Vol 7, No 1 (2021)
Review paper
Published online: 2021-05-20
Get Citation

Tofacitinib - nowy lek w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit

Piotr Eder1, Agnieszka Dobrowolska1
DOI: 10.5603/FR.2021.0003
·
Rheumatology Forum 2021;7(1):13-18.
Affiliations
  1. Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu

paid access

Vol 7, No 1 (2021)
Prace poglądowe
Published online: 2021-05-20

Abstract

Nieswoiste choroby zapalne jelit, do których zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna, należą do nieuleczalnych, przewlekłych zapalnych chorób o nieznanej etiologii. Dotyczą one głównie młodych ludzi. Mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia przewodu pokarmowego i niepełnosprawności. W ostatnich latach dokonał się istotny postęp w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit. Dostępne są owoczesne leki biologiczne o zróżnicowanych mechanizmach działania.

Najnowszym osiągnięciem jest pojawienie się tak zwanych leków małocząsteczkowych, których głównym przedstawicielem jest tofacitinib, będący inhibitorem kinaz typu JAK. Lek ten, znany już od dłuższego czasu w reumatologii, został w 2018 roku zarejestrowany do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat mechanizmów działania oraz zasad prowadzenia terapii tym lekiem z perspektywy gastroenterologicznej.

Abstract

Nieswoiste choroby zapalne jelit, do których zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna, należą do nieuleczalnych, przewlekłych zapalnych chorób o nieznanej etiologii. Dotyczą one głównie młodych ludzi. Mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia przewodu pokarmowego i niepełnosprawności. W ostatnich latach dokonał się istotny postęp w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit. Dostępne są owoczesne leki biologiczne o zróżnicowanych mechanizmach działania.

Najnowszym osiągnięciem jest pojawienie się tak zwanych leków małocząsteczkowych, których głównym przedstawicielem jest tofacitinib, będący inhibitorem kinaz typu JAK. Lek ten, znany już od dłuższego czasu w reumatologii, został w 2018 roku zarejestrowany do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat mechanizmów działania oraz zasad prowadzenia terapii tym lekiem z perspektywy gastroenterologicznej.

Get Citation

Keywords

kinazy typu JAK; leki małocząsteczkowe; nieswoiste choroby zapalne jelit, tofacitinib; wrzodziejące zapalenie jelita grubego

About this article
Title

Tofacitinib - nowy lek w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit

Journal

Rheumatology Forum

Issue

Vol 7, No 1 (2021)

Article type

Review paper

Pages

13-18

Published online

2021-05-20

DOI

10.5603/FR.2021.0003

Bibliographic record

Rheumatology Forum 2021;7(1):13-18.

Keywords

kinazy typu JAK
leki małocząsteczkowe
nieswoiste choroby zapalne jelit
tofacitinib
wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Authors

Piotr Eder
Agnieszka Dobrowolska

References (6)
  1. Burisch J, Jess T, Egeberg A. Incidence of Immune-Mediated Inflammatory Diseases Among Patients With Inflammatory Bowel Diseases in Denmark. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019; 17(13): 2704–2712.e3.
  2. Sabino J, Verstockt B, Vermeire S, et al. New biologics and small molecules in inflammatory bowel disease: an update. Therap Adv Gastroenterol. 2019; 12: 1756284819853208.
  3. Olivera P, Danese S, Peyrin-Biroulet L. Next generation of small molecules in inflammatory bowel disease. Gut. 2017; 66(2): 199–209.
  4. Ma C, Battat R, Jairath V, et al. Advances in Therapeutic Drug Monitoring for Small-Molecule and Biologic Therapies in Inflammatory Bowel Disease. Curr Treat Options Gastroenterol. 2019; 17(1): 127–145.
  5. White JR, Phillips F, Monaghan T, et al. Review article: novel oral-targeted therapies in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2018; 47(12): 1610–1622.
  6. Olivera P, Danese S, Jay N, et al. Big data in IBD: a look into the future. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2019; 16(5): 312–321.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl