open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:
Get Citation

83. Astrocytoma u chorego z wieloletnim przebiegiem białaczki włochatokomórkowej

B. Ceglarek, A. Sikorska, L. Konopka
DOI: 10.1016/S1507-1367(01)70453-1
·
Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):64-65.

open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Nowotwory wtórne centralnego układu nerwowego u chorych z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego należą do rzadkości.

Celem pracy

Był opis przypadku chorego E.R. 1.51 z przewlekłą białaczką. włochatokomórkową, u którego po 58 miesiącach od rozpoznania choroby stwierdzono astrocytoma mózgu.

Opis przypadku

Rozpoznanie przewlekłej białaczki włochatokomórkowej postawiono na podstawie badań trepanobiopsji szpiku (obecność rozległych nacieków “hairy cells”: L26 i DBA44-dodatnie), dodatniego wyniku fosfatazy kwaśnej opornej na winian (w 60% komórek), a w badaniu klinicznym – splenomegalii (163 mm). U pacjenta wdrożono leczenie 2-Chlorodeoksyadenozyną (2-CdA) w dawce 0,1 mg/kg/24 h przez 5 dni uzyskując częściową remisję (PR) po 2 cyklach leczenia trwającą 30 m-cy, a następnie po stwierdzeniu wznowy choroby stosowano Roferon w dawce 3–6 mln j. × 3 w tygodniu przez 6 m-cy, wykonano splenektomię i ponownie leczono za pomocą. 2-CdA w dawce 0,1 mg/kg podawanej raz w tygodniu (6 dawek w 1 cyklu) – łącznie 4 cykle. Ponownie uzyskano PR, która trwała 2 m-ce. W okresie trwania II PR tj. Po 58 m-cach od rozpoznania u chorego pojawiły się. zaburzenia orientacji co do czasu i przestrzeni, bóle głowy, omamy słuchowe oraz niedowład prawostronny. W badaniu MR mózgu stwierdzono w obu półkulach mózgu w istocie białej w płatach czołowych ogniska o podwyższonej intensywności sygnałów w czasie T2 i obniżonej w czasie T1 oraz nacieczenie ciała modzelowatego. Nie było widocznego efektu masy- obraz MR odpowiadał naciekom białaczkowym. W badaniu CT mózgu w płatach czołowych obu półkul mózgu wykryto 2 ogniska hypodensyjne w istocie białej płatów czołowych: w prawej ognisko o średnicy 15–20 mm, a w lewej 50 mm. U chorego wykonano biopsję, sterotaktyczną, mózgu, a po ocenie histopatologicznej pobranych wycinków postawiono rozpoznanie Astrocytoma. U pacjenta wykonano radykalną operację guzów. Chory zmarł w drugiej dobie po zabiegu operacyjnym.

Wniosek

U pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego po wieloletnim leczeniu immunosupresyjnym mogą wystąpić wtórne nowotwory centralnego układu nerwowego.

Abstract

Wstęp

Nowotwory wtórne centralnego układu nerwowego u chorych z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego należą do rzadkości.

Celem pracy

Był opis przypadku chorego E.R. 1.51 z przewlekłą białaczką. włochatokomórkową, u którego po 58 miesiącach od rozpoznania choroby stwierdzono astrocytoma mózgu.

Opis przypadku

Rozpoznanie przewlekłej białaczki włochatokomórkowej postawiono na podstawie badań trepanobiopsji szpiku (obecność rozległych nacieków “hairy cells”: L26 i DBA44-dodatnie), dodatniego wyniku fosfatazy kwaśnej opornej na winian (w 60% komórek), a w badaniu klinicznym – splenomegalii (163 mm). U pacjenta wdrożono leczenie 2-Chlorodeoksyadenozyną (2-CdA) w dawce 0,1 mg/kg/24 h przez 5 dni uzyskując częściową remisję (PR) po 2 cyklach leczenia trwającą 30 m-cy, a następnie po stwierdzeniu wznowy choroby stosowano Roferon w dawce 3–6 mln j. × 3 w tygodniu przez 6 m-cy, wykonano splenektomię i ponownie leczono za pomocą. 2-CdA w dawce 0,1 mg/kg podawanej raz w tygodniu (6 dawek w 1 cyklu) – łącznie 4 cykle. Ponownie uzyskano PR, która trwała 2 m-ce. W okresie trwania II PR tj. Po 58 m-cach od rozpoznania u chorego pojawiły się. zaburzenia orientacji co do czasu i przestrzeni, bóle głowy, omamy słuchowe oraz niedowład prawostronny. W badaniu MR mózgu stwierdzono w obu półkulach mózgu w istocie białej w płatach czołowych ogniska o podwyższonej intensywności sygnałów w czasie T2 i obniżonej w czasie T1 oraz nacieczenie ciała modzelowatego. Nie było widocznego efektu masy- obraz MR odpowiadał naciekom białaczkowym. W badaniu CT mózgu w płatach czołowych obu półkul mózgu wykryto 2 ogniska hypodensyjne w istocie białej płatów czołowych: w prawej ognisko o średnicy 15–20 mm, a w lewej 50 mm. U chorego wykonano biopsję, sterotaktyczną, mózgu, a po ocenie histopatologicznej pobranych wycinków postawiono rozpoznanie Astrocytoma. U pacjenta wykonano radykalną operację guzów. Chory zmarł w drugiej dobie po zabiegu operacyjnym.

Wniosek

U pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego po wieloletnim leczeniu immunosupresyjnym mogą wystąpić wtórne nowotwory centralnego układu nerwowego.

Get Citation
About this article
Title

83. Astrocytoma u chorego z wieloletnim przebiegiem białaczki włochatokomórkowej

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 6, No 1 (2001)

Pages

64-65

Published online

2001-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(01)70453-1

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):64-65.

Authors

B. Ceglarek
A. Sikorska
L. Konopka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl