Vol 7, No 3 (2021)
Review paper
Published online: 2021-12-13

open access

Page views 3950
Article views/downloads 457
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wyniki badania obserwacyjnego preparatu Methofill®PFS

Dorota Sikorska1, Włodzimierz Samborski1
Forum Reumatol 2021;7(3):117-122.

Abstract

Historia stosowania metotreksatu w reumatologii sięga lat 50. XX wieku. Mimo upływu lat, metotreksat nadal jest uważany za podstawowy lek w terapii chorób reumatycznych, zarówno z uwagi na jego skuteczność w monoterapii, jak i zdolność do potęgowania skuteczności leków biologicznych. W związku z tym, pozycja metotreksatu w reumatologii, póki co, wydaje się niezagrożona. Jednak, z uwagi na liczne działania niepożądane metotreksatu, wciąż poszukuje się najlepszej formy i metody podawania leku. W tym celu są prowadzone badania porejestracyjne, które dostarczają informacji z rzeczywistej praktyki lekarskiej. W praktyce badania takie powinny być prowadzone przez cały okres obecności leku na rynku farmaceutycznym. W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki z porejestracyjnego badania obserwacyjnego, którego celem była ocena terapii oraz jakości życia u pacjentów leczonych preparatem Methofill®PFS. Na podstawie analizy wyników z badania preparatu Methofill®PFS, można wnioskować, że pacjenci byli zadowoleni z efektów leczenia. W zdecydowanej większości przypadków, nie występowały żadne działania niepożądane. Pacjenci byli także zadowoleni z formy i łatwości podawania leku. Zwykle nie odczuwali także bólu podczas podawania preparatu Methofill®PFS.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Malaviya AN. Landmark papers on the discovery of methotrexate for the treatment of rheumatoid arthritis and other systemic inflammatory rheumatic diseases: a fascinating story. Int J Rheum Dis. 2016; 19(9): 844–851.
  2. Hazlewood GS, Barnabe C, Tomlinson G, et al. Methotrexate monotherapy and methotrexate combination therapy with traditional and biologic disease modifying antirheumatic drugs for rheumatoid arthritis: abridged Cochrane systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2016; 353: i1777.
  3. Smolen JS, Landewé RBM, van der Heijde D, et al. 2016 update of the EULAR recommendations for the management of early arthritis. Ann Rheum Dis. 2017; 76(6): 948–959.
  4. Bianchi G, Caporali R, Todoerti M, et al. Methotrexate and Rheumatoid Arthritis: Current Evidence Regarding Subcutaneous Versus Oral Routes of Administration. Adv Ther. 2016; 33(3): 369–378.
  5. Bello AE, Perkins EL, Jay R, et al. Recommendations for optimizing methotrexate treatment for patients with rheumatoid arthritis. Open Access Rheumatol. 2017; 9: 67–79.
  6. Zhang X, Zhang Y, Ye X, et al. Overview of phase IV clinical trials for postmarket drug safety surveillance: a status report from the ClinicalTrials.gov registry. BMJ Open. 2016; 6(11): e010643.
  7. Cesana BM, Biganzoli EM. Phase IV Studies: Some Insights, Clarifications, and Issues. Curr Clin Pharmacol. 2018; 13(1): 14–20.
  8. Raport z badania obserwacyjnego preparatu Methofill®. Brass Research and Development, Warszawa 2019.