English Polski
Vol 17 (2019): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2019-09-02

open access

Page views 1612
Article views/downloads 581
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Seksualność kobiet karmiących piersią w pierwszym roku po narodzinach na podstawie wstępnej analizy klinicznej

Ewa Ślizień-Kuczapska, Sylwia Młyńska, Michał Rabijewski
Seksuologia Polska 2019;17:28-34.

Abstract

WSTĘP: Czas wznowienia współżycia seksualnego po porodzie, częstość oraz satysfakcja ulegają normalizacji do poziomu sprzed ciąży po około roku po porodzie. MATERIAŁ I METODY: W latach 2014–2019 przebadano grupę 103 zamężnych pierwiastek i wieloródek, po porodach o czasie, siłami natury, zabiegowych lub drogą cięcia cesarskiego, karmiących piersią. Po wyrażeniu zgody na udział w badaniu, analizowano jakościowo i ilościowo dane z autorskiego niestandaryzowanego kwestionariusza, wypełnianego w ciągu 12 miesięcy po porodzie. WYNIKI: Pierwsze współżycie seksualne podjęło pod koniec połogu 75,8% kobiet. Częstotliwość współżycia w ciągu roku narastała od 3 zbliżeń w miesiącu do średnio 6,5 pod koniec pierwszego roku po porodzie. Im wcześniej podjęto współżycie, tym większa była częstotliwość. Nie potwierdzono korelacji pomiędzy rodnością, drogą porodu, masą noworodka, używaniem smoczków, wspólnym spaniem z dzieckiem, długością przerw miedzy karmieniami w dzień, powrotem do pracy, pierwszym krwawieniem po porodzie a rozpoczęciem współżycia i jego częstotliwością. Obecność odchodów połogowych opóźniała pierwsze współżycie. Długość przerw nocnych w okresie powrotu pierwszej miesiączki korelowała z częstotliwością zbliżeń seksualnych pod koniec pierwszego roku. WNIOSKI: Determinantą czasu rozpoczęcia współżycia seksualnego po porodzie był brak odchodów połogowych. Wiek matki i moment pierwszego współżycia  wpływa na częstotliwość  zbliżeń w kolejnych miesiącach. Dłuższe przerwy nocne sprzyjają współżyciu. Nie potwierdzono negatywnego wpływu drogi porodu oraz laktacji na zachowania seksualne rodziców.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. O’Brien J. Encyclopedia of gender and society. Sage Publications. 2009.
 2. Goldenson R, Anderson K., Dictionary of Sex. Wordsworth Reference, Ware. 1994.
 3. LaMarre AK, Paterson LQ, Gorzalka B. Breastfeeding and maternal postpartum functioning – review. Canadian Journal of Human Sexuality. 2004; 12(3-4): 151–169.
 4. Filipek K, Marcyniak M, Kuran J. Rozpoczęcie współżycia płciowego po zakończonym połogu. Seksuologia Polska. 2014; 12(1): 8–14.
 5. von Sydow K. Sexuality during pregnancy and after childbirth: a metacontent analysis of 59 studies. J Psychosom Res. 1999; 47(1): 27–49.
 6. Connolly A, Thorp J, Pahel L. Effects of pregnancy and childbirth on postpartum sexual function: a longitudinal prospective study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2005; 16(4): 263–267.
 7. Rowland M, Foxcroft L, Hopman W, et al. Breastfeeding and sexuality immediately post partum. Canadian Family Physician. 2005; 51: 136.
 8. Rezaei N, Azadi A, Sayehmiri K, et al. Postpartum Sexual Functioning and Its Predicting Factors among Iranian Women. Malays J Med Sci. 2017; 24(1): 94–103.
 9. Kaźmierczak M, Gebuza G, Gierszewska M, et al. Problemy kobiet w połogu i ich przyczyny. Perinatol Neonatol Ginekol. 2010; 3(4): 290.
 10. Neville MC, Morton J, Umemura S. Lactogenesis. The transition from pregnancy to lactation. Pediatr Clin North Am. 2001; 48(1): 35–52.
 11. Piejko E. The postpartum visit--why wait 6 weeks? Aust Fam Physician. 2006; 35(9): 674–678.
 12. Abdool Z, Thakar R, Sultan AH. Postpartum female sexual function. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009; 145(2): 133–137.
 13. Banaei M, Torkzahrani S, Ozgoli G, et al. Addressing the Sexual Function of Women During First Six Month After Delivery: Aquasi-Experimental Study. Mater Sociomed. 2018; 30(2): 136–140.
 14. Serati M, Salvatore S, Siesto G, et al. Female sexual function during pregnancy and after childbirth. J Sex Med. 2010; 7(8): 2782–2790.
 15. Sipiński A, Kazimierczak M, Ciesielska B. Ocena zachowań seksualnych kobiet karmiących. Seksuologia Polska. 2005; 3(2): 52–59.
 16. McDonald EA, Gartland D, Small R, et al. Dyspareunia and childbirth: a prospective cohort study. BJOG. 2015; 122(5): 672–679.
 17. Filipek K, Marcyniak M, Kuran-Ohde J. Jakość współżycia płciowego kobiet 6 miesięcy po porodach drogami natury a samoocena stanu sromu i krocza. Seksuologia Polska. 2014; 12(2): 58–63.
 18. Machaj A, Stankowska I. Poczucie atrakcyjności seksualnej kobiet w wieku prokreacyjnym po przebyciu ciąży I okresu karmienia piersią. Nowiny Lekarskie. 2011; 80(5): 323–333.
 19. Gomuła A. Wpływ hormonów płciowych i neurotransmiterów na funkcje i zachowania seksualne. Seksuologia Polska. 2006; 4(1): 21–33.
 20. Neville MC, Morton J. Physiology and endocrine changes underlying human lactogenesis II. J Nutr. 2001; 131(11): 3005S–8S.
 21. Galbally M, Lewis AJ, Ijzendoorn Mv, et al. The role of oxytocin in mother-infant relations: a systematic review of human studies. Harv Rev Psychiatry. 2011; 19(1): 1–14.
 22. Kucharska M, Kossakowska K, Janicka K. Czy jest nadzieja na seks przy nadziei? Seksualność a ciąża. Seksuologia Polska. 2013; 11(2): 17–23.
 23. Sipiński A, Kazimierczak M, Ciesielska B. Ocena zachowań seksualnych kobiet karmiących. Seksuologia Polska. 2005; 3(2): 52–59.
 24. Safe Motherhood, Postpartum care of the Mother and Newborn: practical guide WHO/RHT/MSM/98.3. 1998.
 25. Ronin-Walknowska E. Połóg. In: Bręborowicz G. ed. Położnictwo i Ginekologia. PZWL, Warszawa 2007: 419.
 26. Kennedy KI. Post-partum contraception. Baillieres Clin Obstet Gynaecol. 1996; 10(1): 25–41.
 27. Czerwińska-Osipiak A, Pięta B, Kamińska J. Opieka nad kobietą w połogu w świetle polskich i światowych zaleceń. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2018; 17(3): 65–68.
 28. Synowiec-Płat M. Percepcja umiejętności interpersonalnych (komunikacyjnych) lekarzy ginekologów. Ginekologia Praktyczna. 2003; 11(3): 19–25.
 29. Makara-Studzińska M, Wdowiak A, Plewik I, et al. Czy jest nadzieja na seks przy nadziei? Seksualność a ciąża w opinii kobiet. Seksuologia Polska. 2013; 11(2): 17–23.
 30. Smoliński R. Seksualność kobiet w ciąży i połogu . In: Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. ed. Podstawy seksuologii. PZWL, Warszawa 2010: 133–138.Journal of Sexual and Mental Health