Vol 6, No 2 (2020)
Review paper
Published online: 2020-09-04

open access

Page views 901
Article views/downloads 347
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Choroba Kawasaki — czy zbliżamy się do poznania etiologii?

Anastazja Sobczyńska1, Dorota Sikorska1, Włodzimierz Samborski1
DOI: 10.5603/FR.2020.0010
Forum Reumatol 2020;6(2):80-84.

Abstract

Choroba Kawasaki to układowe zapalenie średnich i małych naczyń o samoograniczającym się przebiegu, występujące najczęściej u dzieci do 5. roku życia. Z uwagi na znaczną predylekcję do zajmowania tętnic wieńcowych, choroba Kawasaki
jest najczęstszą przyczyną nabytych wad serca w populacji pediatrycznej w krajach rozwiniętych. Wystąpienie objawów choroby i jej przebieg wydaje się wynikiem zaburzeń układu immunologicznego, skutkujących (poprzez stymulację cytokin prozapalnych: interleukiny 6, 8 i 17, czynnika martwicy nowotworów α, interferonu γ i hamowanie przeciwzapalnych: interleukiny 10, transformującego czynnika wzrostu β) nadmierną reakcją na nieznany antygen u osób predysponowanych genetycznie (posiadających m.in. geny kodujące: kinazę inozytolo-1,4,5-trifosforanową, kaspazę-3, kinazę tyrozynową limfocytów B, HLA DQB2, HLA DOB oraz ligand CD 40).

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Singh S, Vignesh P, Burgner D. The epidemiology of Kawasaki disease: a global update. Arch Dis Child. 2015; 100(11): 1084–1088.
 2. Kawasaki T. Acute febrile muco-cutaneous lymph node syndrome in young children with unique digital desquamation. Jpn J Allergol. 1967; 16:178-222 (japoński.
 3. Dietz SM, van Stijn D, Burgner D, et al. Dissecting Kawasaki disease: a state-of-the-art review. Eur J Pediatr. 2017; 176(8): 995–1009.
 4. Uehara R, Belay ED. Epidemiology of Kawasaki disease in Asia, Europe, and the United States. J Epidemiol. 2012; 22(2): 79–85.
 5. McCrindle BW, Rowley AH, Newburger JW, et al. American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; and Council on Epidemiology and Prevention. Diagnosis, Treatment, and Long-Term Management of Kawasaki Disease: A Scientific Statement for Health Professionals From the American Heart Association. Circulation. 2017; 135(17): e927–e999.
 6. Dimitriades VR, Brown AG, Gedalia A. Kawasaki disease: pathophysiology, clinical manifestations, and management. Curr Rheumatol Rep. 2014; 16(6): 423.
 7. Bayers S, Shulman ST, Paller AS. Kawasaki disease: part I. Diagnosis, clinical features, and pathogenesis. J Am Acad Dermatol. 2013; 69(4): 501.e1–11; quiz 511.
 8. Holman RC, Belay ED, Christensen KY, et al. Hospitalizations for Kawasaki syndrome among children in the United States, 1997-2007. Pediatr Infect Dis J. 2010; 29(6): 483–488.
 9. Fraison JB, Sève P, Dauphin C, et al. CRI and the French Vasculitis Study Group. Kawasaki disease in adults: Observations in France and literature review. Autoimmun Rev. 2016; 15(3): 242–249.
 10. Lynch M, Holman RC, Mulligan A, et al. Kawasaki syndrome hospitalizations in Ireland, 1996 trough 2000. Pediatr Infect Dis J. 2003; 22: 959–963.
 11. Harnden A, Mayon-White R, Perera R, et al. Kawasaki disease in England: ethnicity, deprivation, and respiratory pathogens. Pediatr Infect Dis J. 2009; 28(1): 21–24.
 12. Schiller B, Fasth A, Björkhem G, et al. Kawasaki disease in Sweden: incidence and clinical features. Acta Paediatr. 1995; 84(7): 769–774.
 13. Fischer TK, Holman RC, Yorita KL, et al. Kawaski syndrome in Denmark. Pediatr Infect Dis J. 2007; 26: 411–415.
 14. Takahashi K, Oharaseki T, Yokouchi Y. Update on etio and immunopathogenesis of Kawasaki disease. Curr Opin Rheumatol. 2014; 26(1): 31–36.
 15. Makino N, Nakamura Y, Yashiro M, et al. Descriptive epidemiology of Kawasaki disease in Japan, 2011-2012: from the results of the 22nd nationwide survey. J Epidemiol. 2015; 25(3): 239–245.
 16. Agarwal S, Agrawal DK. Kawasaki disease: etiopathogenesis and novel treatment strategies. Expert Rev Clin Immunol. 2017; 13(3): 247–258.
 17. Bhagavan NV. Regulation of Gene Expression. Medical Biochemistry. Academic Press, San Diego 2002: 609.
 18. Onouchi Y, Ozaki K, Buns JC, et al. Common variants in CASP3 confer susceptibility to Kawasaki disease. Hum Mol Genet. 2010; 19(14): 2898–2906.
 19. Kim KY, Kim DS. Recent Advances in Kawasaki Disease. Yonsei Med J. 2016; 57(1): 15–21.
 20. Onouchi Y, Ozaki K, Burns JC, et al. Japan Kawasaki Disease Genome Consortium, US Kawasaki Disease Genetics Consortium. A genome-wide association study identifies three new risk loci for Kawasaki disease. Nat Genet. 2012; 44(5): 517–521.
 21. Yoon KL. Update of genetic susceptibility in patients with Kawasaki disease. Korean J Pediatr. 2015; 58(3): 84–88.
 22. Onouchi Y, Gunji T, Burns JC, et al. ITPKC functional polymorphism associated with Kawasaki disease susceptibility and formation of coronary artery aneurysms. Nat Genet. 2008; 40(1): 35–42.
 23. Wang CL, Wu YT, Liu CA, et al. Expression of CD40 ligand on CD4+ T-cells and platelets correlated to coronary artery lession and disease progres in Kawasaki disease. Pediatrics. 2003; 111: 140–147.
 24. Onouchi Y, Onoue S, Tamari M, et al. CD40 ligand gene and Kawasaki disease. Eur J Hum Genet. 2004; 12(12): 1062–1068.
 25. Usta Guc B, Cengiz N, Yildirim SV, et al. Cytomegalovirus infection in a patient with atypical Kawasaki disease. Rheumatol Int. 2008; 28(4): 387–389.
 26. Chang LY, Lu CY, Shao PL, et al. Viral infections associated with Kawasaki disease. J Formos Med Assoc. 2014; 113(3): 148–154.
 27. Turnier JL, Anderson MS, Heizer HR, et al. Concurrent Respiratory Viruses and Kawasaki Disease. Pediatrics. 2015; 136(3): e609–e614.
 28. Suenaga T, Suzuki H, Shibuta S, et al. Detection of multiple superantigen genes in stools of patients with Kawasaki disease. J Pediatr. 2009; 155(2): 266–270.
 29. Matsubara K, Fukaya T, Miwa K, et al. Development of serum IgM antibodies against superantigens of Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes in Kawasaki disease. Clin Exp Immunol. 2006; 143(3): 427–434.
 30. Yeung RSM. Kawasaki disease: update on pathogenesis. Curr Opin Rheumatol. 2010; 22(5): 551–560.
 31. Jiang ZG, Liu L, Yang CY, et al. [Value of anti-neutrophil cytoplasmic antibody in diagnosis of Kawasaki disease]. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2012; 14(1): 45–47.
 32. Marrani E, Burns JC, Cimaz R. How we should classify Kawasaki diesease? Front Immunol. 2018; 9: 2974.
 33. Guilpain P, Mouthon L. Antiendothelial cells autoantibodies in vasculitis-associated systemic diseases. Clin Rev Allergy Immunol. 2008; 35(1-2): 59–65.
 34. Grunebaum E, Blank M, Cohen S, et al. The role of anti-endothelial cell antibodies in Kawasaki disease - in vitro and in vivo studies. Clin Exp Immunol. 2002; 130(2): 233–240.
 35. Makino N, Nakamura Y, Yashiro M, et al. Epidemiological observations of Kawasaki disease in Japan, 2013-2014. Pediatr Int. 2018; 60(6): 581–587.
 36. Kim GiB, Park S, Eun LY, et al. Epidemiology and Clinical Features of Kawasaki Disease in South Korea, 2012-2014. Pediatr Infect Dis J. 2017; 36(5): 482–485.
 37. Dos Santos Domingues A, Selleski N, Uenishi RH, et al. The possible link between coeliac and Kawasaki diseases in Brazil: a cross-sectional study. BMJ Open. 2018; 8(2): e018803.
 38. Cho HK, Eun LY, Song JS, et al. A Case of Vitiligo after Kawasaki's Disease. Ann Dermatol. 2009; 21(1): 75–77.