open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:
Get Citation

85. Dozymetryczna weryfikacja metod korekcji niejednorodności w systemie planowania leczenia cad plan

I. Laskosz, M. Janiszewska, G. Nowakowski, K. Kulaszewski
DOI: 10.1016/S1507-1367(01)70455-5
·
Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):66.

open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Od lutego 1997 roku dysponujemy w Dolnośląskim Centrum Onkologii trójwymiarowym systemem planowania leczenia Cad Plan 3.13. System ten wśród wielu różnorodnych zalet posiada również możliwość obliczania dawki w obszarach różnych gęstościach tkanek. Jednym o aspektów programu QA dla systemów planowania leczenia jest kontrola algorytmów oprogramowania kalkulującego dawki. System planowania leczenia CP daje możliwość przygotowania rozkładów bez korekcji gęstości (none correction NC), oraz proponuje trzy metody uwzględnienia różnic gęstości tkanek tzn.: ETAR (Eq TAR). BPI. (Butho Power Law). MB (Modified Batho). Celem pracy byto porównanie dawek liczonych przez CP z dawkami zmierzonymi, po przejściu wiązki przez obszar niejednorodności symulowanej przez korek. Porównanie to miało na celu określenie najkorzystniejszej (najbardziej zgodnej z pomiarami) metody korekcji niejednorodności.

Materiał i metoda

W celu wykonania pomiarów skonstruowano fantom z plexi, z wymienialnymi wewnątrz jednocentymetrowymi (płytkami, które można było zastąpić warstwami korka. Wykonano tomografię komputerwą wyżej wymienionych fantomów i przesłano do SPL CP. W systemie planowania leczenia CP obliczono dawki uzyskane po 300 MU, liczone bez korekcji gęstości (NC) i trzema metodami ETAR, BPL, MB.

Pomiary wykonano dla dwóch energii fotonów 6 MeV i 18 MeV.

Wyniki i dyskusja

Wyniki przedstawiono w formie graficznych zależności dawki w funkcji grubości niejednorodności. Dla wiązki o energii 6 MeV poszczególne metody dały następujące średnie różnice bezwzględne: NC-4.29%, ETAR-2.12%, MB-2.32%, BPL-2.6%.

Dla energii 18 MeV średnie bezwzględne różnice dla poszczególnych metod wynosiły: NC-3.6%, ETAR-2.9%, BPL-3.09%, MB-4.85%. Podobnie jak dla energii 6 MeV pomiary są najbardziej zbliżone do metody ETAR. Ze względu na ogrniczenie systemu planowania (obliczenia w rekonstrukcjach), kolejną najbliższą metodą jest BPL.

Abstract

Wstęp

Od lutego 1997 roku dysponujemy w Dolnośląskim Centrum Onkologii trójwymiarowym systemem planowania leczenia Cad Plan 3.13. System ten wśród wielu różnorodnych zalet posiada również możliwość obliczania dawki w obszarach różnych gęstościach tkanek. Jednym o aspektów programu QA dla systemów planowania leczenia jest kontrola algorytmów oprogramowania kalkulującego dawki. System planowania leczenia CP daje możliwość przygotowania rozkładów bez korekcji gęstości (none correction NC), oraz proponuje trzy metody uwzględnienia różnic gęstości tkanek tzn.: ETAR (Eq TAR). BPI. (Butho Power Law). MB (Modified Batho). Celem pracy byto porównanie dawek liczonych przez CP z dawkami zmierzonymi, po przejściu wiązki przez obszar niejednorodności symulowanej przez korek. Porównanie to miało na celu określenie najkorzystniejszej (najbardziej zgodnej z pomiarami) metody korekcji niejednorodności.

Materiał i metoda

W celu wykonania pomiarów skonstruowano fantom z plexi, z wymienialnymi wewnątrz jednocentymetrowymi (płytkami, które można było zastąpić warstwami korka. Wykonano tomografię komputerwą wyżej wymienionych fantomów i przesłano do SPL CP. W systemie planowania leczenia CP obliczono dawki uzyskane po 300 MU, liczone bez korekcji gęstości (NC) i trzema metodami ETAR, BPL, MB.

Pomiary wykonano dla dwóch energii fotonów 6 MeV i 18 MeV.

Wyniki i dyskusja

Wyniki przedstawiono w formie graficznych zależności dawki w funkcji grubości niejednorodności. Dla wiązki o energii 6 MeV poszczególne metody dały następujące średnie różnice bezwzględne: NC-4.29%, ETAR-2.12%, MB-2.32%, BPL-2.6%.

Dla energii 18 MeV średnie bezwzględne różnice dla poszczególnych metod wynosiły: NC-3.6%, ETAR-2.9%, BPL-3.09%, MB-4.85%. Podobnie jak dla energii 6 MeV pomiary są najbardziej zbliżone do metody ETAR. Ze względu na ogrniczenie systemu planowania (obliczenia w rekonstrukcjach), kolejną najbliższą metodą jest BPL.

Get Citation
About this article
Title

85. Dozymetryczna weryfikacja metod korekcji niejednorodności w systemie planowania leczenia cad plan

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 6, No 1 (2001)

Pages

66

Published online

2001-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(01)70455-5

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):66.

Authors

I. Laskosz
M. Janiszewska
G. Nowakowski
K. Kulaszewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl