English Polski
Vol 17 (2019): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2019-09-02

open access

Page views 842
Article views/downloads 203
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sexual satisfaction and self-esteem of patients diagnosed with prostate cancer

Edyta Skwirczyńska, Oskar Wróblewski
Seksuologia Polska 2019;17:59-62.

Abstract

INTRODUCTION: Sexual satisfaction is a significant impact on self-esteem and self-attraction. In recent years, prostate cancer is one of the most commonly diagnosed malignancies in men. The consequence of the disease and complications after treatment contribute to the emergence of urological and sexological problems that can negatively affect men's self-esteem. MATERIAL AND METHOD: The study included 74 men who were patients of the urology ward at the Clinical Hospital of the Pomeranian Medical University in Szczecin. RESULTS: The study showed that there is a statistically significant relationship r = 0.47 between the level of erectile dysfunction and the self-esteem of patients diagnosed with prostate cancer. The study also showed that patients undergoing treatment have globally lower levels of self-esteem. CONCLUSIONS: The results of the conducted research indicate the need for further exploration of the problem regarding oncological treatment of men combined with erectile dysfunction and the impact of sexual function on the quality of life and patient self-esteem.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. De Walden-Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
  2. Dadej R, Cieśliński P, Kwias Z. Rak stercza. Współczesna Onkologia. 2002; 6(2): 108–116.
  3. Rucińska M, Kieszkowska-Grudny A, Klimowicz K, et al. Ocena jakości życia i aktywności seksualnej pacjentów po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego w porównaniu z grupą zdrowych mężczyzn. OncoReview. 2013; 3(1): 18–24.
  4. Turska W, Skowron A. Metodyka oceny jakości życia. Farmacja Polska. 2009; 8.
  5. Łaguna M, Lachowicz-Tabaczek K, Dzwonkowska I. Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia społeczna. 2007; 2(02): 164–176.
  6. Janus M, Szulc A. Seksuologiczne narzędzia diagnostyczne w Polsce i na świecie. Seksuologia Polska. 2015; 13(1).
  7. Fatt QK. Erectile dysfunction and quality of life. In Erectile Dysfunction-Disease-Associated Mechanisms and Novel Insights into Therapy. IntechOpen. 2012 2012.
  8. Asmara K, Marisha M, Hengky H, et al. Erectile dysfunction and quality of life. Universa Medicina. 2016; 30(3): 182–188.Journal of Sexual and Mental Health