Vol 7, No 4 (2021)
Letter to the Editor
Published online: 2022-03-29

open access

Page views 4486
Article views/downloads 190
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Professor dr hab. Andrzej Nowakowski — a supporter of Poznań rheumatology

Włodzimierz Samborski
Rheumatol. Forum 2021;7(4):191-193.

Abstract

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

  1. Musielak M., Samborski W. (ed.). Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1975–2015. Czterdzieści lat w służbie uniwersyteckich nauk medycznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2015.
  2. Nowakowski A., Daroszewski P. (ed.). Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w panoramie historycznej Poznania (1868–2018). Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2019.