open access

Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2022-06-20
Get Citation

Female sexuality in the treatment of ovarian cancer

Edyta Skwirczyńska1, Maria Gaur2, Marzena Mikla3, Małgorzata Rychlicka2, Oskar Wróblewski4, Robert Skwirczyński5, Aneta Cymbaluk-Płoska2
·
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:17-22.
Affiliations
 1. Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 2. Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 3. Department of Nursing, University of Murcia, Campus de Espinardo, Murcia, Hiszpania
 4. Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Szczecinie
 5. Koło Naukowe ProPsyche przy Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej w Szczecinie

open access

Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Original papers
Published online: 2022-06-20

Abstract

Wstęp: Seksualność, jako wrodzona funkcja, jest jednym z podstawowych czynników motywujących do nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaburzenia życia seksualnego wpływają zatem negatywnie na samoocenę i kontakty społeczne. Problem ten dotyczy pacjentek po operacjach ginekologicznych, szczególnie tych w okresie leczenia onkologicznego, które oprócz choroby podstawowej, zmagają się z powikłaniami leczenia. Często aspekt ten traktują jako problem jednostkowy i w konsekwencji zostają same sobie z wieloma pytaniami. W rzeczywistości zjawisko to dotyczy znacznie większej grupy pacjentek. Podejmowanie rozmowy przez lekarza i specjalistyczna opieka seksuologa, wydają się niezbędnym wsparciem dla pacjentek.
Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 187 pacjentek szczecińskich poradni ginekologicznych. Kobiety odpowiadały anonimowo i dobrowolnie na pytania zawarte w specjalnie przygotowanym trzyczęściowym kwestionariuszu. Dane uzyskane w badaniu ankietowym zostały poddano analizie statystycznej. Zależności wyliczono za pomocą współczynnika V Cramera.
Wyniki: U pacjentek leczonych onkologicznie zauważalny jest związek satysfakcji seksualnej ze wszystkimi obszarami jakości życia. Najsilniejszy związek występuje pomiędzy satysfakcją seksualną a sferą podmiotową pacjentek r = 0,70. Odnotowano także silny związek pomiędzy brakiem występowania objawów depresyjnych u pacjentek a satysfakcją seksualną r = 0,72. Odnotowano również znaczące pogorszenie w obszarze satysfakcji seksualnej u pacjentek w trakcie chemioterapii.
Wnioski: W literaturze nie ma wielu badań poświęconych jakości życia i seksualności u pacjentek w trakcie leczenia raka jajnika. W niniejszej pracy wykazano, istotny wpływ depresji na pogorszenie satysfakcji z życia seksualnego. Poparty został pogląd dotyczący negatywnego wpływu objawów depresyjnych na sferę seksualną pacjentek. Badania autorów niniejszej pracy wykazały również pogorszenie satysfakcji seksualnej u pacjentek poddanych chemioterapii. Wprowadzenie do systemu opieki medycznej psychoonkologa może przyczynić się do szybszego powrotu pacjentek do normalnego współżycia, podnosząc jednocześnie ich jakość życia oraz satysfakcję seksualną.

Abstract

Wstęp: Seksualność, jako wrodzona funkcja, jest jednym z podstawowych czynników motywujących do nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaburzenia życia seksualnego wpływają zatem negatywnie na samoocenę i kontakty społeczne. Problem ten dotyczy pacjentek po operacjach ginekologicznych, szczególnie tych w okresie leczenia onkologicznego, które oprócz choroby podstawowej, zmagają się z powikłaniami leczenia. Często aspekt ten traktują jako problem jednostkowy i w konsekwencji zostają same sobie z wieloma pytaniami. W rzeczywistości zjawisko to dotyczy znacznie większej grupy pacjentek. Podejmowanie rozmowy przez lekarza i specjalistyczna opieka seksuologa, wydają się niezbędnym wsparciem dla pacjentek.
Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 187 pacjentek szczecińskich poradni ginekologicznych. Kobiety odpowiadały anonimowo i dobrowolnie na pytania zawarte w specjalnie przygotowanym trzyczęściowym kwestionariuszu. Dane uzyskane w badaniu ankietowym zostały poddano analizie statystycznej. Zależności wyliczono za pomocą współczynnika V Cramera.
Wyniki: U pacjentek leczonych onkologicznie zauważalny jest związek satysfakcji seksualnej ze wszystkimi obszarami jakości życia. Najsilniejszy związek występuje pomiędzy satysfakcją seksualną a sferą podmiotową pacjentek r = 0,70. Odnotowano także silny związek pomiędzy brakiem występowania objawów depresyjnych u pacjentek a satysfakcją seksualną r = 0,72. Odnotowano również znaczące pogorszenie w obszarze satysfakcji seksualnej u pacjentek w trakcie chemioterapii.
Wnioski: W literaturze nie ma wielu badań poświęconych jakości życia i seksualności u pacjentek w trakcie leczenia raka jajnika. W niniejszej pracy wykazano, istotny wpływ depresji na pogorszenie satysfakcji z życia seksualnego. Poparty został pogląd dotyczący negatywnego wpływu objawów depresyjnych na sferę seksualną pacjentek. Badania autorów niniejszej pracy wykazały również pogorszenie satysfakcji seksualnej u pacjentek poddanych chemioterapii. Wprowadzenie do systemu opieki medycznej psychoonkologa może przyczynić się do szybszego powrotu pacjentek do normalnego współżycia, podnosząc jednocześnie ich jakość życia oraz satysfakcję seksualną.

Get Citation

Keywords

sexual satisfaction, survey, relationship, oncologic treatment

About this article
Title

Female sexuality in the treatment of ovarian cancer

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 20 (2022): Continuous Publishing

Article type

Research paper

Pages

17-22

Published online

2022-06-20

Page views

1673

Article views/downloads

331

DOI

10.5603/SP.2022.0002

Bibliographic record

Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:17-22.

Keywords

sexual satisfaction
survey
relationship
oncologic treatment

Authors

Edyta Skwirczyńska
Maria Gaur
Marzena Mikla
Małgorzata Rychlicka
Oskar Wróblewski
Robert Skwirczyński
Aneta Cymbaluk-Płoska

References (18)
 1. Beck AT, Steer RA. BDI-II podręcznik. Wydawnictwo PTP, Warszawa 2019.
 2. Nomejko A, Dolińska-Zygmunt G. Sexual satisfaction’s contribution to a sense of quality of life in early adulthood. Polish Journal of Applied Psychology. 2011; 9(1): 65–73.
 3. Stead ML, Brown JM, Fallowfield L, et al. Lack of communication between healthcare professionals and women with ovarian cancer about sexual issues. Br J Cancer. 2003; 88(5): 666–671.
 4. Penson R, Wenzel L, Vergote I, et al. Quality of life considerations in gynecologic cancer. Int J Gynaecol Obstet. 2006; 95: S247–S257.
 5. Carmack Taylor CL, Basen-Engquist K, Shinn EH, et al. Predictors of sexual functioning in ovarian cancer patients. J Clin Oncol. 2004; 22(5): 881–889.
 6. Straś-Romanowska M, Oleszkowicz A, Frąckowiak T. Charakterystyka Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia [Characteristics of the Quality of Life Questionnaire]. Instytut Psychologii UW (2004).
 7. Audette C, Waterman J. The sexual health of women after gynecologic malignancy. J Midwifery Womens Health. 2010; 55(4): 357–362.
 8. Zhou Y, Irwin ML, Ferrucci LM, et al. Health-related quality of life in ovarian cancer survivors: Results from the American Cancer Society's Study of Cancer Survivors - I. Gynecol Oncol. 2016; 141(3): 543–549.
 9. Oettingen, J. . Dysfunkcje seksualne—podejście oparte na teorii poznawczej. Seksuologia Polska. 2013; 11(2).
 10. Stead ML, Brown JM, Fallowfield L, et al. Lack of communication between healthcare professionals and women with ovarian cancer about sexual issues. Br J Cancer. 2003; 88(5): 666–671.
 11. Domenici L, Palaia I, Giorgini M, et al. Sexual Health and Quality of Life Assessment among Ovarian Cancer Patients during Chemotherapy. Oncology. 2016; 91(4): 205–210.
 12. Liavaag AH, Dørum A, Bjøro T, et al. A controlled study of sexual activity and functioning in epithelial ovarian cancer survivors. A therapeutic approach. Gynecol Oncol. 2008; 108(2): 348–354.
 13. Straś-Romanowska M., Oleszkowicz A., Frąckowiak T. Charakterystyka Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia [Characteristics of the Quality of Life Questionnaire]. Instytut Psychologii UW. 2004.
 14. Anderson B, Craft I. Quality of life in progressive ovarian cancer. Gynecol Oncol. 1994; 55(3): 151–155.
 15. Bodurka DC, Sun CC. Sexual function after gynecologic cancer. Obstet Gynecol Clin North Am. 2006; 33(4): 621–630.
 16. de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 17. Whicker M, Black J, Altwerger G, et al. Management of sexuality, intimacy, and menopause symptoms in patients with ovarian cancer. Am J Obstet Gynecol. 2017; 217(4): 395–403.
 18. Brotto LA, Yule M, Breckon E. Psychological interventions for the sexual sequelae of cancer: a review of the literature. J Cancer Surviv. 2010; 4(4): 346–360.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl