open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:
Get Citation

76. Retrospektywna ocena wczesnych i póżnych odczynów popromiennych w śluzówkach jamy ustnej po pooperacyjnym napromienianiu z powodu raka przyusznicy

Z. Laskus
DOI: 10.1016/S1507-1367(01)70446-4
·
Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):61-62.

open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

ocena częstości rejestrowanych odczynów i ich wpływu na jakość życia pacjenta.

Materiał i metoda

W II Zakł. Teleterapii w latach 1984–1997 leczono 86 chorych z rakiem przyusznicy. Zebrano retrospektywne dane z zapisu w historiach chorób, dotyczące pojawienia się, trwania i nasilenia wczesnych późnych odczynów popromiennych w śluzówkach. Oceniono też przeżycia chorych (60% przeżyć 5-cioletnich) i porównano je z danymi z literatury dotyczącymi przeżyć u pacjentów leczonych samodzielną chirurgią (20–30% przeżyć 5-cioletnich).

Wyniki

Odczyn wczesny w śluzówkach opisano u 50 chorych (58%), odczyn póżny u 17 chorych (19,8%). Wyrażną kserostomię (przejaw odczynu póżnego II stopnia) klinicznie stwierdzono u 2 chorych, w tym po 2 latach od rozpoczęcia leczenia – u 1 chorego. Częstą przyczyną niepowodzeń leczenia w tej lokalizacji Są przerzuty odległe występujące mimo miejscowej kontoli choroby. Przeuty do płuc stwierdzono u 6 chorych (7%), przerzuty do kości u 11 chorych (12,8%), do OUN u 3 chorych (3,5%), do wątroby-u 3 chorych (3,5%), w kilku lokalizacjach jednocześnie stwierdzano przerzuty u 1 chorego (0,5%). Przerzuty do płuc długo Są nieme klinicznie i ryzyko ich wystąpienia: nie umniejsza roli pooperacyjnego napromieniania, gdyż wznowy miejscowe Są bardzo dokuczliwe. Wznowa miejscowa mimo napromieniania wystapiła u 9/186 chorych (10,5%).

Wnioski

Wobec złych wyników leczenia samodzielną chirurgią raków przyusznicy i nieznacznych (nawet bez stosowania technik konformacyjnych) odczynów popromiennych późnych w śluzówkach, konieczne w tej lokalizacji leczenie operacyjne skojarzone z napromienianiem nie wiąże się z pogarszającymi jakość życia późnymi odczynami popromiennymi. Nie jest w tej lokalizacji obligatoryjne stosowanie preparatów promienioochronnych czy też zwiększających wydzielenie śliny.

Abstract

Cel pracy

ocena częstości rejestrowanych odczynów i ich wpływu na jakość życia pacjenta.

Materiał i metoda

W II Zakł. Teleterapii w latach 1984–1997 leczono 86 chorych z rakiem przyusznicy. Zebrano retrospektywne dane z zapisu w historiach chorób, dotyczące pojawienia się, trwania i nasilenia wczesnych późnych odczynów popromiennych w śluzówkach. Oceniono też przeżycia chorych (60% przeżyć 5-cioletnich) i porównano je z danymi z literatury dotyczącymi przeżyć u pacjentów leczonych samodzielną chirurgią (20–30% przeżyć 5-cioletnich).

Wyniki

Odczyn wczesny w śluzówkach opisano u 50 chorych (58%), odczyn póżny u 17 chorych (19,8%). Wyrażną kserostomię (przejaw odczynu póżnego II stopnia) klinicznie stwierdzono u 2 chorych, w tym po 2 latach od rozpoczęcia leczenia – u 1 chorego. Częstą przyczyną niepowodzeń leczenia w tej lokalizacji Są przerzuty odległe występujące mimo miejscowej kontoli choroby. Przeuty do płuc stwierdzono u 6 chorych (7%), przerzuty do kości u 11 chorych (12,8%), do OUN u 3 chorych (3,5%), do wątroby-u 3 chorych (3,5%), w kilku lokalizacjach jednocześnie stwierdzano przerzuty u 1 chorego (0,5%). Przerzuty do płuc długo Są nieme klinicznie i ryzyko ich wystąpienia: nie umniejsza roli pooperacyjnego napromieniania, gdyż wznowy miejscowe Są bardzo dokuczliwe. Wznowa miejscowa mimo napromieniania wystapiła u 9/186 chorych (10,5%).

Wnioski

Wobec złych wyników leczenia samodzielną chirurgią raków przyusznicy i nieznacznych (nawet bez stosowania technik konformacyjnych) odczynów popromiennych późnych w śluzówkach, konieczne w tej lokalizacji leczenie operacyjne skojarzone z napromienianiem nie wiąże się z pogarszającymi jakość życia późnymi odczynami popromiennymi. Nie jest w tej lokalizacji obligatoryjne stosowanie preparatów promienioochronnych czy też zwiększających wydzielenie śliny.

Get Citation
About this article
Title

76. Retrospektywna ocena wczesnych i póżnych odczynów popromiennych w śluzówkach jamy ustnej po pooperacyjnym napromienianiu z powodu raka przyusznicy

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 6, No 1 (2001)

Pages

61-62

Published online

2001-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(01)70446-4

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):61-62.

Authors

Z. Laskus

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl