open access

Vol 17 (2019): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2019-09-02
Get Citation

Influence of the form of childbirth on women's sexual satisfaction, with the mediation role of anxiety

Tomasz Krasuski, Katarzyna Barczuk
Seksuologia Polska 2019;17:52-58.

open access

Vol 17 (2019): Continuous Publishing
Original papers
Published online: 2019-09-02

Abstract

INTRODUCTION: Research reports that pregnant women are most often anxious about the approaching delivery. The form of delivery can affect the rise of anxiety. The anticipated form of delivery can also affect sexual satisfaction. An important factor influencing sexual satisfaction is also the level of childbirth anxiety. The purpose of the work is to verify the relationship between the anticipated form of delivery and the sexual satisfaction of pregnant women, with the mediation role of anxiety. MATERIAL AND METHODS: The survey covered a group of 130 women who were in the third trimester of pregnancy. The study used a demographic questionnaire, Sexual Satisfaction Questionnaire and Childbirth Anxiety Questionnaire. RESULTS AND CONCLUSIONS: There were no significant differences in the feeling of anxiety by women with planned caesarean section and women with anticipated termination of pregnancy through natural delivery. There are no significant differences in the perception of sexual satisfaction by women depending on the expected path of delivery, while further studies should take into account the preferred form of delivery by women and the role of social support among pregnant women. The higher the level of childbirth anxiety felt by pregnant women, the lower their sense of sexual satisfaction will be, especially in physical contact. Persons caring for a pregnant woman should be equipped with tools that recognize excessive labor anxiety and pay special attention to the patient's emotional state.

Abstract

INTRODUCTION: Research reports that pregnant women are most often anxious about the approaching delivery. The form of delivery can affect the rise of anxiety. The anticipated form of delivery can also affect sexual satisfaction. An important factor influencing sexual satisfaction is also the level of childbirth anxiety. The purpose of the work is to verify the relationship between the anticipated form of delivery and the sexual satisfaction of pregnant women, with the mediation role of anxiety. MATERIAL AND METHODS: The survey covered a group of 130 women who were in the third trimester of pregnancy. The study used a demographic questionnaire, Sexual Satisfaction Questionnaire and Childbirth Anxiety Questionnaire. RESULTS AND CONCLUSIONS: There were no significant differences in the feeling of anxiety by women with planned caesarean section and women with anticipated termination of pregnancy through natural delivery. There are no significant differences in the perception of sexual satisfaction by women depending on the expected path of delivery, while further studies should take into account the preferred form of delivery by women and the role of social support among pregnant women. The higher the level of childbirth anxiety felt by pregnant women, the lower their sense of sexual satisfaction will be, especially in physical contact. Persons caring for a pregnant woman should be equipped with tools that recognize excessive labor anxiety and pay special attention to the patient's emotional state.

Get Citation

Keywords

pregnancy, sexual satisfaction, level of anxiety, caesarean section, vaginal delivery

About this article
Title

Influence of the form of childbirth on women's sexual satisfaction, with the mediation role of anxiety

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 17 (2019): Continuous Publishing

Article type

Research paper

Pages

52-58

Published online

2019-09-02

Page views

2029

Article views/downloads

347

Bibliographic record

Seksuologia Polska 2019;17:52-58.

Keywords

pregnancy
sexual satisfaction
level of anxiety
caesarean section
vaginal delivery

Authors

Tomasz Krasuski
Katarzyna Barczuk

References (27)
 1. Skrzypulec-Plinta V. Zachowania seksualne w czasie ciąży. In: Bręborowicz G. ed. Położnictwo. Tom 1. Fizjologia Ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 195–199.
 2. Błaszczak A, Pilch D, Szamlewska B. Badanie poziomu lęku kwestionariuszem STAI C.D. Spielbergera u kobiet w okresie okołoporodowym. Perinatol Neonatol Ginekol. 2011; 4(3): 163–168.
 3. Lew-Starowicz Z. Lew- Starowicz M, Skrzypulec-Pinta V. Seksuologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017: Warszawa.
 4. Makara- St, Wdowiak A, Plewik I. Seksualność kobiet w ciąży. Seksuol Pol. 2011; 9(2): 85–90.
 5. Kremska A, Wróbel R, Kołodziej B. Zachowania seksualne kobiet w ciąży. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków. 2013; 1: 75–85.
 6. Brzęczek P, Pilarczyk R, Rogoziński T. Seksualność kobiet w ciąży. Prz Seksuol. 2016; 46(2): 19–24.
 7. Lee JT, Lin CL, Wan GH, et al. Sexual positions and sexual satisfaction of pregnant women. J Sex Marital Ther. 2010; 36(5): 408–420.
 8. Makara-Studzińska M, Wdowiak A, Plewik I. Wpływ aktywności seksualnej kobiet w ciąży na stan zdrowia noworodka. Seksuol Pol. 2011; 9(2): 57–63.
 9. Rondung E, Thomtén J, Sundin Ö. Psychological perspectives on fear of childbirth. J Anxiety Disord. 2016; 44: 80–91.
 10. Bączyk G, Cebulska V, Koźlak V. Poziom lęku przedporodowego u kobiet w ciąży. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2011; 92(4): 774–777.
 11. Shnol H, Paul N, Belfer I. Labor pain mechanisms. Int Anesthesiol Clin. 2014; 52(3): 1–17.
 12. Putyński L, Paciorek M. Kwestionariusz Lęku Porodowego (KLP II) Wersja Zrewidowana – konstrukcja i właściwości psychometryczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. 2008; 12(129): 132.
 13. Størksen HT, Garthus-Niegel S, Adams SS, et al. Fear of childbirth and elective caesarean section: a population-based study. BMC Pregnancy Childbirth. 2015; 15: 221.
 14. Guszkowska M. Lęk przed porodem i determinujące go czynniki– przegląd literatury. Perinatol Neonatol Ginekol. 2012; 5(3): 154–161.
 15. Mojs E, Czarnecka-Iwańczuk M, Głowacka MD. Poziom lęku jako stanu i jako cechy oraz depresji we wczesnym połogu – doniesienie wstępne. Psychiatr Pol. 2013; 47(1): 31–40.
 16. Kowalska J, Olszowa D, Markowska D, et al. Physical activity and childbirth classes during a pregnancy and the level of perceived stress and depressive symptoms in women after childbirth. Psychiatria Polska. 2014; 48: 889–900.
 17. Gebuza G, Kaźmierczak M, Gierszewska M. Lęk przed porodem w III trymestrze ciąży i jego powiązania ze stanem noworodka. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2015; 21(1): 39–44.
 18. Söderquist J, Wijma B, Thorbert G, et al. Risk factors in pregnancy for post-traumatic stress and depression after childbirth. BJOG. 2009; 116(5): 672–680.
 19. Olieman RM, Siemonsma F, Bartens MA, et al. The effect of an elective cesarean section on maternal request on peripartum anxiety and depression in women with childbirth fear: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth. 2017; 17(1): 195.
 20. Holka-Pokorska J, Jarema M, Stefanowicz A. Elektywne cięcie cesarskie ze wskazań psychiatrycznych – analiza zjawiska, opis dwóch przypadków oraz rekomendacje kliniczne. Psychiatr Pol. 2016; 2(50): 357–373.
 21. Plopa M. Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej, Pol Forum Psychol. 2017; 22(4): 519–543.
 22. Demšar K, Svetina M, Verdenik I, et al. Tokophobia (fear of childbirth): prevalence and risk factors. J Perinat Med. 2018; 46(2): 151–154.
 23. Gałązka I, Porembska K, Kobiołka A. Porównanie zachowań intymnych kobiet w okresie przed ciążą i po porodzie. Zdrowie i dobrostan. 2013; 3: 53–69.
 24. Faisal-Cury A, Menezes PR, Quayle J, et al. The relationship between mode of delivery and sexual health outcomes after childbirth. J Sex Med. 2015; 12(5): 1212–1220.
 25. Kahramanoglu I, Baktiroglu M, Hamzaoglu K, et al. The impact of mode of delivery on the sexual function of primiparous women: a prospective study. Arch Gynecol Obstet. 2017; 295(4): 907–916.
 26. Fan D, Li S, Wang W, et al. Sexual dysfunction and mode of delivery in Chinese primiparous women: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2017; 17(1): 408.
 27. Saleh DM, Hosam F, Mohamed TM. Effect of mode of delivery on female sexual function: A cross-sectional study. J Obstet Gynaecol Res. 2019; 45(6): 1143–1147.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl