open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:
Get Citation

90. Ocena wiarygodności biopsji węzła wartowniczego (WW) w czerniaku złośliwym skóry (I stopień zaawansowania klinicznego)

P. Murawa, A. Gracz, M. Mańczak, W. Nowakowski, J. Wasiewicz, J. Malicki
DOI: 10.1016/S1507-1367(01)70460-9
·
Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):68-69.

open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:

Abstract

Cel

Potwierdzenie wiarygodności biopsji wézła wartowniczego (WW) w ocenie stanu regionalnych węzłów chłonnych w czerniaku skóry (CS).

Materiał

W okresie od 07.1998–12.2000 r. ogólem wykonano 99 biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry.

Czerniak skóry – Biopsję węzła wartowniczego wykonano u 92 pacjentów w I stopniu zaawansowania klinicznego. Były to 53 kobiety i 39 mężczyzn (K:M 1,35:1), w wieku 22–85 (śr. 46,1). Lokalizacja zmiany pierwotnej: kończyna dolna 40 (43,5 %), tułów 37 (40,2 %), kończyna górna 15 (16,3 %). Stopień zaawansowania: wg Breslow’a 3,1 mm (0,3–17 mm), poziom naciekania wg Clark’a CII 3 (3,3 %), C III 56 (61 %), C IV 18 (19,6 %), C V 10 (10,9 %), NSKL 5 (5,4 %).

Metoda

W przeddzień operacji podanie Technetu z koloidem (Nannocol) śródskórnie po obu stronach blizny po biopsji lub guza, wykonanie limfoscyntygrafii dynamicznej. Bezpośrednio przed operacją podanie śródskórne barwnika (Patent BlauV). Przy użyciu ręcznej sondy (Navigator) zlokalizowanie i usunięcie WW z minimalnego cięcia. Rutynowe badanie hist.-pat. + immunohistochemiczne. W przypadku stwierdzenia przerzutów odroczona klasyczna lymfadenektomia.

Wyniki

U 92 pacjentów stwierdzono 99 spływów, identyfikacja WW w 94,9% spływów, w 17 przypadkach (18,5%) stwierdzono przerzut w WW i wykonano limfadenektomię, przy czym w 13 przypadkach (76,5%) WW był jedynym zwierającym meta. Wyniki fałszywie ujemne- 1 przypadek (1,01%).

Wnioski

 • 1.

  Biopsja WW jest metodą wiarygodną. w ocenie stanu regionalnych węzłów chłonnych w CS.

 • 2.

  Aż w 76,5% przypadków stwierdzano przerzuty tylko w węźle wartowniczym co świadczy o wartości biologicznej tego badania w ocenie stopnia zaawansowania.

Abstract

Cel

Potwierdzenie wiarygodności biopsji wézła wartowniczego (WW) w ocenie stanu regionalnych węzłów chłonnych w czerniaku skóry (CS).

Materiał

W okresie od 07.1998–12.2000 r. ogólem wykonano 99 biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry.

Czerniak skóry – Biopsję węzła wartowniczego wykonano u 92 pacjentów w I stopniu zaawansowania klinicznego. Były to 53 kobiety i 39 mężczyzn (K:M 1,35:1), w wieku 22–85 (śr. 46,1). Lokalizacja zmiany pierwotnej: kończyna dolna 40 (43,5 %), tułów 37 (40,2 %), kończyna górna 15 (16,3 %). Stopień zaawansowania: wg Breslow’a 3,1 mm (0,3–17 mm), poziom naciekania wg Clark’a CII 3 (3,3 %), C III 56 (61 %), C IV 18 (19,6 %), C V 10 (10,9 %), NSKL 5 (5,4 %).

Metoda

W przeddzień operacji podanie Technetu z koloidem (Nannocol) śródskórnie po obu stronach blizny po biopsji lub guza, wykonanie limfoscyntygrafii dynamicznej. Bezpośrednio przed operacją podanie śródskórne barwnika (Patent BlauV). Przy użyciu ręcznej sondy (Navigator) zlokalizowanie i usunięcie WW z minimalnego cięcia. Rutynowe badanie hist.-pat. + immunohistochemiczne. W przypadku stwierdzenia przerzutów odroczona klasyczna lymfadenektomia.

Wyniki

U 92 pacjentów stwierdzono 99 spływów, identyfikacja WW w 94,9% spływów, w 17 przypadkach (18,5%) stwierdzono przerzut w WW i wykonano limfadenektomię, przy czym w 13 przypadkach (76,5%) WW był jedynym zwierającym meta. Wyniki fałszywie ujemne- 1 przypadek (1,01%).

Wnioski

 • 1.

  Biopsja WW jest metodą wiarygodną. w ocenie stanu regionalnych węzłów chłonnych w CS.

 • 2.

  Aż w 76,5% przypadków stwierdzano przerzuty tylko w węźle wartowniczym co świadczy o wartości biologicznej tego badania w ocenie stopnia zaawansowania.

Get Citation
About this article
Title

90. Ocena wiarygodności biopsji węzła wartowniczego (WW) w czerniaku złośliwym skóry (I stopień zaawansowania klinicznego)

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 6, No 1 (2001)

Pages

68-69

Published online

2001-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(01)70460-9

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):68-69.

Authors

P. Murawa
A. Gracz
M. Mańczak
W. Nowakowski
J. Wasiewicz
J. Malicki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl