Vol 7, No 2 (2021)
Review paper
Published online: 2021-07-21

open access

Page views 7362
Article views/downloads 1267
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zapalny zespół rekonstrukcji immunologicznej związany z leczeniem antagonistami TNF-α

Eugeniusz J. Kucharz1, Aleksandra Rybicka1
Forum Reumatol 2021;7(2):65-70.

Abstract

Zapalny zespół rekonstrukcji immunologicznej (IRIS, inflammatory reconstruction immune syndrome) jest nieprawidłową reakcją zapalno-odpornościową, która występuje po zmniejszeniu immunosupresji i powrocie reaktywności immunologicznej. Może być skierowany przeciwko obcym patogennym antygenom, może też być skierowany przeciwko autoantygenom. Zapalny zespół rekonstrukcji immunologicznej może przebiegać w formie unmasking (ujawnienie zakażenia wcześniej
nie nieznanego) lub paradoxical (reakcja na znane zakażenie u chorego, ale przebiegające odmiennie od reakcji na ten patogen u osób z prawidłową odpornością). Zapalny zespół rekonstrukcji immunologicznej najczęściej występuje u leczonych
chorych zakażonych wirusem HIV, ale może się ujawnić u chorych leczonych inhibitorami czynnika martwicy nowotworów α (TNF-α, tumor necrosis factor α) po zaprzestaniu leczenia. Może stanowić przyczynę nietypowych objawów zakażeń, demielinizacji w układzie nerwowym lub objawów autoimmunizacji.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Knysz B, Rogowska-Szadkowska D, Gąsiorowski J, et al. Zespoły rekonstrukcji immunologicznej jako następstwo skutecznej terapii antyretrowirusowej. Post Hig Med Dośw. 2005; 59: 108–197.
 2. Behrens G, Knuth C, Schedel I, et al. Highly active antiretroviral therapy. Lancet. 1998; 351(9108): 1057–8; author reply 1058.
 3. Behrens GM, Meyer D, Stoll M, et al. Immune reconstitution syndromes in human immuno-deficiency virus infection following effective antiretroviral therapy. Immunobiology. 2000; 202(2): 186–193.
 4. Kucharz EJ, Hamouda H. Zespół poporodowych zaburzeń czynności tarczycy. Pol Arch Med Wewn. 1997; 98: 466–469.
 5. Singh N, Perfect JR. Immune reconstitution syndrome and exacerbation of infections after pregnancy. Clin Infect Dis. 2007; 45(9): 1192–1199.
 6. Hachisu Y, Koga Y, Kasama S, et al. Treatment with Tumor Necrosis Factor-α Inhibitors, History of Allergy, and Hypercalcemia Are Risk Factors of Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome in HIV-Negative Pulmonary Tuberculosis Patients. J Clin Med. 2019; 9(1).
 7. Kucharz EJ, Korzeniewska-Koseła M, Kotulska A. Zalecenia postępowania w zapobieganiu i leczeniu gruźlicy u chorych leczonych antagonistami TNF-α. Reumatologia. 2008; 46: 51–54.
 8. Korzeniewska-Koseła M. Zapobieganie gruźlicy u chorych leczonych antagonistami czynnika martwicy nowotworów. Reumatologia. 2010; 48: 4–13.
 9. Dussouillez G, Zayet S, Kone D, et al. Abcès tuberculeux hépatique, anti-TNF et syndrome de reconstitution immunitaire. Médecine et Maladies Infectieuses. 2020; 50(1): 90–91.
 10. Rivoisy C, Amrouche L, Carcelain G, et al. Paradoxical exacerbation of tuberculosis after TNFα antagonist discontinuation: beware of immune reconstitution inflammatory syndrome. Joint Bone Spine. 2011; 78(3): 312–315.
 11. Carvalho ACC, De Iaco G, Saleri N, et al. Paradoxical reaction during tuberculosis treatment in HIV-seronegative patients. Clin Infect Dis. 2006; 42(6): 893–895.
 12. Santin M, Escrich C, Majòs C, et al. Tumor necrosis factor antagonists for paradoxical inflammatory reactions in the central nervous system tuberculosis: Case report and review. Medicine (Baltimore). 2020; 99(43): e22626.
 13. Wright T, Coruh B, Fredricks D, et al. Immune reconstitution inflammatory syndrome associated with disseminated histoplasmosis and TNF-alpha inhibition. Med Mycol Case Rep. 2019; 23: 62–64.
 14. Vergidis P, Avery RK, Wheat LJ, et al. Histoplasmosis complicating tumor necrosis factor-α blocker therapy: a retrospective analysis of 98 cases. Clin Infect Dis. 2015; 61(3): 409–417.
 15. Quintas S, Sánchez P, López M, et al. Neuroradiological worsening of brain abscess after adalimumab and methotrexate withdrawal: Do not forget Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome. J Clin Neurosci. 2019; 62: 240–242.
 16. Cadena J, Thompson GR, Ho TT, et al. Immune reconstitution inflammatory syndrome after cessation of the tumor necrosis factor alpha blocker adalimumab in cryptococcal pneumonia. Diagn Microbiol Infect Dis. 2009; 64(3): 327–330.
 17. Robinson WH, Genovese MC, Moreland LW. Demyelinating and neurologic events reported in association with tumor necrosis factor alpha antagonism: by what mechanisms could tumor necrosis factor alpha antagonists improve rheumatoid arthritis but exacerbate multiple sclerosis? Arthritis Rheum. 2001; 44(9): 1977–1983, doi: 10.1002/1529-0131(200109)44:9<1977::AID-ART345>3.0.CO;2-6.
 18. Scemla A, Gerber S, Duquesne A, et al. Dramatic improvement of severe cryptococcosis-induced immune reconstitution syndrome with adalimumab in a renal transplant recipient. Am J Transplant. 2015; 15(2): 560–564.
 19. Pérez-De-Lis M, Retamozo S, Flores-Chávez A, et al. Autoimmune diseases induced by biological agents. A review of 12,731 cases (BIOGEAS Registry). Expert Opin Drug Saf. 2017; 16(11): 1255–1271.
 20. Mohan N, Edwards ET, Cupps TR, et al. Demyelination occurring during anti-tumor necrosis factor alpha therapy for inflammatory arthritides. Arthritis Rheum. 2001; 44(12): 2862–2869, doi: 10.1002/1529-0131(200112)44:12<2862::aid-art474>3.0.co;2-w.
 21. Alshekhlee A, Basiri K, Miles JD, et al. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy associated with tumor necrosis factor-alpha antagonists. Muscle Nerve. 2010; 41(5): 723–727.
 22. Karantali E, Katsikaki G, Chatzikonstantinou S, et al. Infliximab induced chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: a case report. Hippokratia. 2019; 23(4): 179–180.
 23. Zhu TH, Nakamura M, Abrouk M, et al. Demyelinating disorders secondary to TNF-inhibitor therapy for the treatment of psoriasis: A review. J Dermatolog Treat. 2016; 27(5): 406–413.
 24. Komandur A, MacIntosh P, Moss H. Acute Inflammatory Optic Neuritis Associated with a Self-Taper of Oral Prednisone in a Patient Taking Adalimumab. Neuroophthalmology. 2020; 44(3): 186–189.
 25. Seror R, Richez C, Sordet C, et al. Club Rhumatismes et Inflammation Section of the SFR. Pattern of demyelination occurring during anti-TNF-α therapy: a French national survey. Rheumatology (Oxford). 2013; 52(5): 868–874.
 26. Colombel JF, Loftus EV, Tremaine WJ, et al. The safety profile of infliximab in patients with Crohn's disease: the Mayo clinic experience in 500 patients. Gastroenterology. 2004; 126(1): 19–31.
 27. Colombel JF, Sandborn WJ, Reinisch W, et al. Long-term safety of adalimumab in clinical trials in adult patients with Crohn's disease or ulcerative colitis. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2017; 47(2): 219–228.
 28. Bernatsky S, Renoux C, Suissa S. Demyelinating events in rheumatoid arthritis after drug exposures. Ann Rheum Dis. 2010; 69(9): 1691–1693.
 29. Kunchok A, Aksamit AJ, Davis JM, et al. Association Between Tumor Necrosis Factor Inhibitor Exposure and Inflammatory Central Nervous System Events. JAMA Neurol. 2020; 77(8): 937–946.
 30. Grau RG. Drug-Induced Vasculitis: New Insights and a Changing Lineup of Suspects. Curr Rheumatol Rep. 2015; 17(12): 71.
 31. Ward MM, Deodhar A, Gensler LS, et al. 2019 Update of the American College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Spondyloarthritis Research and Treatment Network Recommendations for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2019; 71(10): 1285–1299.
 32. Kucharz EJ, Kotulska-Kucharz A. Tumor necrosis factor alpha inhibitors and demyelinating disease: what is behind it? Reumatologia. 2021; 59(2): 65–67.