open access

Vol 15, No 1 (2017)
Review paper
Published online: 2017-09-06
Get Citation

Cognitive-behavioural group therapy for paraphilic child molesters

Dorota Baran, Wiesław Czernikiewicz
DOI: 10.5603/17–26
·
Seksuologia Polska 2017;15(1).

open access

Vol 15, No 1 (2017)
Review papers
Published online: 2017-09-06

Abstract

The article shows perpetrators of sexual offences against the children, both a preferential and a substitute ones. A preferential perpetrators take on sexual behavior against children because they are affected by sexual dysfunction in the form of pedophilia (ICD-10 ― F65.4; DSM-V ― 302.2). A substitute perpetrators prefer more adults as a sexual partner, but because of various bio-psycho-social determinants, they take on  sexual relation with the children, and treat them as a substitute partner. From clinical and legal point of view, the therapy should be applied to preferential perpetrators of sexual offences against children.

The article shows the evaluation of specialist interactions of perpetrators of sexual offenses. The differences, that  has been found in he way of re-committing a sexual crimes, can be caused by using a different therapeutic approaches, but also can be result of methodological differences in individual meta-analyzes.

The authors present, the self-prepared program which has been used in clinical work as the program for the preferential perpetrators of pedophile behavior in the cognitive-behavioral domain.

Abstract

The article shows perpetrators of sexual offences against the children, both a preferential and a substitute ones. A preferential perpetrators take on sexual behavior against children because they are affected by sexual dysfunction in the form of pedophilia (ICD-10 ― F65.4; DSM-V ― 302.2). A substitute perpetrators prefer more adults as a sexual partner, but because of various bio-psycho-social determinants, they take on  sexual relation with the children, and treat them as a substitute partner. From clinical and legal point of view, the therapy should be applied to preferential perpetrators of sexual offences against children.

The article shows the evaluation of specialist interactions of perpetrators of sexual offenses. The differences, that  has been found in he way of re-committing a sexual crimes, can be caused by using a different therapeutic approaches, but also can be result of methodological differences in individual meta-analyzes.

The authors present, the self-prepared program which has been used in clinical work as the program for the preferential perpetrators of pedophile behavior in the cognitive-behavioral domain.

Get Citation

Keywords

pedophilia, child molesters, pedophilic acts, cognitive-behavioural therapy

About this article
Title

Cognitive-behavioural group therapy for paraphilic child molesters

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 15, No 1 (2017)

Article type

Review paper

Published online

2017-09-06

Page views

2638

Article views/downloads

6102

DOI

10.5603/17–26

Bibliographic record

Seksuologia Polska 2017;15(1).

Keywords

pedophilia
child molesters
pedophilic acts
cognitive-behavioural therapy

Authors

Dorota Baran
Wiesław Czernikiewicz

References (25)
 1. Porzecka B. Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2005.
 2. Czernikiewicz W. Sprawcy przestępstw seksualnych wobec dzieci. Konferencja: Różne oblicza pedofilii. (materiały niepublikowan)e. Sopot: USWPS, 2014 .
 3. Gałecki P, Święcicki Ł. Kryteria diagnostyczne z DSM-V. Desk reference. Urban & Partner, Wrocław 2013.
 4. Pużyński S, Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius. 1993: Warszawa.
 5. Wciórka J. Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 6. Czernikiewicz W, Pawlak-Jordan B. Wykorzystywanie seksualne dzieci. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1998.
 7. Gierowski JK, Kasparek K. Nowe regulacje dotyczące postępowania ze sprawcami tzw. przestępstw seksualnych na tle aktualnego stanu wiedzy w zakresie redukcji recydywy seksualnej. Psychiatria i Psychologia Sądowa. 2011; 4: 1.
 8. Moster A, Wnuk D, Jeglic E. Cognitive Behavioral Therapy Interventions With Sex Offenders. Journal of Correctional Health Care. 2008; 14(2): 109–121.
 9. MacKenzie DL. What works in correction: reducing the criminal activities of offenders and delinquents. Cambridge University Press, New York 2006.
 10. deBaca LC, Matson S, Przybylski R. Effectiveness of treatment for adult sex offenders. NCJP. 2015: NCJP.
 11. Duwe G, Goldman RA. The impact of prison-based treatment on sex offender recidivism: evidence from Minnesota. Sex Abuse. 2009; 21(3): 279–307.
 12. Seto MC, Marques JK, Harris GT, et al. Good science and progress in sex offender treatment are intertwined: a response to marshall and marshall (2007). Sex Abuse. 2008; 20(3): 247–255.
 13. Marshall W, Marshall L, Serran G. O’Brien M. Skuteczna terapia sprawców przestępstw seksualnych: program Rockwood. Dziecko krzywdzone. 2007; 1: 18.
 14. Marcinek P, Peda A. Leczenie sprawców przestępstw seksualnych – kompleksowy program terapii. Psychoterapia. 2010; 3: 154.
 15. Baran, D. Psychoterapia preferencyjnych sprawców czynów pedofilnych. Konferencja: Różne oblicza pedofilii. Sopot: USWPS; 2014 (materiały niepublikowane.
 16. Marshall W. Praca ze sprawcami przestępstw seksualnych. Materiały szkoleniowe. Sulejów: Centralny Zarząd Służby Więziennej i Fundacja Dzieci Niczyje. 2007.
 17. Czernikiewicz W. Przestępcy seksualni – wykład. Kurs specjalizacyjny: . Seksuologia sądowa. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (materiały niepublikowane). 2015.
 18. Rutkowski, R. i Sroka, W. Projekt systemu oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolności. Seksuologia Polska. 2007; 5: 1.
 19. Salter AC. Pokonywanie traumy. Jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2003.
 20. Beckett R, Beech A, Fisher D, Fordham AS. Community-based treatment for sex offenders: An evaluation of seven treatment programmes. Home Office, London 1994: Home.
 21. Barbaree HE. Denial and minimization among sex offenders: assessment and treatment outcome. Forum on Corrections Research. 1991; 3: 30–33.
 22. Marshall WL, Anderson D, Fernandez Y. Cognitive behavioral treatment of sexual offenders. Wiley, Chichester 1999.
 23. Hall G. Theory-Based Assessment, Treatment, and Prevention of Sexual Aggression. 1996.
 24. Craig LA, Browne KD. Metody oceny ryzyka recydywy przestępstw seksualnych. Dziecko Krzywdzone: Teoria Badania Praktyka. 2007; 18: 20–40.
 25. Harris A The Sex Offender Need Assessment Rating (SONAR): A Method for Measuring Change in Risk Levels 2000-1. http://www.publicsafety.gc.ca/res/cor/rep/_fl/sonar-eebds-eng. (2000).

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl