open access

Vol 18 (2020): Continuous Publishing
Review paper
Published online: 2020-12-29
Get Citation

Uczeń o nieheteronormatywnej tożsamości w polskiej szkole – podejście teoretyczne i profilaktyka zdrowia seksualnego

Remigiusz Kijak1
DOI: 10.5603/SP.2020.0009
·
Seksuologia Polska 2020;18.
Affiliations
 1. Uniwersytet Warszawski, Mokotowska 16/20, Warszawa, Poland

open access

Vol 18 (2020): Continuous Publishing
Review papers
Published online: 2020-12-29

Abstract

Artykuł wpisuje się we współczesny dyskurs dotyczący miejsca uczniów o nieheteronormatywnej tożsamości seksualnej w polskiej szkole. Jest próbą przedstawienia problematyki nieheteronormatywności na tle przemian i oczekiwań jakie stawiane są współczesnej szkole – pojawia się zatem pytanie na ile polska szkoła jest otwarta na zróżnicowanie uczniów z którymi ma pracować. W jakim zakresie współczesna polska szkoła przygotowana jest do wspierania ucznia o zróżnicowanej tożsamości seksualnej? czy nieheteronormatywność jest opresją i jakie istnieją możliwości jej przełamania?. Podjęto także rozważania nad tym, czy możemy mówić o emancypacji osób nieheteronormatywnych?.

Abstract

Artykuł wpisuje się we współczesny dyskurs dotyczący miejsca uczniów o nieheteronormatywnej tożsamości seksualnej w polskiej szkole. Jest próbą przedstawienia problematyki nieheteronormatywności na tle przemian i oczekiwań jakie stawiane są współczesnej szkole – pojawia się zatem pytanie na ile polska szkoła jest otwarta na zróżnicowanie uczniów z którymi ma pracować. W jakim zakresie współczesna polska szkoła przygotowana jest do wspierania ucznia o zróżnicowanej tożsamości seksualnej? czy nieheteronormatywność jest opresją i jakie istnieją możliwości jej przełamania?. Podjęto także rozważania nad tym, czy możemy mówić o emancypacji osób nieheteronormatywnych?.

Get Citation

Keywords

życie seksualne, nieheteronormatywność, LGBTQ+, uczeń, nauczyciel, szkoła

About this article
Title

Uczeń o nieheteronormatywnej tożsamości w polskiej szkole – podejście teoretyczne i profilaktyka zdrowia seksualnego

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 18 (2020): Continuous Publishing

Article type

Review paper

Published online

2020-12-29

Page views

560

Article views/downloads

82

DOI

10.5603/SP.2020.0009

Bibliographic record

Seksuologia Polska 2020;18.

Keywords

życie seksualne
nieheteronormatywność
LGBTQ+
uczeń
nauczyciel
szkoła

Authors

Remigiusz Kijak

References (30)
 1. Kosciw JG, Greytak EA, Palmer NA, Boesen MJ. National school climate survey: the experiences of lesbian, gay, bisexual and transgender youth in our nation’s schools. GLSEN, New York 2013.
 2. Disidentifications: queers of color and the performance of politics. University of Minnesota Press, Minneapolis: 1999.
 3. Edelman L. No future. Queer theory and the death drive. Duke University Press, Durham-London 2004: 1–32.
 4. Butler J. Bodies that matter: on the discursive limits of „sex”. Routledge, New York 1993.
 5. Butler J. Uwikłani w płeć. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 6. Foucault M. Wola wiedzy. In: Foucault M. ed. Historia seksualności. Czytelnik, Warszawa 2002.
 7. McRuer R. Crip theory: cultural signs of queerness and disability. New York University Press, New York-London 2006.
 8. Johnson M, McRuer R. Cripistemologies. Journal of Literary & Cultural Disability Studies. 2014; 8(2): 127–148.
 9. Kochanowski J. Queer studies. In: Abramowicz M, Biedroń R. ed. Queer Studies. Podręcznik kursu. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2010.
 10. Mizielińska J. Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Universitas Kraków.
 11. Kelly C, Gavin A, Molcho M, NicGabhainn S. The Irish Health Behaviour in School-aged Young Children (HBSC) Study 2010. Department of Health and National University of Ireland, Galway, 2012.
 12. LGBT Ireland Study: An Exploration of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Lives in the Republic of Ireland. Dublin: GLEN and BeLonG To Youth Service, 2016.
 13. Izdebski Z. Seksualność Polaków u progu XXI wieku. Studium badawcze. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 14. Obuchowka I, Jaczewki A. Rozwój erotyczny. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2002.
 15. Jaczewski A, Radomski J. Wychowanie seksualne i problemy seksuologiczne wieku rozwojowego. PZWL, Warszawa 1986.
 16. Lew-Starowicz Z. Zachowania homoseksualne młodzieży. In: Izdebski Z. ed. Wychowawcze, etyczne i społeczne problemy zachowań seksualnych młodzieży. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Warszawa-Zielona Góra 1992.
 17. Izdebski Z. Wychowawcze, etyczne i społeczne problemy zachowań seksualnych młodzieży. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Warszawa-Zielona Góra 1992.
 18. Izdebski Z. Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997-2001-2005. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 19. Izdebski Z. Rozwój seksualny. In: Izdebski Z. ed. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. PWN, Warszawa 2001.
 20. Izdebski Z. Wiedza Polaków na temat HIV/AIDS oraz zachowania seksualne–2005 rok, badanie wykonane na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS. TNS OBOP, 2005.
 21. Ryziński R. Moje życie jest moje. Czarna Owca, Warszawa 2020.
 22. Diamond L. Sexual fluidity. Understanding women’s love and desire. Harvard Univ Press, Cambridge 2009.
 23. Izdebski Z. Zdrowie i życie seksualne Polek i Polaków w wieku 18-49 lat w 2017 roku. Studium badawcze na tle przemian od 1997 roku. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
 24. Bojarska K, Kowalczyk R. Tożsamości seksualne. In: tarowicz-Lew Z, Starowicz-Lew M, Skrzypulec-Plinta V. ed. Seksuologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 25. Tomasz W, Kowalczyk R, Lew-Starowicz Z. The quality of sexual life and personality of men addicted to gambling. Seksuologia Polska. 2018; 16(2): 37–42.
 26. Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce RAPORT ZA LATA 2015–2016 pod redakcją Magdaleny Świder i dr. Mikołaja Winiewskiego, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2016.
 27. The Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN, 2005).
 28. Środa M. Obcy, inny wykluczony. Wyd. Naukowe UW, Warszawa 2020.
 29. Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M. Homoseksualizm. Wydawnictwo Lekarkie PZWL, Warszawa 1999.
 30. Podgórska-Jachnik D. Głusi emancypacje. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl