Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; No route to host
English Polski
Vol 16, No 1 (2018)
Research paper
Published online: 2018-08-08

open access

Page views 1544
Article views/downloads 1556
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zaburzenia seksualne u mężczyzn z zespołem uzależnienia od alkoholu w okresie abstynencji — badanie pilotażowe

Piotr Frończuk, Sławomir Jakima, Aldona Stodulska-Blaszke, Justyna Morylowska-Topolska, Hanna Karakuła-Juchnowicz
DOI: 10.5603/14-19
Seksuologia Polska 2018;16(1).

Abstract

WSTĘP: Zarówno wyniki badań, jak i doświadczenie kliniczne wskazują, że zaburzenia seksualne są częstym problemem w grupie mężczyzn nadużywających alkoholu. Szacuje się, że około 72% pacjentów uzależnionych od alkoholu skarży się na co najmniej jeden problem związany ze sferą seksualną. Zarówno charakter, jak i nasilenie tych zaburzeń ma związek z czasem trwania abstynencji, współwystępowaniem zaburzeń psychicznych i somatycznych. Do najczęściej występujących zaburzeń seksualnych zaliczają się przedwczesny wytrysk, obniżenie popędu płciowego i zaburzenia erekcji. Celem badania była ocena dysfunkcji seksualnych u mężczyzn uzależnionych od alkoholu w okresie abstynencji pod kątem: ich rozpowszechnienia, ich nasilenia w zależności od okresu abstynencji, ich wpływu na relacje partnerskie oraz ewentualność przerwania abstynencji. MATERIAŁ I METODY: Badaniem została objęta grupa 47 mężczyzn — średnia wieku 41,3 lat (SD = 15,3) z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu według kryteriów ICD-10, uczestniczących w terapii odwykowej. WYNIKI: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że rozpowszechnienie różnego typu zaburzeń seksualnych w badanej grupie osób uzależnionych od alkoholu w okresie abstynencji  wynosiło 76,7%. Ujawnione dysfunkcje seksualne miały wpływ na relacje partnerskie i stan psychiczny osób badanych oraz były czynnikiem zagrażającym utrzymaniu abstynencji. Aż 95,7% badanych pacjentów deklarowało, że w trakcie terapii odwykowej, tematyka seksualności nie była podejmowana lub była podejmowana w sposób niezadowalający. WNIOSKI:

 1. Analiza odpowiedzi autorskiego kwestionariusza dotyczącego samooceny problemów seksualnych i kwestionariusza wywiadu zebranego od pacjenta, wykazała, że 36 spośród badanych mężczyzn (76,7%) zgłosiło występowanie problemów seksualnych.
 2. Ujawnione dysfunkcje seksualne miały wpływ na relacje partnerskie i stan psychiczny osób badanych oraz były czynnikiem zagrażającym utrzymaniu abstynencji.
 3. Aż 95,7% badanych pacjentów deklarowało, że w trakcie terapii odwykowej tematyka seksualności nie była podejmowana lub była podejmowana w sposób niezadowalający.
 4. Poruszanie tematyki zaburzeń seksualnych przez terapeutę w trakcie terapii odwykowej i późniejsze wdrażanie odpowiedniego leczenia może być istotnym czynnikiem wpływającym na utrzymanie abstynencji od alkoholu w przyszłości.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Arackal BS, Benegal V. Prevalence of sexual dysfunction in male subjects with alcohol dependence, Indian Journal of Psychiatry. Indian Journal of Psychiatry. 2007; 49(2): 109–112.
 2. Gałecki P, Święcicki Ł. Kryteria Diagnostyczne z DSM-5. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2015.
 3. Fernandez A. De Sousa A. Alcohol Dependence and Sexual Dysfunction: a clinical review; Indian Journal of Research. 2014; 4(3): 187–190.
 4. Chodkiewicz J. Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej. Alkoholizm i narkomania. 2012; 25(2): 133–150.
 5. McGahuey CA, Gelenberg AJ, Laukes CA, et al. The Arizona Sexual Experience Scale (ASEX): reliability and validity. J Sex Marital Ther. 2000; 26(1): 25–40.
 6. Dąbkowska M, Kasperowicz-Dąbrowiecka A. Ocena funkcji seksualnych u kobiet leczonych z powodu depresji. Psychiatria w praktyce Ogólnolekarskiej . 2003; 3(1): 39.
 7. Janus M, Szulc A. Seksuologiczne narzędzia diagnostyczne w Polsce i na świecie. Seksuologia Polska. 20; 15(13): 31–35.
 8. Kriston L, Günzler C, Harms A, et al. Confirmatory factor analysis of the German version of the international index of erectile function (IIEF): a comparison of four models. J Sex Med. 2008; 5(1): 92–99.
 9. Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, et al. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. Int J Impot Res. 1999; 11(6): 319–326.
 10. http://biopharmcor.pl/assets/files/kwestionariusz-oceny-zycia-plciowego-IIEF-5.pdf.
 11. Lemere F, Smith JW. Alcohol-induced sexual impotence. Am J Psychiatry. 1973; 130(2): 212–213.
 12. Van Thiel DH, Lester R. The effect of chronic alcohol abuse on sexual function. Clin Endocrinol Metab. 1979; 8(3): 499–510.
 13. Wojnar M, Ślufarska A, Jakubczyk A. Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania . 2007; 20(1): 81–102.
Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; No route to host

Journal of Sexual and Mental Health