open access

Vol 17 (2019): Continuous Publishing
Research paper
Get Citation

Przeżywanie swojej seksualności przez kobiety chorujące na schizofrenię korzystające z oferty terapeutycznej psychiatrii środowiskowej

Filip Rola, Agnieszka Borowska-Turyn, Zuzanna Kowalska, Anna Studniczek, Joanna Marek-Banach
Seksuologia Polska 2019;17:35-44.

open access

Vol 17 (2019): Continuous Publishing
Original papers

Abstract

Wstęp: Celem badania było sprawdzenie, czy pomiędzy kobietami chorymi na schizofrenię a zdrowymi wystąpią różnice w seksualności.

Materiał i metody: Dwie próby badanych: kobiety chore (n = 30) oraz zdrowe (n = 30) odpowiadały na pytanie kwestionariuszowe dotyczące cech, które sobie przypisują, tego jak postrzegają swoje ciało oraz jak wygląda ich seksualność.

Wyniki: W badaniu nie wykazano różnic pomiędzy grupami w opisywaniu, przeżywaniu, rozwoju seksualności ani w występowaniu zaburzeń seksualnych. Wykazano natomiast zależność między subiektywną oceną ciała przez badane i ocenę istotności życia seksualnego w grupie kobiet zdrowych. 

Wnioski: Przeżywanie seksualności przez osoby chorujące psychicznie to bardzo ciekawy temat do dalszych badań ze względu na niedostateczną liczbę dostępnych badań empirycznych. Przeprowadzenie kolejnych, dokładniejszych analiz w większej grupie osób mogłoby pomóc w ustaleniu praktycznych wskazówek dla specjalistów pracujących z osobami chorującymi na schizofrenię, co mogłoby prowadzić w konsekwencji do polepszenia funkcjonowania i poprawy jakości życia chorych.

Abstract

Wstęp: Celem badania było sprawdzenie, czy pomiędzy kobietami chorymi na schizofrenię a zdrowymi wystąpią różnice w seksualności.

Materiał i metody: Dwie próby badanych: kobiety chore (n = 30) oraz zdrowe (n = 30) odpowiadały na pytanie kwestionariuszowe dotyczące cech, które sobie przypisują, tego jak postrzegają swoje ciało oraz jak wygląda ich seksualność.

Wyniki: W badaniu nie wykazano różnic pomiędzy grupami w opisywaniu, przeżywaniu, rozwoju seksualności ani w występowaniu zaburzeń seksualnych. Wykazano natomiast zależność między subiektywną oceną ciała przez badane i ocenę istotności życia seksualnego w grupie kobiet zdrowych. 

Wnioski: Przeżywanie seksualności przez osoby chorujące psychicznie to bardzo ciekawy temat do dalszych badań ze względu na niedostateczną liczbę dostępnych badań empirycznych. Przeprowadzenie kolejnych, dokładniejszych analiz w większej grupie osób mogłoby pomóc w ustaleniu praktycznych wskazówek dla specjalistów pracujących z osobami chorującymi na schizofrenię, co mogłoby prowadzić w konsekwencji do polepszenia funkcjonowania i poprawy jakości życia chorych.

Get Citation

Keywords

seksualność, schizofrenia, płeć psychologiczna, atrakcyjność seksualna, zaburzenia seksualne

About this article
Title

Przeżywanie swojej seksualności przez kobiety chorujące na schizofrenię korzystające z oferty terapeutycznej psychiatrii środowiskowej

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 17 (2019): Continuous Publishing

Article type

Research paper

Pages

35-44

Page views

550

Article views/downloads

61

Bibliographic record

Seksuologia Polska 2019;17:35-44.

Keywords

seksualność
schizofrenia
płeć psychologiczna
atrakcyjność seksualna
zaburzenia seksualne

Authors

Filip Rola
Agnieszka Borowska-Turyn
Zuzanna Kowalska
Anna Studniczek
Joanna Marek-Banach

References (39)
 1. WHOQOL Group (1995). The World Health Organisation quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the world health organisation. Soc. Sci. Med., 41:, 1403–1409. 1995.
 2. Baumeister RF. Gender differences in erotic plasticity: the female sex drive as socially flexible and responsive. Psychol Bull. 2000; 126(3): 347–74; discussion 385.
 3. Beisert M. Rozwój psychoseksualny człowieka. In: Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. ed. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 83–90.
 4. Kelly DL. Treatment Considerations in Women with Schizophrenia. Journal of Women's Health. 2006; 15(10): 1132–1140.
 5. DSM-5 (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. American Psychiatric Association.
 6. Sęk H. Jakość życia a zdrowie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 1993; 55(2): 110–117.
 7. Bronowski P. Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.
 8. Wciórka J. Psychozy schizofreniczne. In: Bilikiewicz A. ed. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny (wyd. 3 zm. i uzup.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 9. Klasa K, Sobański J, Sobański Ł, et al. Dyskusja nad klasyfikacją zaburzeń seksualnych w DSM-5 a trendy badawcze w obszarze seksuologii w Polsce. Psychiatria Polska. 2013; 47(6): 1133–1142.
 10. Kaplan HI, Sadock BJ, Sadock V. Psychiatria kliniczna. Wydanie drugie polskie (red.) Sidorowicz SK. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004: 152–177.
 11. Kratochvíl S. Leczenie zaburzeń seksualnych. Wydawnictwo Iskra, Warszawa 2002.
 12. Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa: 2010.
 13. Lew-Starowicz Z. Zaburzenia seksualne. In: Jarema M, Rabe-Jabłońska J. ed. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Waszawa 2011: 385–403.
 14. İncedere A, Küçük L. Sexual Life and Associated Factors in Psychiatric Patients. Sexuality and Disability. 2017; 35(1): 89–106.
 15. Beisert M. W poszukiwaniu modelu seksualności człowieka. In: Beisert M. ed. Seksualność w cyklu życia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006: 7–32.
 16. Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 17. Miluska J. Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1996.
 18. Basson R. Female sexual response: the role of drugs in the management of sexual dysfunction. Obstet Gynecol. 2001; 98(2): 350–353.
 19. Basson R. Women's sexual dysfunction: revised and expanded definitions. CMAJ. 2005; 172(10): 1327–1333.
 20. Basson R, Brotto LA, Laan E, et al. Assessment and management of women's sexual dysfunctions: problematic desire and arousal. J Sex Med. 2005; 2(3): 291–300.
 21. Byerly MJ, Nakonezny PA, Bettcher BM, et al. Sexual dysfunction associated with second-generation antipsychotics in outpatients with schizophrenia or schizoaffective disorder: an empirical evaluation of olanzapine, risperidone, and quetiapine. Schizophr Res. 2006; 86(1-3): 244–250.
 22. Chojnowski J, Więdłocha M, Mosiołek A. Zaburzenia seksualne u pacjentów ze schizofrenią. Psychiatria. 2017; 14(1): 35–39.
 23. Fortier P, Mottard JP, Trudel G, et al. Study of Sexuality-Related Characteristics in Young Adults With Schizophrenia Treated With Novel Neuroleptics and in a Comparison Group of Young Adults. Schizophrenia Bulletin. 2003; 29(3): 559–572.
 24. Brytek-Matera A. Obraz ciała — obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 25. Kasperek-Zimowska B, Brodniak WA, arol-Kulka SA. Zaburzenia seksualne w schizofrenii — przegląd badań. Psychiatria Polska. 2008; XLII(1): 97–105.
 26. Bem SL. Probing the promise of androgyny. In: Kaplan AG, Bean P. ed. Beyond sex-role stereotypes. Reading toward a psychology of androgyny. Little, Brown and Company, s, Boston-Toronto 1976: 47–62.
 27. Bem SL. Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne., Gdańsk 2000.
 28. Gierowski JK. Motywacja zabójstw (rozprawa habilitacyjna). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1989: 157–167.
 29. Jakima S, Murawiec S. Problemy seksualne w schizofrenii. Seksuologia Polska . 2008; 6(2): 83–90.
 30. Kuczyński W, Rzewuska M, Luks M. Wpływ leków przeciwpsychotycznych na funkcje seksualne. Seksuologia Polska. 2003; 1(1): 23–29.
 31. Kuczyński W, Rzewuska M, Luks M, et al. Zaburzenia seksualne u chorych na schizofrenię leczonych neuroleptykami. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2001(1): 126–140.
 32. Rzewuska M. Układ dopaminergiczny i leki przeciwpsychotyczne. Psychiatria w Praktyce Klinicznej. 2009; 2(3): 115–123.
 33. Strauss B, Gross J. [Psychotropic drug-induced changes in sexuality--frequency and relevance in psychiatric practice]. Psychiatr Prax. 1984; 11(2): 49–55.
 34. McCann E. The sexual and relationship needs of people who experience psychosis: quantitative findings of a UK study. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2010; 17(4): 295–303.
 35. Iniewicz G, Strzelczak A. Pożądanie w odpowiedzi — nowe spojrzenie na hipolibidemię u kobiet. Psychiatria Polska. 2013; 47(6): 1123–1132.
 36. Kuczyńska A. Płeć psychologiczna. Podstawy teoretyczne, dane empiryczne oraz narzędzie pomiaru. Przegląd Psychologiczny. 1992; 35(2): 237–247.
 37. Kuczyńska A. Inwentarz do oceny płci psychologicznej IPP: podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012.
 38. Lew-Starowicz M, Lew-Starowicz Z. Seksualność Polek. Raport: Seksualność Polaków 2002. Przegląd Menopauzalny. 2002(4): 64–73.
 39. Kowalski JA. Homo eroticus. Instytut Badań Seksualnych, Opole 2011: 94–98.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl