Vol 6, No 2 (2020)
Case report
Published online: 2020-09-04

open access

Page views 1636
Article views/downloads 496
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie sekukinumabu w leczeniu pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów i chorobami współistniejącymi

Piotr Krawiec1, Bogdan Batko1
DOI: 10.5603/FR.2020.0011
Forum Reumatol 2020;6(2):85-90.

Abstract

Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) należy do grupy jednostek chorobowych znanych jako spondyloartropatie zapalne. Jest to choroba zapalna stawów prowadząca do deformacji i zniszczenia stawów w dużej grupie pacjentów. Zmiany nadżerkowe w zakresie stawów rąk lub stóp obserwuje się u około 47% chorych w ciągu 2 pierwszych lat choroby pomimo stosowania klasycznych leków modyfikujących przebieg choroby. Podobnie jak inne jednostki chorobowe z grupy spondyloartropatii zapalnych, charakteryzuje się występowaniem chorób towarzyszących, które niejednokrotnie znacznie utrudniają podjęcie decyzji o zastosowaniu odpowiedniego leczenia. Z uwagi na współchorobowość oraz heterogenność obrazu klinicznego, diagnostyka i leczenie ŁZS stanowi duże wyzwanie. W pracy przedstawiono opisy przypadków klinicznych, w leczeniu których zastosowano sekukinumab, zarówno w pierwszej, jak i drugiej linii leczenia z uwzględnieniem chorób współtowarzyszących.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewé R, et al. The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. Ann Rheum Dis. 2009; 68(6): 777–783.
 2. Krawiec P, Chrzanowska A, Batko B. Zapalenie palców jako objaw chorobowy występujący nie tylko w spondyloartropatii zapalnej. Forum Reumatologiczne. 2016; 2(3): 106–110.
 3. Taylor W, Gladman D, Helliwell P, et al. CASPAR Study Group. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum. 2006; 54(8): 2665–2673.
 4. Załącznik B. 35. Programy Lekowe „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3". Ministerstwo Zdrowia.
 5. Moll JM, Wright V. Psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum. 1973; 3: 55–78.
 6. Zias J, Mitchell P. Psoriatic arthritis in a fifth-century Judean Desert monastery. American Journal of Physical Anthropology. 1996; 101(4): 491–502, doi: 10.1002/(sici)1096-8644(199612)101:4<491::aid-ajpa4>3.0.co;2-z.
 7. Gladman DD, Stafford-Brady F, Chang CH, et al. Longitudinal study of clinical and radiological progression in psoriatic arthritis. J Rheumatol. 1990; 17: 809–812.
 8. Kane D, Stafford L, Bresnihan B, et al. A prospective, clinical and radiological study of early psoriatic arthritis: an early synovitis clinic experience. Rheumatology (Oxford). 2003; 42(12): 1460–1468.
 9. Ritchlin CT, Colbert RA, Gladman DD. Psoriatic Arthritis. N Engl J Med. 2017; 376: 957–970.
 10. Ogdie A, Schwartzman S, Husni ME. Recognizing and managing comorbidities in psoriatic arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2015; 27(2): 118–126.
 11. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cosentyx-epar-product-information_pl.pdf.
 12. Baeten D, Sieper J, Braun J, et al. MEASURE 1 Study Group, MEASURE 2 Study Group. Secukinumab, an Interleukin-17A Inhibitor, in Ankylosing Spondylitis. N Engl J Med. 2015; 373(26): 2534–2548.
 13. Marzo-Ortega H, Sieper J, Kivitz A, et al. MEASURE 2 study group. Secukinumab sustains improvement in signs and symptoms of patients with active ankylosing spondylitis through 2 years: Results from a phase 3 study. Arthritis Care Res. (Hoboken).
 14. Sieper J, Deodhar A, Marzo-Ortega H, et al. MEASURE 2 Study Group. Secukinumab efficacy in anti-TNF-naive and anti-TNF-experienced subjects with active ankylosing spondylitis: results from the MEASURE 2 Study. Ann Rheum Dis. 2017; 76(3): 571–592.
 15. Braun J, Baraliakos X, Deodhar A, et al. MEASURE 1 study group. Effect of secukinumab on clinical and radiographic outcomes in ankylosing spondylitis: 2-year results from the randomised phase III MEASURE 1 study. Ann Rheum Dis. 2017; 76(6): 1070–1077.
 16. Kerschbaumer A, Smolen JS, Dougados M, et al. Pharmacological treatment of psoriatic arthritis: a systematic literature research for the 2019 update of the EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis. 2020; 79(6): 778–786.
 17. Gossec L, Baraliakos X, Kerschbaumer A. Gossec L, Baraliakos X, Kerschbaumer A, et al EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2019 update Annals of the Rheumatic Diseases. 2020; 79: 700–712.
 18. Ward MM, Deodhar A, Gensler LS, et al. 2019 Update of the American College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Spondyloarthritis Research and Treatment Network Recommendations for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Rheumatol. 2019; 71(10): 1599–1613.