open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:
Get Citation

68. Zastosowanie pamidronianu u chorych z przerzutami raka do kóści

I. Gisterek, B. Winkler-Spytkowska, A. Maciejczyk
DOI: 10.1016/S1507-1367(01)70438-5
·
Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):58.

open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:

Abstract

Od pażdziernika 1999 roku oprócz radioterapii zastosowaliśmy leczenie pamidronianem sodowym u 32 chorych z osteolitycznymi przerzutami raka do kości. Przyjęliśmy dawkę 90 mg we wlewie dożylnym co 4 tygodnie, łącznie podano 166 kroplówek. Wiek chorych wahał się od 33 do 81 lat (mediana 62 lata). U 12 pacjentów rozpoznano raka gruczołu krokowego, u 6 – nerki, u 6 – sutka u kolejnych 6 – płuca, u 1 – ślinianki, a u dwóch nie znaieziono punktu wyjścia nowotworu (u jednego pacjenta rozpoznano dwa nowotwory – płuca i gruczołu krokowego). Dwunastu pacjentom podano jeden lub dwa wlewy dożylne pamidronianu i w tej grupie aktualnie nie możemy oceniać wyników leczenia. Dwudziestu chorym podano większą ilość kroplówek (3 – 17). W tej grupie 13 nadal pozostaje w trakcie leczenia, z wycofaniem się bądź znacznym zmniejszeniem dolegliwości bólowych ocenianych według VAS (początkowo 4–8, aktualnie 0–3). Natomiast u 7 przerwano leczenie ze względu na progresję choroby i pogorszenie stanu ogólnego. U kilku chorych wykonane kontrolne zdjęcie radiologiczne kósci wykazały częściowe uwapnienie przerzutu.

Obserwowaliśmy niewiele i słabo nasilonych objawów ubocznych leku (6 chorych – objawy grypopodobne, 2 – nudności).

Powyższa analiza zachęca do kontynuowania stosowania pamidronianu dwusodowego u chorych z przerzutami do kósci w przebiegu raka o różnej lokalizacji.

Abstract

Od pażdziernika 1999 roku oprócz radioterapii zastosowaliśmy leczenie pamidronianem sodowym u 32 chorych z osteolitycznymi przerzutami raka do kości. Przyjęliśmy dawkę 90 mg we wlewie dożylnym co 4 tygodnie, łącznie podano 166 kroplówek. Wiek chorych wahał się od 33 do 81 lat (mediana 62 lata). U 12 pacjentów rozpoznano raka gruczołu krokowego, u 6 – nerki, u 6 – sutka u kolejnych 6 – płuca, u 1 – ślinianki, a u dwóch nie znaieziono punktu wyjścia nowotworu (u jednego pacjenta rozpoznano dwa nowotwory – płuca i gruczołu krokowego). Dwunastu pacjentom podano jeden lub dwa wlewy dożylne pamidronianu i w tej grupie aktualnie nie możemy oceniać wyników leczenia. Dwudziestu chorym podano większą ilość kroplówek (3 – 17). W tej grupie 13 nadal pozostaje w trakcie leczenia, z wycofaniem się bądź znacznym zmniejszeniem dolegliwości bólowych ocenianych według VAS (początkowo 4–8, aktualnie 0–3). Natomiast u 7 przerwano leczenie ze względu na progresję choroby i pogorszenie stanu ogólnego. U kilku chorych wykonane kontrolne zdjęcie radiologiczne kósci wykazały częściowe uwapnienie przerzutu.

Obserwowaliśmy niewiele i słabo nasilonych objawów ubocznych leku (6 chorych – objawy grypopodobne, 2 – nudności).

Powyższa analiza zachęca do kontynuowania stosowania pamidronianu dwusodowego u chorych z przerzutami do kósci w przebiegu raka o różnej lokalizacji.

Get Citation
About this article
Title

68. Zastosowanie pamidronianu u chorych z przerzutami raka do kóści

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 6, No 1 (2001)

Pages

58

Published online

2001-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(01)70438-5

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):58.

Authors

I. Gisterek
B. Winkler-Spytkowska
A. Maciejczyk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl