open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:
Get Citation

1. Rola systemu varis i vision w nowoczesnej radioterapii

E. Naczk
DOI: 10.1016/S1507-1367(01)70371-9
·
Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):27.

open access

Vol 6, No 1 (2001)
Untitled
Published online: 2001-01-01
Submitted:

Abstract

Planowanie leczenia przy użyciu systemów trójwymiarowych spowodowafo skomplikowanie technik napromieniania. Powstają coraz bardziej złożone aparaty do radioterapii wyposażane w asymetryczny kolimator, terapie kątowe, MLC i IMRT. Aby dokładnie odtworzyć parametry napromienianych pó1 przy tak dużej liczbie zmiennych należy bardzo uważnie przejrzeć i odczytać cala dokumentacje dołączona do karty chorego. Tradycyjna forma przygotowania dokumentów do napromieniania zawiera ryzyko, iż dane te mogą być żle odczytane i blednie wprowadzane na aparacie terapeutycznym. Doskonałym rozwiązaniem eliminującym ewentualne pomyłki jest system Varis. Wszystkie dane niezbędne do wykonania poprawnego napromieniania Są umieszczone w elektronicznej karcie pacjenta. Dane do niej Są wpisywane automatycznie z systemu planowania trójwymiarowego lub określane na symulatorze. Napromieniając chorego na aparacie terapeutycznym nie ma możliwości ustawienia aparatu w inny sposób niż zostało to zaplanowane. W systemie zintegrowanego zarządzania radioterapia Varis można dokładnie zaplanować nie tylko sposób leczenia, ale również godzinę, o której chory powinien zgłosić się na aparat terapeutyczny. System Varis pozwala także wykreować róiżnego rodzaju raporty dotyczące pacjentów na podstawie danych zgromadzonych na serwerach. Nierozerwalna Częścią Varisa jest system Vision. Pozwala on na kontrole i weryfikacje ułożenia pacjenta podczas terapii. Służą do tego zdjęcia z symulatora i wykonywane komputerowo zdjęcia weryfikacyjne. System Vision pozwala na bardzo precyzyjna obróbkę otrzymywanych obrazów. Systemy Varis i Vision eliminują lub korygują ewentualne błędy wynikające z niepoprawnego egzekwowania zaplanowanych parametrów fizycznych. Podczas sesji przedstawione zostaną własne doświadczenia Kliniki w stosowaniu wymienionego systemu.

Abstract

Planowanie leczenia przy użyciu systemów trójwymiarowych spowodowafo skomplikowanie technik napromieniania. Powstają coraz bardziej złożone aparaty do radioterapii wyposażane w asymetryczny kolimator, terapie kątowe, MLC i IMRT. Aby dokładnie odtworzyć parametry napromienianych pó1 przy tak dużej liczbie zmiennych należy bardzo uważnie przejrzeć i odczytać cala dokumentacje dołączona do karty chorego. Tradycyjna forma przygotowania dokumentów do napromieniania zawiera ryzyko, iż dane te mogą być żle odczytane i blednie wprowadzane na aparacie terapeutycznym. Doskonałym rozwiązaniem eliminującym ewentualne pomyłki jest system Varis. Wszystkie dane niezbędne do wykonania poprawnego napromieniania Są umieszczone w elektronicznej karcie pacjenta. Dane do niej Są wpisywane automatycznie z systemu planowania trójwymiarowego lub określane na symulatorze. Napromieniając chorego na aparacie terapeutycznym nie ma możliwości ustawienia aparatu w inny sposób niż zostało to zaplanowane. W systemie zintegrowanego zarządzania radioterapia Varis można dokładnie zaplanować nie tylko sposób leczenia, ale również godzinę, o której chory powinien zgłosić się na aparat terapeutyczny. System Varis pozwala także wykreować róiżnego rodzaju raporty dotyczące pacjentów na podstawie danych zgromadzonych na serwerach. Nierozerwalna Częścią Varisa jest system Vision. Pozwala on na kontrole i weryfikacje ułożenia pacjenta podczas terapii. Służą do tego zdjęcia z symulatora i wykonywane komputerowo zdjęcia weryfikacyjne. System Vision pozwala na bardzo precyzyjna obróbkę otrzymywanych obrazów. Systemy Varis i Vision eliminują lub korygują ewentualne błędy wynikające z niepoprawnego egzekwowania zaplanowanych parametrów fizycznych. Podczas sesji przedstawione zostaną własne doświadczenia Kliniki w stosowaniu wymienionego systemu.

Get Citation
About this article
Title

1. Rola systemu varis i vision w nowoczesnej radioterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 6, No 1 (2001)

Pages

27

Published online

2001-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(01)70371-9

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2001;6(1):27.

Authors

E. Naczk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl