open access

Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Review paper
Published online: 2022-06-24
Get Citation

Betrayal in borderline personality disorder

Anna Mosiołek12, Sławomir Jakima2
·
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:69-76.
Affiliations
 1. Klinika Psychiatryczna Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. EZRA UKSW, Warszawa

open access

Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Review papers
Published online: 2022-06-24

Abstract

Zaburzenie osobowości borderline (BPD) cechują się dużą chwiejnością emocjonalną, słabą kontrolą emocji oraz nastroju, impulsywnością, wysokim poziomem napięcia, niskim progiem tolerancji frustracji. U osób z zaburzeniami borderline występuje lęk przed odrzuceniem, lęk przed bliskością oraz trudności w nawiązaniu więzi. Często cechuje ich silne pragnienie bardzo bliskiej, wręcz symbiotycznej, wyłącznej relacji z partnerem. Osoby takie są skłonne podejmować nawet najbardziej ekstremalne ryzykowne zachowania seksualne w celu zadowolenia i przywiązania do siebie partnera. Przyczyny zdrady borderline wynikające z organizacji osobowości to przede wszystkim zaburzenia w badaniu i ocenie rzeczywistości. Chwiejność dotyczy emocji, postaw, bliskich związków międzyludzkich, poglądów, zainteresowań, co oznacza ogólną życiową, osobistą i zawodową niestabilność. U pacjentów z BPD występuje statystycznie istotnie większa liczba partnerów seksualnych. Cechy narcystyczne i socjopatyczne występujące w borderline powodują, że taka osoba zdradza, bo lubi wyzwania, chce sobie podnieść samoocenę bądź z powodu obawy przed monotonią i nudą. Osoby borderline mają często skrajnie impulsywne podejście do własnej seksualności, zdarza się, że decydują się na ryzykowne zachowania z wieloma partnerami. Współżycie z licznymi partnerami może być formą samoleczenia z poczucia samotności lub znudzenia czy odrętwienia. Niekiedy zdrada jest formą zemsty na bliskiej osobie bądź na sobie, może być formą karania się. Behawioralna funkcja zdrady wiąże się przede wszystkim z potrzebą dostymulowania się, sposobem na redukcję napięcia. Może wynikać z konieczności poddania się kompulsjom oraz potrzeby ucieczki przed nudą i pustką.

Abstract

Zaburzenie osobowości borderline (BPD) cechują się dużą chwiejnością emocjonalną, słabą kontrolą emocji oraz nastroju, impulsywnością, wysokim poziomem napięcia, niskim progiem tolerancji frustracji. U osób z zaburzeniami borderline występuje lęk przed odrzuceniem, lęk przed bliskością oraz trudności w nawiązaniu więzi. Często cechuje ich silne pragnienie bardzo bliskiej, wręcz symbiotycznej, wyłącznej relacji z partnerem. Osoby takie są skłonne podejmować nawet najbardziej ekstremalne ryzykowne zachowania seksualne w celu zadowolenia i przywiązania do siebie partnera. Przyczyny zdrady borderline wynikające z organizacji osobowości to przede wszystkim zaburzenia w badaniu i ocenie rzeczywistości. Chwiejność dotyczy emocji, postaw, bliskich związków międzyludzkich, poglądów, zainteresowań, co oznacza ogólną życiową, osobistą i zawodową niestabilność. U pacjentów z BPD występuje statystycznie istotnie większa liczba partnerów seksualnych. Cechy narcystyczne i socjopatyczne występujące w borderline powodują, że taka osoba zdradza, bo lubi wyzwania, chce sobie podnieść samoocenę bądź z powodu obawy przed monotonią i nudą. Osoby borderline mają często skrajnie impulsywne podejście do własnej seksualności, zdarza się, że decydują się na ryzykowne zachowania z wieloma partnerami. Współżycie z licznymi partnerami może być formą samoleczenia z poczucia samotności lub znudzenia czy odrętwienia. Niekiedy zdrada jest formą zemsty na bliskiej osobie bądź na sobie, może być formą karania się. Behawioralna funkcja zdrady wiąże się przede wszystkim z potrzebą dostymulowania się, sposobem na redukcję napięcia. Może wynikać z konieczności poddania się kompulsjom oraz potrzeby ucieczki przed nudą i pustką.

Get Citation

Keywords

betrayal, borderline, causes

About this article
Title

Betrayal in borderline personality disorder

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 20 (2022): Continuous Publishing

Article type

Review paper

Pages

69-76

Published online

2022-06-24

Page views

6728

Article views/downloads

6630

DOI

10.5603/SP.2022.0008

Bibliographic record

Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:69-76.

Keywords

betrayal
borderline
causes

Authors

Anna Mosiołek
Sławomir Jakima

References (43)
 1. Atkins DC, Yi J, Baucom DH, et al. Infidelity in couples seeking marital therapy. J Fam Psychol. 2005; 19(3): 470–473.
 2. CBOS (2011a), Zdrady i romanse, komunikat z badań 90, Warszawa:Centrum Badania Opinii Społecznej.
 3. Sroczyńska M. Linek A. Społeczne konteksty współbycia i intymności. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020: 182–205.
 4. Kot-Kamińska M. Temat zdrady małżeńskiej w piśmiennictwie. Seksuologia Polska. 2006(4).
 5. Machaj A. Przyczyny i konsekwencje niewierności kobiet w związkach heteroseksualnych. Przegląd terapeutyczny. 2008(4).
 6. Warach B, Josephs L, Gorman BS. Pathways to Infidelity: The Roles of Self-Serving Bias and Betrayal Trauma. J Sex Marital Ther. 2018; 44(5): 497–512.
 7. Hackathorn J, Ashdown BK. The Webs We Weave: Predicting Infidelity Motivations and Extradyadic Relationship Satisfaction. J Sex Res. 2021; 58(2): 170–182.
 8. Mark KP, Janssen E, Milhausen RR. Infidelity in heterosexual couples: demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Arch Sex Behav. 2011; 40(5): 971–982.
 9. Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku xxi wieku. Studium badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 10. Blow AJ, Hartnett K. Infidelity in committed relationships II: a substantive review. J Marital Fam Ther. 2005; 31(2): 217–233.
 11. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Rozdział V: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99). Wyd. Vesalius, Kraków 1994.
 12. American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth edition. Text revision (DSM-IV-TR). American Psychiatric Association, Washington 2000; 706–710.
 13. Smesny S, Große J, Gussew A, et al. Prefrontal glutamatergic emotion regulation is disturbed in cluster B and C personality disorders - A combined H/P-MR spectroscopic study. J Affect Disord. 2018; 227: 688–697.
 14. Goldstein EG. Zaburzenia z pogranicza. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003: 120.
 15. Lazarus SA, Choukas-Bradley S, Beeney JE, et al. Too Much Too Soon?: Borderline Personality Disorder Symptoms and Romantic Relationships in Adolescent Girls. J Abnorm Child Psychol. 2019; 47(12): 1995–2005.
 16. Sosic-Vasic Z, Eberhardt J, Bosch JE, et al. Mirror neuron activations in encoding of psychic pain in borderline personality disorder. Neuroimage Clin. 2019; 22: 101737.
 17. Bohus M, Schmahl C, Lieb K. New developments in the neurobiology of borderline personality disorder. Curr Psychiatry Rep. 2004; 6(1): 43–50.
 18. Silbersweig D, Clarkin JF, Goldstein M, et al. Failure of frontolimbic inhibitory function in the context of negative emotion in borderline personality disorder. Am J Psychiatry. 2007; 164(12): 1832–1841.
 19. Madej A. Techniki i metody poznawczo-behawioralne w terapii schematu zaburzeń osobowości. Psychoterapia. 2010; 4(152): 53–66.
 20. Giesen-Bloo J, Dyck Rv, Spinhoven P, et al. Outpatient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder. Archives of General Psychiatry. 2006; 63(6): 649.
 21. Young J, Behary WT. Schema-focused therapy for personality disorders. In: Tarrier N, Wells A, Haddock G. ed. Treating complex cases: The cognitive therapy approach. Wiley, Chichester, UK 1998: 340–368.
 22. Herman JL, Perry JC, van der Kolk BA. Childhood trauma in borderline personality disorder. Am J Psychiatry. 1989; 146(4): 490–495.
 23. Popiel A. Zaburzenie osobowości z pogranicza — wyzwanie terapeutyczne . Psychiatria. 2011; 8(2): 64–78.
 24. Zawadzki B, Kaczmarek M, Strelau J. Reaktywność emocjonalna a nasilenie objawów zaburzenia stresowego pourazowego: efekt patoplastyczności, spektrum, podatności czy komplikacji? In: Strelau J, Zawadzki B, Kaczmarek M. ed. Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia. Scholar, Warszawa 2009: 77–108.
 25. Popiel A. Psychopatologia reakcji na traumatyczne wydarzenia. In: Strelau J, Zawadzki B, Kaczmarek M. ed. Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia. Scholar, Warszawa 2009: 31–36.
 26. Marshall-Berenz EC, Morrison JA, Schumacher JA, et al. Affect intensity and lability: the role of posttraumatic stress disorder symptoms in borderline personality disorder. Depress Anxiety. 2011; 28(5): 393–399.
 27. McMahon K, Hoertel N, Peyre H, et al. Age differences in DSM-IV borderline personality disorder symptom expression: Results from a national study using item response theory (IRT). J Psychiatr Res. 2019; 110: 16–23.
 28. Sharp C, Steinberg L, Michonski J, et al. Borderline Criterion Function Across Age-Groups: A Cross-Sectional Mixed-Method Study. Assessment. 2019; 26(6): 1014–1029.
 29. Bouchard S, Sabourin S, Lussier Y, et al. Relationship quality and stability in couples when one partner suffers from borderline personality disorder. J Marital Fam Ther. 2009; 35(4): 446–455.
 30. Yalch MM, Levendosky AA. Influence of betrayal trauma on borderline personality disorder traits. J Trauma Dissociation. 2019; 20(4): 392–401.
 31. Yalch MM, Levendosky AA. Betrayal trauma and dimensions of borderline personality organization. J Trauma Dissociation. 2014; 15(3): 271–284.
 32. Doornwaard SM, van den Eijnden RJ, Baams L, et al. Lower Psychological Well-Being and Excessive Sexual Interest Predict Symptoms of Compulsive Use of Sexually Explicit Internet Material Among Adolescent Boys. J Youth Adolesc. 2016; 45(1): 73–84.
 33. Sansone RA, Lam C, Wiederman MW. The relationship between borderline personality disorder and number of sexual partners. J Pers Disord. 2011; 25(6): 782–788.
 34. Tragesser SL, Benfield J. Borderline personality disorder features and mate retention tactics. J Pers Disord. 2012; 26(3): 334–344.
 35. Navarro-Gómez S, Frías Á, Palma C. Romantic Relationships of People with Borderline Personality: A Narrative Review. Psychopathology. 2017; 50(3): 175–187.
 36. Lazarus SA, Scott LN, Beeney JE, et al. Borderline personality disorder symptoms and affective responding to perceptions of rejection and acceptance from romantic versus nonromantic partners. Personal Disord. 2018; 9(3): 197–206.
 37. Bouchard S, Sabourin S. Borderline personality disorder and couple dysfunctions. Curr Psychiatry Rep. 2009; 11(1): 55–62.
 38. Schulte-Herbrüggen O, Ahlers CJ, Kronsbein JM, et al. Impaired sexual function in patients with borderline personality disorder is determined by history of sexual abuse. J Sex Med. 2009; 6(12): 3356–3363.
 39. Frías Á, Palma C, Farriols N, et al. Sexuality-related issues in borderline personality disorder: A comprehensive review. Personal Ment Health. 2016; 10(3): 216–231.
 40. Meloy JR, Boyd C. Female stalkers and their victims. J Am Acad Psychiatry Law. 2003; 31(2): 211–219.
 41. Johnstone L, Cooke DJ. Psychopathic-like traits in childhood: conceptual and measurement concerns. Behavioral Sciences and the Law 2004; 22: 103–125.
 42. Snowden RJ, Smith C, Gray NS. Risk taking and the triarchic model of psychopathy. J Clin Exp Neuropsychol. 2017; 39(10): 988–1001.
 43. Ponzi D, Wilson MC, Maestripieri D. Eveningness is associated with higher risk-taking, independent of sex and personality. Psychol Rep. 2014; 115(3): 932–947.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl