Vol 6, No 1 (2020)
Case report
Published online: 2020-07-01

open access

Page views 1331
Article views/downloads 519
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Radiosynowektomia u pacjentki w trakcie terapii biologicznej

Marek Marcin Chojnowski12, Aleksandra Lewandowska2, Anna Felis-Giemza2, Marek Dedecjus1, Marzena Olesińska2
Forum Reumatol 2020;6(1):42-44.

Abstract

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą układową chorobą zapalną, dotykającą przede wszystkim narząd ruchu. Celem leczenia choroby jest wprowadzenie pacjenta w okres remisji choroby, co pozwala na poprawę jakości życia, zahamowanie destrukcji stawów i uchronienie pacjenta przed trwałym inwalidztwem. W większości przypadków uzyskanie niskiej aktywności choroby, a następnie remisji, jest możliwe dzięki zastosowaniu klasycznych leków modyfikujących przebieg choroby, takich jak: metotreksat, sulfasalazyna, leflunomid czy hydroksychlorochiną. W razie niepowodzenia terapii syntetycznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby (LMPCh), u chorych możliwe jest zastosowanie leków biologicznych
modyfikujących przebieg choroby (bLMPCh). Niestety nawet u pacjentów leczonych bLMPCh, w obrębie pojedynczych stawów proces zapalny może nie ustępować. W takich przypadkach bezpieczną i często bardzo skuteczną metodą leczenia jest radiosynowektomia, pozwalająca wygasić zapalenie w zajętym stawie i przyspieszyć uzyskanie remisji choroby.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Majithia V, Geraci SA. Rheumatoid arthritis: diagnosis and management. Am J Med. 2007; 120(11): 936–939.
  2. Chojnowski MM, Felis-Giemza A, Kobylecka M. Radionuclide synovectomy - essentials for rheumatologists. Reumatologia. 2016; 54(3): 108–116.
  3. Wong Y, Cherk MH, Powell A, et al. Efficacy of yttrium-90 synovectomy across a spectrum of arthropathies in an era of improved disease modifying drugs and treatment protocols. Int J Rheum Dis. 2014; 17(1): 78–83.
  4. D'Agostino MA, Terslev L, Aegerter P, et al. Scoring ultrasound synovitis in rheumatoid arthritis: a EULAR-OMERACT ultrasound taskforcePart 1: definition and development of a standardised, consensus-based scoring system. RMD Open. 2017; 3(1): e000428.
  5. Felis-Giemza A, Chojnowski MM, Rejmer J, et al. Safety and efficacy of radionuclide synovectomy in patients with persistent inflammatory of single joint in the course of biological therapy. Ann Rheum Dis. 2019; 78(Suppl 2): 702–708.