Vol 7, No 3 (2021)
Case report
Published online: 2021-12-13

open access

Page views 4488
Article views/downloads 918
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek i błony naczyniowej oczu

Dorota Turowska-Heydel1, Zbigniew Żuber1
Forum Reumatol 2021;7(3):138-142.

Abstract

Zespół TINU (tubulointerstitial nephritis and uveitis) jest rzadkim zespołem chorobowym charakteryzującym się współwystępowaniem ostrego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek z zapaleniem błony naczyniowej oczu.
Do tej pory opisano ponad 300 przypadków tego zespołu na świecie, liczba ta jest niedoszacowana ze względu na niską rozpoznawalność. Po raz pierwszy został opisany przez Dobrina w 1975 roku u dwóch dorosłych kobiet. Nieliczne opisy tego zespołu chorobowego wynikają prawdopodobnie z różnorodnych form manifestacji klinicznej oraz nakładania się złożonych objawów w przebiegu choroby. Heterogenność kliniczna oraz faktyczna rzadkość występowania to powody pozwalające zaliczyć zespół TINU do chorób rzadkich, nastręczających trudności diagnostycznych. Terapia opiera się głównie na stosowaniu glukokortykosteroidów (GKS) oraz leków immunosupresyjnych, w leczeniu zmian ocznych podstawę stanowi miejscowe podawanie GKS.
W pracy przedstawiono przypadek 11,5-letniego chłopca, u którego objawy cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek poprzedziły wystąpienie zapalenia błony naczyniowej obojga oczu.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Jahnukainen T, Saarela V, Arikoski P, et al. Tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome in children: a prospective multicenter study. Ophthalmology. 2013; 120(7): 1476–1481.
 2. Dobrin RS, Vernier RL, Fish AL. Acute eosinophilic interstitial nephritis and renal failure with bone marrow-lymph node granulomas and anterior uveitis. A new syndrome. Am J Med. 1975; 59(3): 325–333.
 3. Amaro D, Carreño E, Steeples L, et al. Tubulointerstitial nephritis and uveitis (TINU) syndrome: a review. British Journal of Ophthalmology. 2019; 104(6): 742–747.
 4. Okafor LO, Hewins P, Murray PI, et al. Tubulointerstitial nephritis and uveitis (TINU) syndrome: a systematic review of its epidemiology, demographics and risk factors. Orphanet J Rare Dis. 2017; 12(1): 128.
 5. Timmermans SA, Huitema JJ, Wirtz JJ. Keep an eye out for tubule-interstitial nephritis. . Neth J Med. 2013; 71(10): 523–525.
 6. Tan Y, Yu F, Qu Z, et al. Modified C-reactive protein might be a target autoantigen of TINU syndrome. Clin J Am Soc Nephrol. 2011; 6(1): 93–100.
 7. Jakuszko K, Krajewska M, Hałoń A, et al. Pathogenic role of antibodies against monomeric C-reactive protein in tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome. Intern Med J. 2014; 44(8): 809–812.
 8. Mandeville J, Levinson R, Holland G. The Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis Syndrome. Survey of Ophthalmology. 2001; 46(3): 195–208.
 9. Tan Y, Yu F, Zhao MH. Autoimmunity of patients with TINU syndrome. Hong Kong Journal of Nephrology. 2011; 13(2): 46–50.
 10. Thomassen VH, Ring T, Thaarup J, et al. Tubulointerstitial nephritis and uveitis (TINU) syndrome: a case report and review of the literature. Acta Ophthalmol. 2009; 87(6): 676–679.
 11. Lava S, Bucher O, Bucher B, et al. Development of uveitis during systemic corticosteroid therapy in TINU syndrome. Pediatric Nephrology. 2011; 26(7): 1177–1178.