open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:
Get Citation

86. Technika łączenia obrazów w planowaniu leczenia pacjentów chorych na nowotwór pęcherza

A. Wieczorek, T. Kuszewski, B. Selerski, P. Kędzierawski
DOI: 10.1016/S1507-1367(01)70456-7
·
Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):66-67.

open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:

Abstract

Cel

: Planując leczenie z wykorzystaniem obrazów CT nie jest możliwe wykorzystanie badań, w których pacjentowi podano kontrast. Jakość diagnostyczna obrazów z kontrastem w wielu przypadkach jest znacznie wyższa. Moduł, Match” zaimplementowany w systemie TMS Helax umożliwia równoczesne wykorzystanie dwóch badań, jednego bez kontrastu, drugiego z kontrastem. W pracy zaprezentowano możliwości planowania leczenia z wykorzystaniem modułu do łączenia obrazów zaimplementowanej w systemie TMS Helax.

Materiał i metody

: Tomografia komputerowa do planowania leczenia wykonywana jest na płaskim stole w ułożeniu chorego na plecach. Stabilizacja pozycji pacjenta jest uzyskiwana poprzez umieszczenie półokrągłego wałka położonego pod zgiętymi kolanami. Przed wykonaniem badania pacjent ma założony cewnik do pęcherza moczowego. Następnie tatuowany jest geometryczny punkt referencyjny, do którego przyklejany jest cynowy znacznik. Po wykonywaniu dwóch topogramów bocznego i AP otrzymujemy przekroje poprzeczne w obszarze miednicy mniejszej. Warstwy wykonywane są co 1 cm. Położenie przekrojów ustalane jest w taki sposób, aby w jednym z przekrojów znajdował sią geometryczny punkt referencyjny. Po wykonaniu tego badania nie zmieniając położenia pacjenta na stole podawany jest środek kontrastujący do pęcherza razem z powietrzem. Następnie wykonywane są przekroje identyczne do opisywanych powyżej. Następnie obrazy są przesyłane do systemu TMS poprzez lokalną. sieć komputerową i wczytywane Badanie bez kontrastu zaznaczane jest jako badanie bazowe, na podstawie którego tworzona jest matryca gęstości. Badanie z kontrastem wprowadzane jest do systemu jako badanie referencyjne. Wspólny układ współrzędnych dla obydwu badań jest definiowany poprzez wprowadzenie trzech par punktów na dwóch przekrojach z kontrastem i bez. Punkty muszą znajdować się w dwóch różnych warstwach poprzecznych. Obrys pęcherza moczowego wprowadzany jest przez radioterapeutę na obrazach z kontrastem i następnie automatycznie przenoszony na odpowiednie przekroje bez kontrastu. Dalszy proces planowania leczenia nie odbiega od przyjętych standardów.

Podsumowanie

: Dotychczas planowano leczenie z wykorzystaniem nakładania obrazów z kontrastem i bez dla 22 pacjentów. Zaznaczenie pęcherza moczowego na obrazach z kontrastem bardzo ułatwia pracę i umożliwia dużo precyzyjniejszą iokalizację napromienianego narządu. Moduł do łaczenia obrazów jest zaimplementowany we wszystkich systemach TMS zainstalowanych w polskich osrodkach i może być wykorzystywany w celu poprawy jakości leczenia.

Abstract

Cel

: Planując leczenie z wykorzystaniem obrazów CT nie jest możliwe wykorzystanie badań, w których pacjentowi podano kontrast. Jakość diagnostyczna obrazów z kontrastem w wielu przypadkach jest znacznie wyższa. Moduł, Match” zaimplementowany w systemie TMS Helax umożliwia równoczesne wykorzystanie dwóch badań, jednego bez kontrastu, drugiego z kontrastem. W pracy zaprezentowano możliwości planowania leczenia z wykorzystaniem modułu do łączenia obrazów zaimplementowanej w systemie TMS Helax.

Materiał i metody

: Tomografia komputerowa do planowania leczenia wykonywana jest na płaskim stole w ułożeniu chorego na plecach. Stabilizacja pozycji pacjenta jest uzyskiwana poprzez umieszczenie półokrągłego wałka położonego pod zgiętymi kolanami. Przed wykonaniem badania pacjent ma założony cewnik do pęcherza moczowego. Następnie tatuowany jest geometryczny punkt referencyjny, do którego przyklejany jest cynowy znacznik. Po wykonywaniu dwóch topogramów bocznego i AP otrzymujemy przekroje poprzeczne w obszarze miednicy mniejszej. Warstwy wykonywane są co 1 cm. Położenie przekrojów ustalane jest w taki sposób, aby w jednym z przekrojów znajdował sią geometryczny punkt referencyjny. Po wykonaniu tego badania nie zmieniając położenia pacjenta na stole podawany jest środek kontrastujący do pęcherza razem z powietrzem. Następnie wykonywane są przekroje identyczne do opisywanych powyżej. Następnie obrazy są przesyłane do systemu TMS poprzez lokalną. sieć komputerową i wczytywane Badanie bez kontrastu zaznaczane jest jako badanie bazowe, na podstawie którego tworzona jest matryca gęstości. Badanie z kontrastem wprowadzane jest do systemu jako badanie referencyjne. Wspólny układ współrzędnych dla obydwu badań jest definiowany poprzez wprowadzenie trzech par punktów na dwóch przekrojach z kontrastem i bez. Punkty muszą znajdować się w dwóch różnych warstwach poprzecznych. Obrys pęcherza moczowego wprowadzany jest przez radioterapeutę na obrazach z kontrastem i następnie automatycznie przenoszony na odpowiednie przekroje bez kontrastu. Dalszy proces planowania leczenia nie odbiega od przyjętych standardów.

Podsumowanie

: Dotychczas planowano leczenie z wykorzystaniem nakładania obrazów z kontrastem i bez dla 22 pacjentów. Zaznaczenie pęcherza moczowego na obrazach z kontrastem bardzo ułatwia pracę i umożliwia dużo precyzyjniejszą iokalizację napromienianego narządu. Moduł do łaczenia obrazów jest zaimplementowany we wszystkich systemach TMS zainstalowanych w polskich osrodkach i może być wykorzystywany w celu poprawy jakości leczenia.

Get Citation
About this article
Title

86. Technika łączenia obrazów w planowaniu leczenia pacjentów chorych na nowotwór pęcherza

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 6, No 1 (2001)

Pages

66-67

Published online

2001-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(01)70456-7

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):66-67.

Authors

A. Wieczorek
T. Kuszewski
B. Selerski
P. Kędzierawski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl