open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:
Get Citation

84. Objawy uszkodzenia centralnego układu nerwowego, będące maską rozpoznania sarcoma granulocytium

A. Sikorska, B. Ceglarek, L. Konopka
DOI: 10.1016/S1507-1367(01)70454-3
·
Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):65.

open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:

Abstract

Przedstawiono przypadek 26 letniego chorego z rozpoznaniem Sarcoma granulocyticum (SG), u którego pierwsze objawy pod postacią dolegliwości bólowych, okolicy krzyżowobiodrowej, wystąpiły w przebiegu urazu, powtarzając się regularnie co ok. 3 tygodnie. Badanie rezonansu magnetycznego (NMR) w 7 miesięcy później wykazało guzowatą, masę na poziomie S1-2 o wymiarach 7×1,5 cm wrastającą do kanału kręgowego, wypełniającą jego światło i uciskającą korzenie nerwowe. Po wykonaniu laminectomi L5 -S2 z podejrzeniem rozrostu (na podstawie wyniku badania histopatologicznego) z komórek układu chłonnego pacjenta przeniesiono do dalszego leczenia Wdrożono 2-etapową radioterapię na okolicę krzyżową w łącznej dawce 72 Gy. Dwa miesiące później stwierdzono bolesność uciskową skóry głowy, a w 6 tyg. później doszło do nagłej utraty przytomności. Badanie CT mózgu uwidoczniło patologiczną przymózgową masę o wymiarach 3,1×2,5 cm przylegającą do kości pokrywy czaszki w okolicy ciemieniowo-skroniowej. Przeprowadzono kraniotomię skroniowo-ciemieniową lewostronną

W wyniku konsultacji wszystkich preparatów obraz histologiczny i fenotyp odpowiadały rozpoznaniu SG. Po miesiącu, na podstawie przeprowadzonych badań nie stawierdzono zmian dla ostrej białaczki, a jedynie wykryto duży guz części przymostkowej obojczyka lewego. Materiał z pobranej biopsji potwierdził rozpoznanie SG. Pacjent otrzymał 3 cykle chemioterapii: Daunorucicyna – 120 mg / 24 h + Arabinozyd Cytarabiny – 400 mg – 3 g / 24 h, po których uzyskano całkowitą remisję. Z uwagi na przynależność do, grupy wysokiego ryzyka” (kariotyp: 46, XY, del(7q), del(20q)/ 47, idem,+mar/46, XY [21]) chory został zakwalifikowany do zabiegu transplantacji szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego. Sarcoma granulocyticum to typ nowotworu, w którym allogeniczny przeszczep szpiku może dać pacjentowi szansę na wyleczenie.

Abstract

Przedstawiono przypadek 26 letniego chorego z rozpoznaniem Sarcoma granulocyticum (SG), u którego pierwsze objawy pod postacią dolegliwości bólowych, okolicy krzyżowobiodrowej, wystąpiły w przebiegu urazu, powtarzając się regularnie co ok. 3 tygodnie. Badanie rezonansu magnetycznego (NMR) w 7 miesięcy później wykazało guzowatą, masę na poziomie S1-2 o wymiarach 7×1,5 cm wrastającą do kanału kręgowego, wypełniającą jego światło i uciskającą korzenie nerwowe. Po wykonaniu laminectomi L5 -S2 z podejrzeniem rozrostu (na podstawie wyniku badania histopatologicznego) z komórek układu chłonnego pacjenta przeniesiono do dalszego leczenia Wdrożono 2-etapową radioterapię na okolicę krzyżową w łącznej dawce 72 Gy. Dwa miesiące później stwierdzono bolesność uciskową skóry głowy, a w 6 tyg. później doszło do nagłej utraty przytomności. Badanie CT mózgu uwidoczniło patologiczną przymózgową masę o wymiarach 3,1×2,5 cm przylegającą do kości pokrywy czaszki w okolicy ciemieniowo-skroniowej. Przeprowadzono kraniotomię skroniowo-ciemieniową lewostronną

W wyniku konsultacji wszystkich preparatów obraz histologiczny i fenotyp odpowiadały rozpoznaniu SG. Po miesiącu, na podstawie przeprowadzonych badań nie stawierdzono zmian dla ostrej białaczki, a jedynie wykryto duży guz części przymostkowej obojczyka lewego. Materiał z pobranej biopsji potwierdził rozpoznanie SG. Pacjent otrzymał 3 cykle chemioterapii: Daunorucicyna – 120 mg / 24 h + Arabinozyd Cytarabiny – 400 mg – 3 g / 24 h, po których uzyskano całkowitą remisję. Z uwagi na przynależność do, grupy wysokiego ryzyka” (kariotyp: 46, XY, del(7q), del(20q)/ 47, idem,+mar/46, XY [21]) chory został zakwalifikowany do zabiegu transplantacji szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego. Sarcoma granulocyticum to typ nowotworu, w którym allogeniczny przeszczep szpiku może dać pacjentowi szansę na wyleczenie.

Get Citation
About this article
Title

84. Objawy uszkodzenia centralnego układu nerwowego, będące maską rozpoznania sarcoma granulocytium

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 6, No 1 (2001)

Pages

65

Published online

2001-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(01)70454-3

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):65.

Authors

A. Sikorska
B. Ceglarek
L. Konopka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl