Vol 7, No 1 (2021)
Review paper
Published online: 2021-05-20

open access

Page views 5944
Article views/downloads 919
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Tofacitinib - nowy lek w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit

Piotr Eder1, Agnieszka Dobrowolska1
Forum Reumatol 2021;7(1):13-18.

Abstract

Nieswoiste choroby zapalne jelit, do których zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna, należą do nieuleczalnych, przewlekłych zapalnych chorób o nieznanej etiologii. Dotyczą one głównie młodych ludzi. Mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia przewodu pokarmowego i niepełnosprawności. W ostatnich latach dokonał się istotny postęp w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit. Dostępne są owoczesne leki biologiczne o zróżnicowanych mechanizmach działania.

Najnowszym osiągnięciem jest pojawienie się tak zwanych leków małocząsteczkowych, których głównym przedstawicielem jest tofacitinib, będący inhibitorem kinaz typu JAK. Lek ten, znany już od dłuższego czasu w reumatologii, został w 2018 roku zarejestrowany do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat mechanizmów działania oraz zasad prowadzenia terapii tym lekiem z perspektywy gastroenterologicznej.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Burisch J, Jess T, Egeberg A. Incidence of Immune-Mediated Inflammatory Diseases Among Patients With Inflammatory Bowel Diseases in Denmark. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019; 17(13): 2704–2712.e3.
  2. Sabino J, Verstockt B, Vermeire S, et al. New biologics and small molecules in inflammatory bowel disease: an update. Therap Adv Gastroenterol. 2019; 12: 1756284819853208.
  3. Olivera P, Danese S, Peyrin-Biroulet L. Next generation of small molecules in inflammatory bowel disease. Gut. 2017; 66(2): 199–209.
  4. Ma C, Battat R, Jairath V, et al. Advances in Therapeutic Drug Monitoring for Small-Molecule and Biologic Therapies in Inflammatory Bowel Disease. Curr Treat Options Gastroenterol. 2019; 17(1): 127–145.
  5. White JR, Phillips F, Monaghan T, et al. Review article: novel oral-targeted therapies in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2018; 47(12): 1610–1622.
  6. Olivera P, Danese S, Jay N, et al. Big data in IBD: a look into the future. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2019; 16(5): 312–321.