity, and sexual dysfunction and behaviours in postmenopausal woman in Poland. Prz Menopauzalny. 2016; 15(3): 156–164.
 34. Dąbkowska M. Obraz własnego ciała u kobiet a satysfakcja seksualna. Przegląd Badań Edukacyjnych. 2016; 2(21): 107–118.
 35. Relich A, Matuszewska M. a jego realizacja w sferze seksualnej. Roczniki Socjologii Rodziny. 1999; 11: 197–206.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl