English Polski
Vol 16, No 1 (2018)
Research paper
Published online: 2018-08-08

open access

Page views 2543
Article views/downloads 3167
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena wiedzy i świadomości dotyczącej czynników ryzyka i profilaktyki raka szyjki macicy kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce

Krzysztof Herman, Łukasz Wolak, Anna Kajdy, Michał Rabijewski
Seksuologia Polska 2018;16(1).

Abstract

WSTĘP: W roku 2015 rak szyjki macicy był w Polsce siódmym najczęstszym nowotworem u kobiet, ze śmiertelnością na poziomie 1585. Kobiety świadczące usługi seksualne wydają się jedną z grup najbardziej narażonych na czynniki ryzyka tego schorzenia (infekcje HPV, duża liczba partnerów seksualnych, wczesny wiek inicjacji seksualnej, przewlekłe infekcje pochwy, palenie papierosów, doustna antykoncepcja). Ze względu na charakter ich pracy, niejasną sytuację prawną oraz chęć utrzymania anonimowości wiedza medyczna na temat tej grupy jest niewielka. Celem pracy była ocena wiedzy i świadomości kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce dotyczącej czynników ryzyka i profilaktyki raka szyjki macicy. MATERIAŁ I METODY: Dane uzyskano za pomocą anonimowej, autorskiej ankiety internetowej, zawierającej 25 pytań. Zebrano 129 formularzy z obszaru całej Polski. WYNIKI: W niniejszym badaniu 25% respondentek zadeklarowało wczesny wiek inicjacji seksualnej (> 16. roku życia), 41% stosuje doustną antykoncepcję. Najlepiej identyfikowanym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy był wirus HPV (78% respondentek) oraz wczesna inicjacja seksualna (21%). Spośród badanych kobiet 92% było świadomych faktu, że wczesne wykrycie raka szyjki macicy daje duże szanse na wyleczenie choroby, 88% badanych poprawnie wskazało cytologię jako badanie przesiewowe, a 89% badanych poddaje się badaniu cytologicznemu przynajmniej raz na 3 lata. Większość kobiet (70%) nie informuje lekarza o fakcie świadczenia usług seksualnych. WNIOSKI: Zebrane dane potwierdzają, że kobiety świadczące usługi seksualne są grupą szczególnie narażoną na analizowane czynniki ryzyka. Ankietowane kobiety często chodzą do ginekologa, a większość z nich poprawnie identyfikuje badanie przesiewowe. Największa świadomość w zakresie czynników ryzyka dotyczy infekcji HPV, przewlekłych zakażeń pochwy oraz dużej liczby partnerów seksualnych, natomiast mniej poznane są: palenie papierosów, doustna antykoncepcja hormonalna oraz wczesna inicjacja seksualna.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Wojciechowska U, Didkowska J. Nowotwory w Polsce w 2012 roku. Nowotwory. Journal of Oncology. 2013; 63(3): 197–216.
 2. Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16 573 women with cervical cancer and 35 509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies. The Lancet. 2007; 370(9599): 1609–1621.
 3. Mocarska A, Starosławska E, Zelazowska-Cieślińska I, et al. Epidemiology and risk factors of the cervical squamous cell carcinoma. Pol Merkur Lekarski. 2012; 33(194): 101–106.
 4. Mak R, Van Renterghem L, Cuvelier C. Cervical smears and human papillomavirus typing in sex workers. Sex Transm Infect. 2004; 80(2): 118–120.
 5. del Amo J, González C, Belda J, et al. Prevalence and risk factors of high-risk human papillomavirus in female sex workers in Spain: differences by geographical origin. J Womens Health (Larchmt). 2009; 18(12): 2057–2064.
 6. Thomas DB, Ray RM, Kuypers J, et al. Human papillomaviruses and cervical cancer in Bangkok. III. The role of husbands and commercial sex workers. Am J Epidemiol. 2001; 153(8): 740–748.
 7. Soohoo M, Blas M, Byraiah G, et al. Cervical HPV Infection in Female Sex Workers: A Global Perspective. Open AIDS J. 2013; 7: 58–66.
 8. Kodeks Karny art. 203, 204.
 9. National Report on HIV and sex work [Internet]. TAMPEP European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers. https://tampep.eu/wp-content/uploads/2017/11/Poland-National-Report.pdf.
 10. Didelot-Rousseau MN, Nagot N, Costes-Martineau V, et al. Yerelon Study Group. Human papillomavirus genotype distribution and cervical squamous intraepithelial lesions among high-risk women with and without HIV-1 infection in Burkina Faso. Br J Cancer. 2006; 95(3): 355–362.
 11. Brown B, Blas MM, Cabral A, et al. Human papillomavirus prevalence, cervical abnormalities and risk factors among female sex workers in Lima, Peru. Int J STD AIDS. 2012; 23(4): 242–247.
 12. Jędrzejko M, Netczuk-Gwoździewicz M, Sarzała D, Petrykowska M, Moczuk E, Bębas S. Ryzykowne zachowania Polaków. 2016.
 13. Hong Y, Zhang C, Li X, et al. HPV and cervical cancer related knowledge, awareness and testing behaviors in a community sample of female sex workers in China. BMC Public Health. 2013; 13: 696.
 14. Ersan G, Köse S, Gunes H, et al. Knowledge and awareness of female sex workers towards human papillomavirus infection in Turkey. Cent Eur J Public Health. 2012; 20(3): 219–222.
 15. Stefanek A, Durka P. Poziom świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Pol Prz Nauk Zdr. 2014: 10.
 16. Stanisławska J, Janikowska K, Stachowska M, et al. Ocena wiedzy kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Prob Hig Epidemiol. ; 2016: 7.Journal of Sexual and Mental Health