Vol 8, No 3 (2022)
Letter to the Editor
Published online: 2022-09-30

open access

Page views 3795
Article views/downloads 196
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

History of rheumatology. Foundation of the Polish Society for Rheumatology

Eugeniusz Józef Kucharz1
Rheumatology Forum 2022;8(3):140-143.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Rothschild B. Contributions of paleorheumatology to understanding contemporary disease. Reumatismo. 2002; 54(3): 272–284.
 2. Littlejohn GO. Historical bioarcheological aspects of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in humans. Semin Arthritis Rheum. 2022; 52: 151942.
 3. Kucharz EJ. Zmieniające się oblicza reumatologii. In: Zimmermann-Górsk I. ed. Reumatolodzy. Opowieści w kuluarach. Medisfera, Otwock 2014: 101–132.
 4. Russell AS. Ankylosing spondylitis or DISH in ancient mummies. Can Assoc Radiol J. 2004; 55(5): 335.
 5. Chhem RK, Schmit P, Fauré C. Did Ramesses II really have ankylosing spondylitis? A reappraisal. Can Assoc Radiol J. 2004; 55(4): 211–217.
 6. Feldtkeller E, Lemmel EM, Russell AS. Ankylosing spondylitis in the pharaohs of ancient Egypt. Rheumatol Int. 2003; 23(1): 1–5.
 7. Karapetian M, Mkrtchyan R, Simonyan H. Ankylosing spondylitis: antiquity and differential diagnosis — a case study of a Bronze Age skeleton from Norabak, southeastern Armenia. Homo. 2019; 70(3): 171–183.
 8. Saleem SN, Hawass Z. Ankylosing spondylitis or diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in royal Egyptian mummies of 18th–20th Dynasties? CT and archaeology studies. Arthritis Rheumatol. 2014; 66(12): 3311–3316.
 9. D’Anastasio R, Capasso L. Post-microtraumatic cervical osteoarthritis in a cretaceous dinosaur. Reumatismo. 2004; 56(2): 124–128.
 10. Mallon JC, Ott CJ, Larson PL, et al. Spiclypeus shipporum gen. et sp. nov., a Boldly Audacious New Chasmosaurine Ceratopsid (Dinosauria: Ornithischia) from the Judith River Formation (Upper Cretaceous: Campanian) of Montana, USA. PLoS One. 2016; 11(5): e0154218.
 11. Jouanna J. Hippocrates. Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999: Baltimore.
 12. Kucharz EJ, Kotulska A. Contribution of Hippocrates to foundation of rational rheumatology. Reumatologia. 2004; 42: 580–586.
 13. Kucharz EJ. „Przysięga Hipokratesa”. Komentarz i nowy przekład na język polski. Pol Arch Med Wewn. 2006; 126: 1099–1107.
 14. Kucharz EJ. Jak wyglądał Hipokrates? I. Podobizny z dawnych lat. OnkoRoche. 2013; 1: 38–41.
 15. Kucharz EJ. Medycyna wewnętrzna — tradycje i perspektywy cz. I. Pro Medico. 2006; 130(IX): 17–19.
 16. Kucharz EJ. Medycyna wewnętrzna — tradycje i perspektywy cz. II. Pro Medico. 2006; 131(X): 20–21.
 17. Kucharz EJ. Internal medicine: yesterday, today, and tomorrow. Part I. Origin and development: the historical perspective. Eur J Intern Med. 2003; 14(3): 205–208.
 18. Kucharz EJ. Internal medicine: yesterday, today, and tomorrow. Eur J Intern Med. 2003; 14(4): 272–274.
 19. Kucharz EJ. Internal medicine: yesterday, today, and tomorrow. III. Specialists versus generalists or hospitalists. Eur J Intern Med. 2003; 14(5): 344–346.
 20. Kucharz EJ. Toczeń rumieniowaty układowy – historia choroby. In: Majdan M. ed. Toczeń rumieniowaty układowy. Termedia, Poznań 2015: 9–22.
 21. Kucharz EJ. Przemożna siła przyzwyczajenia. Pro Medico. 2013; 201: 24.
 22. Kucharz EJ. Dzieje badania zespołu Sjögrena. In: Majdan M. ed. Zespół Sjögrena. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021: 1–17.
 23. Kucharz EJ. Nowe oblicza chorego w zmieniającej się reumatologii. In: Jeka S. ed. 10-lecie leczenia biologicznego. Termedia, Poznań 2017: 119–127.
 24. Kucharz EJ. Beginning of the Polish rheumatology. In: Kucharz EJ. ed. Proceedings of the First Polish Congress in Investigation and Management of Rheumatism. Inowrocław 1930. Reprint of the original edition. Polish Society for Rheumatology, Katowice 2017: A17–A89.
 25. Sadowska-Wróblewska M. Prof. dr hab. med. Eleonora Reicher. Reumatologia. 1973; 11: 201–203.
 26. Luft S. Prof. dr med. Eleonora Reicher. Arch Hist Med. 1974; 37: 379–381.
 27. Szwej-Bar B, Kucharz EJ. Życie i działalność profesor Eleonory Reicher (1884–1973). Ann Acad Med Siles. 1996; 31: 237–243.
 28. Maślińska M. Od Niej wszystko się zaczęło — wspomnienie o prof. Eleonorze Reicher z okazji 60-lecia powstania Instytutu Reumatologicznego. She started everything: tribute to Professor Eleonora Reicher on the 60th anniversary of the Institute of Rheumatology. Reumatologia. 2011; 49: 315–320.
 29. Kawenoki-Minc E. Historia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Reumatologia. 1984; 24: 126–131.
 30. Filipowicz-Sosnowska A. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne. In: Sordylowa B. ed. Słownik polskich towarzystw naukowych, t. I. , Warszawa 2004: 746–751.
 31. Kucharz EJ. Professor vitold eugene orłowski: life and achievement of an eminent Polish internist. Acta Med Hist Rig. 2018; 5(24): 85–92.
 32. Kucharz EJ. The man behind the journal: Editors-in-Chief of the Polish Archives of Internal Medicine (1923-2013). Pol Arch Med Wewn. 2013; 123(7-8): 339–346.
 33. Kurcharz EJ, Shampo M, Kyle R. Witold Orlowski — prominent Polish internist. Mayo Clin Proc. 2007; 82(9): 1037.
 34. Kucharz EJ. The plate commemorating one of the first rheumatological ward in Europe. Reumatologia. 2004; 42: 115–116.
 35. Kucharz EJ. Proceedings of the First Polish Congress in Investigation and Management of Rheumatism. Inowrocław 1930. Reprint of the original edition. Polish Society for Rheumatology, Katowice 2017: Katowice.
 36. Kucharz EJ. Postępy nauk klinicznych zachowawczych. In: Noszczyk W. ed. Dzieje medycyny w Polsce, t. III. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016: 435–440.
 37. Kucharz EJ. Reumatologia. In: Noszczyk W. ed. Dzieje medycyny w Polsce, t. III. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016: 515–524.
 38. Barnes CG. The history of EULAR 1947–2007. EULAR Secretariat, Kilchberg 2007.