Vol 7, No 2 (2021)
Case report
Published online: 2021-07-21

open access

Page views 5791
Article views/downloads 504
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Trudności diagnostyczne u dziecka z zaburzeniem rozwoju ruchowego — opis przypadku i naturalnego przebiegu choroby

Karol Żywczak1, Zbigniew Żuber1
Forum Reumatol 2021;7(2):78-85.

Abstract

Młodzieńcze łuszczycowe zapalenie stawów (MŁZS [JPsA, Juvenile Psoriatic Arthritis]) jest jedną z siedmiu kategorii klinicznych młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS [JIA, juvenile idiopathic arthritis]) ujętych w klasyfikacji
ILAR (International League of Associations for Rheumatology).
Cechą charakterystyczną tej jednostki jest częstsze zajęcie stawów międzypaliczkowych z towarzyszącą łuszczycą u chorego lub krewnego I stopnia. Stwierdzono występowanie dwóch szczytów zachorowań na MŁZS w wieku rozwojowym, z większą predylekcją dla płci żeńskiej i częstszym zapaleniem palców (dactylitis) w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz w okresie dojrzewania, z taką samą częstością zachorowań u obu płci, z częstszym obrazem klinicznym zajęcia niewielu stawów (oligoarthritis).
Diagnostyka MŁZS nie różni się od tej, którą przeprowadza się w przypadku pozostałych kategorii klinicznych MIZS, częściej natomiast obserwuje się podwyższone wskaźniki stanu zapalnego (IFI, inflammatory markers).
W artykule przedstawiono przypadek chłopca z podejrzeniem zespołu wad wrodzonych, z opóźnieniem rozwoju ruchowego, u którego początkowo nie postawiono rozpoznania choroby układowej tkanki łącznej, jednak w późniejszym czasie, na podstawie charakterystycznych objawów, stwierdzono młodzieńcze łuszczycowe zapalenie stawów.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Michalek IM, Loring B, John SM. A systematic review of worldwide epidemiology of psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017; 31(2): 205–212.
 2. Brandon TG, Manos CK, Xiao R, et al. Pediatric psoriatic arthritis: a population-based cohort study of risk factors for onset and subsequent risk of inflammatory comorbidities. J Psoriasis Psoriatic Arthritis. 2018; 3(4): 131–136.
 3. Stoll ML, Zurakowski D, Nigrovic LE, et al. Patients with juvenile psoriatic arthritis comprise two distinct populations. Arthritis Rheum. 2006; 54(11): 3564–3572.
 4. Olivieri I, Padula A, D'Angelo S, et al. Role of trauma in psoriatic arthritis. J Rheumatol. 2008; 35(11): 2085–2087.
 5. Shore A, Ansell B. Juvenile psoriatic arthritis — an analysis of 60 cases. The Journal of Pediatrics. 1982; 100(4): 529–535.
 6. Yackov Berkun, Shai Padeh, Environmental factors and the geoepidemiology of juvenile idiopathic arthritis, Autoimmunity Reviews, Volume 9, Issue 5, 2010, Pages A319-A324. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2009.11.018..
 7. Nigrovic PA, Sundel RP, Petty RE. Juvenile psoriatic arthritis. In: Cassidy JT, Laxer RM, Petty RE, Lindsley CB. ed. Textbook of Pediatric Rheumatology. W.B. Saunders, Filadelfia 2011: 287–297.
 8. Zhong L, Wang W, Li Ji, et al. The association of MEFV gene mutations with the disease risk and severity of systemic juvenile idiopathic arthritis. Pediatr Rheumatol Online J. 2020; 18(1): 38.
 9. Carlström M, Ekman AK, Petersson S, et al. Genetic support for the role of the NLRP3 inflammasome in psoriasis susceptibility. Exp Dermatol. 2012; 21(12): 932–937.
 10. de Jager W, Hoppenreijs EP, Wulffraat NM, et al. Blood and synovial fluid cytokine signatures in patients with juvenile idiopathic arthritis: a cross-sectional study. Ann Rheum Dis. 2007; 66(5): 589–598.
 11. van Kuijk AWR, Reinders-Blankert P, Smeets TJM, et al. Detailed analysis of the cell infiltrate and the expression of mediators of synovial inflammation and joint destruction in the synovium of patients with psoriatic arthritis: implications for treatment. Ann Rheum Dis. 2006; 65(12): 1551–1557.
 12. Truckenbrodt H, Häfner R. Psoriatic arthritis in childhood. A comparison with subgroups of chronic juvenile arthritis. Z Rheumatol. 1990; 49(2): 88–94.
 13. Shore A, Ansell B. Juvenile psoriatic arthritis — an analysis of 60 cases. The Journal of Pediatrics. 1982; 100(4): 529–535.
 14. Butbul Aviel Y, Tyrrell P, Schneider R, et al. Juvenile Psoriatic Arthritis (JPsA): juvenile arthritis with psoriasis? Pediatr Rheumatol Online J. 2013; 11(1): 11.
 15. Sobolewski P, Walecka I, Dopytalska K. Nail involvement in psoriatic arthritis. Reumatologia. 2017; 55(3): 131–135.
 16. Saurenmann RK, Levin AV, Feldman BM, et al. Prevalence, risk factors, and outcome of uveitis in juvenile idiopathic arthritis: a long-term followup study. Arthritis Rheum. 2007; 56(2): 647–657.
 17. Sudoł-Szopińska I, Matuszewska G, Gietka P, et al. Imaging of juvenile idiopathic arthritis. Part I: Clinical classifications and radiographs. J Ultrason. 2016; 16(66): 225–236.